dianex

Întrebări Frecvente EORI – Explicații Detaliate

7 noiembrie 2019|Etichete: |
intrebari frecvente eori

Acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra impactului retragerii Regatului Unit de pe piața unică și uniunea vamală a UE în domeniile impozitării și vamale începând cu 1 ianuarie 2021.

Aceste întrebări frecvente pot servi drept prim punct de referință, oferind răspunsuri generale la cele mai frecvente întrebări. Cu toate acestea, pentru informații mai detaliate și precise, trebuie să vă contactați naționalul autorităților și / sau se referă la liniile directoare detaliate, care sunt disponibile pentru o gamă largă de probleme pe site-ul Comisiei.

Dacă doriți să importați din Marea Britanie, ar trebui să obțineți un număr EORI dacă nu aveți deja unul.

Trebuie să depuneți o declarație electronică la vamă în statul membru în pe care o importați sau desemnați un broker vamal care să o facă în numele dvs. În general, mărfurile care intră în UE din GB după sfârșitul perioadei de tranziție trebuie să fie, de asemenea, acoperit de o declarație sumară de intrare (ENS), care include informații de securitate. Declarația ENS trebuie depusă în anumite termene înainte de data sosirea mărfurilor la autoritatea vamală unde va avea loc prima sosire în UE avea loc.

De asemenea, vor exista proceduri de export pentru mutarea mărfurilor din Marea Britanie.

Începând cu 1 ianuarie 2021, formalitățile vamale, precum cele aplicate circulației mărfuri între UE și orice altă țară terță, se aplică tuturor mărfurilor exportate dintr-un stat membru al UE în GB. Nu există o perioadă de tranziție pentru importuri în U.E.. Formalitățile și controalele relevante pot duce la întârzieri mai lungi la vamă.

Companiile din UE se pot pregăti și pot contribui la atenuarea acestor întârzieri luând o serie de pași:

 1. Ar trebui să obțineți un număr EORI dacă nu aveți unul deja. De asemenea, ar trebui să vă înregistrați în REX pentru a putea pentru a completa o declarație privind originea mărfurilor dvs. dacă doriți să exportați, acestea beneficiază de tratament fără taxe vamale.
 2. Trebuie să depuneți declarații vamale atunci când exportați mărfuri în GB sau când mutarea mărfurilor dvs. prin GB. În general, mărfurile care sunt mutate din UE în GB trebuie să fie acum acoperite și de un declarație sumară de ieșire (EXS). Acest lucru este necesar din motive de securitate și siguranță. Declarația EXS trebuie depusă în anumite limite de timp, înainte de export, la autoritatea vamală a țării în care începe exportul (sau de unde
  compania exportatoare este înființată), în funcție de modul în care sunt transportate mărfurile. Autoritățile naționale vă pot ajuta să accesați și să completați declarațiile de export și EXS și vă poate oferi sfaturi cu privire la alte proceduri pe care poate fi necesar să le îndepliniți.
 3. Procedurile de import pentru mărfurile care intră în GB sunt de asemenea în vigoare, deși Marea Britanie a făcut-o a anunțat că pot fi prezentate declarații vamale pentru importurile din UE retrospectiv în timpul unei perioade de tranziție care se încheie la 30 iunie 2021.

Acordul de comerț și cooperare UE-Marea Britanie prevede zero tarife și cote zero pentru toate schimburile comerciale cu mărfuri originare din UE sau Marea Britanie. Prevederile tarifului zero și cotelor zero se aplică tuturor mărfurilor care respectă regulile de origine corespunzătoare. Aceasta înseamnă că tarifele se pot aplica mărfurilor care nu sunt originare din UE sau Marea Britanie.

Dispozițiile din proiectul de acord UE-Regatul Unit nu reglementează comerțul cu mărfuri între UE și Irlanda de Nord, unde se aplică acum Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord.

Mărfurile accizabile importate în UE din GB sunt acum supuse accizelor în UE. Ratele taxelor sunt stabilite de țara în care mărfurile sunt importate sau în care mărfurile vor fi consumate dacă mărfurile sunt mutate de la locul de import sub suspendarea accizelor.

Intrarea de produse accizabile în UE din GB este tratată acum ca un import. Compania care importă mărfurile poate plăti acciza imediat, le poate depozita într-un depozit fiscal sau poate utiliza EMCS pentru deplasarea lor către destinația finală din UE. Pentru această ultimă posibilitate, este necesară numirea unui expeditor înregistrat.

Operatorii economici din Marea Britanie nu mai pot utiliza sistemul EMCS în interiorul UE.

Tranzacțiile de produse accizabile între Irlanda de Nord și Marea Britanie sunt, de asemenea, supuse normelor UE pentru importul sau exportul de produse accizabile. Comercianții nord-irlandezi ar trebui să utilizeze EMCS și să urmeze procedurile UE atunci când transportă produse accizabile către / din statele membre UE.

Întreprinderile din UE și întreprinderile din Marea Britanie stabilite în UE, care doresc să importe sau să exporte în GB, trebuie să se asigure că au un număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici din UE (EORI – RO) pentru a îndeplini formalitățile vamale.

Numerele EORI emise anterior în Marea Britanie nu mai sunt recunoscute în UE.

Numerele EORI sunt distribuite de autoritățile naționale . Companiile ar trebui să finalizeze acest pas cât mai curând posibil. Dacă compania dvs. nu este stabilită într-un stat membru al UE, puteți obține în continuare un număr EORI din statul membru al UE unde veți efectua mai întâi formalitățile vamale. Cu toate acestea, pentru anumite formalități vamale (de exemplu, depunerea unei declarații vamale de import) aveți nevoie să fie stabilit în UE. În astfel de cazuri, trebuie să desemnați un reprezentant care poate îndeplini formalitățile în numele dvs.

Companiile pot deține un singur număr EORI valid în același timp

Numerele EORI emise de Regatul Unit nu mai sunt valabile în UE.

Întreprinderile și comercianții din afara UE stabiliți în UE și care doresc să continue tranzacționarea cu UE trebuie să se înregistreze la autoritățile vamale ale UE și să solicite un număr EORI, pentru a îndeplini formalitățile vamale necesare. Ar trebui să vă înregistrați la autoritățile competente din statul membru UE în care compania are un sediu permanent .

Dacă compania dvs. nu este stabilită într-un stat membru al UE, trebuie fie să vă înregistrați în primul stat membru în care depuneți o declarație, fie să solicitați o decizie, sau trebuie să desemnați un reprezentant vamal pentru a îndeplini formalitățile în numele dumneavoastră.

Nu. Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord se aplică acum și normele UE pentru vamă, TVA și accize continuă să se aplice tuturor mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord din / către UE.

Aceasta înseamnă că normele care se aplică circulației mărfurilor între două state membre ale UE se aplică și mărfurilor care se deplasează între Irlanda de Nord și un stat membru al UE și invers.

Mărfurile UE aduse dintr-un stat membru al UE în Irlanda de Nord sau invers, vor fi tratate ca o tranzacție intra-Uniune. Nu vor exista formalități vamale. Regulile UE privind TVA vor continua să se aplice și pentru tranzacțiile cu bunuri. Aceste operațiuni ar trebui declarate în lista VIES (Sistemul de schimb de informații TVA).

Protocolul privind Irlanda / Irlanda de Nord înseamnă că normele UE în domeniul vamal vor continua să se aplice tuturor mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord.

Scopul protocolului, care a fost convenit ca parte a acordului de retragere, este de a evita orice controale și controale vamale pe insula Irlanda.

Prin urmare, nu există modificări fiscale și vamale pentru întreprinderile din UE care comercializează mărfuri direct cu Irlanda de Nord, atât timp cât aceste mărfuri rămân în Irlanda de Nord sau în UE.

Pentru vamă, protocolul înseamnă că:

 • Nu există formalități vamale pentru mărfurile care circulă între Irlanda de Nord și statele membre ale UE.
 • Formalitățile vamale ale UE se aplică acum mărfurilor care intră sau ies din Irlanda de Nord către / din restul lumii, inclusiv Regatul Unit. Există excepții în ceea ce privește acest lucru pentru bunurile considerate „fără niciun risc de a fi mutate ulterior în Uniune”, adică cele care nu vor intra pe piața unică a UE.
 • Verificările și controalele au loc acum asupra alimentelor și animalelor vii care intră în Irlanda de Nord din țări terțe, inclusiv din restul Regatului Unit, pentru a se asigura că respectă cerințele sanitare și fitosanitare (SPS) ale UE.
 • Verificările și controalele au loc acum și asupra mărfurilor supuse oricăror alte interdicții și restricții enumerate în protocol și asupra mărfurilor care intră în Irlanda de Nord din țări terțe, inclusiv din restul Regatului Unit, pentru a se asigura că respectă normele relevante.

De la 1 ianuarie 2021, se aplică Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord. Aceasta înseamnă că normele UE pentru vamă, TVA și accize continuă să se aplice tuturor mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord din / către UE.

Ca atare, bunurile comercializate între Irlanda de Nord și statele membre UE sunt supuse acelorași reguli ca bunurile comercializate între două state membre UE, atâta timp cât aceste bunuri rămân în Irlanda de Nord sau în UE.

Aceste operațiuni ar trebui declarate în lista VIES (Sistemul de schimb de informații TVA). Comercianții nord-irlandezi ar trebui să utilizeze noul prefix XI pentru a muta mărfurile în statele membre ale UE.

Comercianții ar trebui să fie conștienți de faptul că bunurile care intră sau ies din Irlanda de Nord către / dintr-o țară terță, inclusiv restul Regatului Unit, sunt supuse normelor UE privind TVA. Mărfurile exportate din Irlanda de Nord în Regatul Unit sunt scutite de TVA în UE. Furnizorul mărfurilor exportate trebuie să poată dovedi că mărfurile au părăsit Irlanda de Nord și UE.

Începând cu 1 ianuarie 2021, se aplică Protocolul privind Irlanda / Irlanda de Nord. Aceasta înseamnă că normele UE privind accizele continuă să se aplice tuturor mărfurilor care intră și ies din Irlanda de Nord.

Pentru accize, normele UE continuă să se aplice în Irlanda de Nord. Mărfurile accizabile (cum ar fi produsele din tutun, băuturile alcoolice etc.) care sunt vândute și transportate către / din Irlanda de Nord către / dintr-un stat membru al UE sunt tratate la fel ca mărfurile tranzacționate transfrontalier în interiorul UE.

Comercianții nord-irlandezi care doresc să mute produsele accizabile între Irlanda de Nord și statele membre ale UE trebuie să fie înregistrați și autorizați în SEED și vor primi un nou cod SEED începând cu „XI”. Aceștia ar trebui să utilizeze procedurile și sistemele UE (în special EMCS) pentru a face acest lucru. Produsele accizabile continuă să fie clasificate și impozitate în conformitate cu normele specifice UE privind structura și ratele accizelor.

Mărfurile care intră sau ies din Irlanda de Nord către / din restul Regatului Unit sunt considerate în continuare drept importuri sau exporturi în conformitate cu normele UE privind accizele și sunt supuse tarifelor și procedurilor relevante.

Pentru a beneficia de scutirea de TVA pentru bunurile exportate într-o țară terță, trebuie să puteți dovedi că bunurile au părăsit UE. Documentația vamală, cum ar fi certificarea de ieșire, dată exportatorului de către biroul vamal de export poate fi utilizată pentru a dovedi eligibilitatea

Dacă mutați mărfuri dintr-un stat membru UE în altul prin Marea Britanie, mărfurile pot fi mutate cu un minim de formalități în cadrul unui regim de tranzit vamal.
Începând cu 1 ianuarie 2021, Marea Britanie este parte la Convenția privind un regim de tranzit comun (CTC) de la 1 ianuarie 2021. Aceasta înseamnă că Regatul Unit poate utiliza tranzitul comun și va continua să aibă acces la NCTS și la alte sisteme informatice relevante .

Declarația de tranzit poate fi făcută astfel prin intermediul noului sistem computerizat de tranzit (NCTS). O declarație de tranzit care cuprinde toate datele de securitate și siguranță poate fi, de asemenea, utilizată pentru a respecta cerințele declarației ENS, sub rezerva anumitor limite de timp.

De asemenea, puteți solicita statutul de expeditor / destinatar autorizat la autoritățile vamale naționale. Marea Britanie și UE sunt ambele părți la Convenția TIR. Astfel, puteți utiliza și procedura de tranzit TIR.

Nu. Cu toate acestea, loturile care tranzitează dintr-un stat membru în altul printr-o țară terță necesită o declarație ENS atunci când intră din nou în Uniune.

Începând cu 1 ianuarie 2021, nu mai este posibil să se exporte produse accizabile în Regatul Unit doar utilizând sistemul EMCS. Documentele de însoțire ale UE – documentul de însoțire simplificat (SAD) și documentele electronice de însoțire (EAD) – nu mai sunt acceptate în Marea Britanie.

Tranzacțiile de produse accizabile între Irlanda de Nord și Marea Britanie sunt, de asemenea, acum supuse regulilor UE pentru importul sau exportul de produse accizabile. Comercianții nord-irlandezi ar trebui să utilizeze EMCS și să urmeze procedurile UE atunci când transportă produse accizabile către / din statele membre UE.

Consultați instrucțiunile Comisiei pentru informații complete cu privire la normele pentru produsele accizabile după perioada de tranziție.

Bunurile conținute în bagajele personale ale călătorilor care vin din Marea Britanie nu trebuie să plătească TVA, atât timp cât sunt destinate exclusiv consumului personal.

Produsele alcoolice sau produsele din tutun sunt supuse scutirilor normale de taxe vamale disponibile pentru călători.

Da. Bunurile cumpărate pentru uz personal de la o afacere GB online vor fi supuse formalităților vamale, inclusiv taxele relevante, acolo unde este cazul.

Accizele vor fi datorate pentru produsele din alcool și tutun din GB și trebuie achitate înainte ca bunurile să fie eliberate.

În ceea ce privește TVA:

 • Până la 30 iunie 2021, numai bunurile care intră în UE dintr-o țară terță cu o valoare în vamă de 22 EUR sau mai mult sunt supuse TVA-ului.
 • De la 1 iulie 2021, TVA va fi datorată pentru toate țările terțe (inclusiv GB) transporturi în UE, indiferent de valoarea acestora.

Uneori, întreprinderile online, operatorii poștali și / sau serviciile de curierat se ocupă de administrarea legată de TVA și taxele datorate pentru bunurile din afara UE care intră în UE.

Vehiculele pentru uz personal / personal pot beneficia de o scutire de TVA dacă sunt aduse în UE dintr-o țară terță. Se aplică anumite condiții, inclusiv o perioadă minimă în care trebuie să fi deținut vehiculul.

Trebuie să furnizați documentație care să arate, printre altele, că vehiculul a fost plătit, taxat și înmatriculat în străinătate.

Mărfurile importate direct din Irlanda de Nord nu sunt supuse taxelor și formalităților vamale, în conformitate cu Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord.

Mărfurile importate în UE din GB sunt supuse formalităților vamale și TVA, cum ar fi mărfurile importate din orice altă țară terță. Aceste formalități se aplică indiferent dacă bunurile sunt sau nu second hand.

Mașinile și alte vehicule importate în UE din GB vor trebui să fie înregistrate în statul membru de destinație al UE într-un termen stabilit și ar putea fi datorată o taxă de înmatriculare a vehiculelor.

Conform legislației UE, oricine intră sau iese din UE care transportă 10.000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul acestuia în alte valute) sau în instrumente negociabile la purtător trebuie să facă o declarație către autoritățile vamale ale statului membru prin care intră sau iese Uniunea Europeana.

Începând cu 1 ianuarie 2021, această obligație se aplică în ceea ce privește călătoriile din UE către GB și invers. Autoritățile vamale pot efectua controale asupra persoanelor, bagajelor și mijloacelor lor de transport și pot reține numerar care nu a fost declarat.

Începând cu 3 iunie 2021, călătorii vor trebui să facă o declarație atunci când intră sau ies din UE transportând monede cu conținut de aur de cel puțin 90% sau lingouri cu un conținut de aur de cel puțin 99,5% și cu o valoare de 10 000 EUR sau mai mult.

De la 1 ianuarie 2021, este interzisă introducerea anumitor produse de origine animală, cum ar fi carnea și laptele (inclusiv, de exemplu, șuncă și brânză), în UE din GB. Această interdicție include transportul în bagaje pentru consum personal.

Aceste reguli se vor aplica și pentru mișcările dintre GB și Irlanda de Nord.

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top