• Vrei să deschizi un PFA pentru un magazin mixt?
 • Citește acest articol și vei afla informații foarte utile.

Pentru început trebuie facută o analiză referitoare la codul CAEN necesar activității de comerț într-un magazin mixt.

Varianta corectă pentru un magazin mixt este codul CAEN:  4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Din păcate este foarte greu să determini într-un magazin mixt dacă marfa alimentară este preponderentă sau , nu. Însă în situația unui control din partea inspectorilor DSV (Direcția Sanitar Veterinară), dacă aceștia vor constata existența în magazin a produselor de origine animală, vă pot sancționa pentru ca nu aveți Înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  Pentru această înregistrare este necesar codul 4711.

Principalele alimente de origine animală sunt carnealaptele şi ouăle. Însă și ciocolata care are conținut de lapte este tot un produs de origine animală. La fel pot fi considerate toate produsele alimentare care au în compoziție unul dintre cele 3 alimente enumerate mai sus.

CAEN pentru activități diverse desfășurate în cadrul magazinului mixt

Servicii încarcare electronică:
6190 – Alte activitati de telecomunicatii
Vanzare cartele preplătite cu număr:
4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4742 – Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
Servicii Incasari Plati Facturi
8291 – Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Serviciul de roviniete
4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Serviciul de transfer de bani Western Union
6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
Găzduirea în cadrul magazinului a unui automat de băuturi calde administrat de altă firma
6820 – Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

Case de Marcat în județul Prahova

Fiscalizare, obținere seri fiscală, instruire incluse în preț
Comandă Casă de Marcat

Autorizații Necesare la Infiintare PFA deschidere magazin mixt

Pentru Înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sunt necesare:

a)o cerere scrisă în care sunt precizate:
(i) denumirea şi adresa unităţii;
(ii) activitatea desfăşurată;
(iii) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;
(iv) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;
(v) numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;
(vi) numărul de telefon la care puteti fi contactat.

b) copia certificatului constatator (care sa contina obligatoriu codul CAEN 4711)  sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Pentru ca un PFA, I.I. sau un I.F sa autorizeze codul CAEN 4711 trebuie ca titularii sa îndeplinească una dintre următoarele cerinţe profesionale:

 1. sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;
 2. sa fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională de comercializare de produse alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Acesta este principalul motiv pentru care, majoritatea persoanelor care isi constituie un PFA, I.I. sau I.F. pentru deschiderea unui magazin mixt recurg la o varianta mai facila, dar total incorecta, autorizeaza codul CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Un avantaj al codului CAEN 4711 este ca se incadreaza la activitati care se pot impozita pe baza normelor de venit. Ca exemplu, in judetul Prahova, pentru anul 2019 , in cazul unui magazin mixt deschis in comune sau orase, norma de venit este de 22.800 lei. In acest caz impozitul anual obligatoriu de plata este de 2.280 lei pentru venituri anuale mai mici de 300. 000 lei

Condiții de îndeplinit pentru obținerea autorizației de la D.S.V.S.A.

Pentru a respecta normele de igiena spatiul închiriat trebuie sa aiba din constructie urmatoarele spatii:

 • sala de desfacere ;
 • magazie de alimente ;
 • magazie de ambalaje ;
 • grup social-sanitar.

Magazinele alimentare trebuie sa aiba in permanenta apa calda si rece, in cantitate suficienta, corespunzatoare din punct de vedere calitativ conditiilor inscrise in actele normative in vigoare.

In magazinele alimentare cu o singura sala de desfacere (cu suprafata de minimum 20 m) se pot amenaja raioane separate pentru preparate din carne, lactate si carne cruda preambalata sa fie prevazute cu spatii frigorifice de expunere, depozitare, cantare si vanzatori pentru fiecare raion.

In magazinele care se transeaza si desfac carne cruda se vor asigura circuite separate (sala de primire si transare, spatii frigorifice, raion separat de desfacere, cu cantare si vanzatori).

Pentru raioanele de preparate din carne, lactate, branzeturi, paine, plata produselor se face numai la casa nu direct la vanzator. Pentru amenajarea unui raion de vanzare a painii este necesara o suprafata de minimum 10 m. Semipreparatele din carne cruda si tocaturile din carne se expun in vitrina frigorifica separat de alte semipreparate si se servesc cu ustensile adecvate speciale numai pentru acest tip de produse. Alimentele neambalate care se consuma fara prelucrare termica vor fi servite cu ustensile adecvate (clesti ,linguri,furculite).

Depozitarea oualor in cofraje sau lazi se face in spatii racoroase,la temperatura de maximum +14 C, ferite de razele soarelui sau alta sursa de caldura.Vanzarea oualor in unitatile de desfacere se face numai in raioane separate sau cu produse preambalate. Ouale vor fi stantate cu data ouatului, individual sau pe ambalaj.

In magazinele alimentare este interzisa depozitarea ambalajelor in incaperi de vanzare, spatii de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente.

In magazinele alimentare in care se autorizeaza si desfacerea produselor nealimentare este interzisa vanzarea produselor cu risc de influentare a proprietatilor organoleptice a alimentelor sau contaminare cu substante nocive.

Acordul de funcționare eliberat de Primărie

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii, iar potrivit art. 6 alin. (1) și (2) din același act normativ: comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor de urbanism.

Prin regulamentul stabilit de fiecare consiliu local se stabilește procedura de obținere a acordului/autorizației/avizului de funcționare de către persoanele fizice și juridice, care exercită activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul fiecarei localităși

Acordul de funcționare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condițiile de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică.

Agenții economici care desfășoară sau urmează să desfășoare activități comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică, au obligația depunerii documentației în vederea obținerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizației de funcționare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activității pe care urmează să o desfășoare sau înainte de data expirării valabilității autorizate inițial.

Acte necesare pentru eliberarea Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale”

 • Cerere, formular tipizat;
 • I./C.I. a administratorului sau persoanei împuternicite, inclusiv delegaţia/ împuternicirea acesteia;
 • Certificatul de înregistrare la O.R.C.(C.U.I.);
 • Certificat constatator (REV.2) eliberat de către O.R.C., pentru punctul de lucru;
 • Documentul de înregistrare sanitară – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, dacă este cazul;
 • Autorizaţia de Mediu, atunci când suprafaţa de vânzare este mai mare de 400 mp;
 • Autorizaţia de Securitate la incendiu, atunci când suprafaţa de vânzare este mai mare de 600 mp;
 • Alte avize, autorizaţii, acorduri, declaraţii şi certificate speciale, după caz;
 • Contractul de deţinere a spaţiului (închiriere sau comodat);
 • Acord de subînchiriere, dacă este cazul;
 • Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului;
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari şi tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spaţiului, pe orizontală şi verticală, conform Legii nr. 230/2007 – numai în cazul în care se schimbă obiectul de activitate;
 • Autorizaţia de construire însoţită de procesul verbal de recepţionare a lucrării, inclusiv pentru amenajări sau alte situaţii, unde este cazul;
 • Actul (autorizație de construire/alt document) prin care s-a autorizat schimbarea de destinație în spaţiu comercial, dacă este cazul ;
 • Contractul încheiat cu o societate de salubrizare, însoţit de ultima factură şi chitanţa prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Acordul de funcţionare eliberat anterior, în original.

Analiza de risc la securitatea fizică

Potrivit art. 66 din Legea nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, companiile sunt obligate sa realizeze o analiza de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta, conform prevederilor legale, un document obligatoriu pentru societatile comerciale si persoanele care desfășoară activități independente (PFA, I.I., sau I.F.), care detin valori si bunuri, si care trebuie sa asigure protectia acestora.

Activitatile legate de paza si protectia unei entitati trebuie sa fie asigurate de institutiile specializate, publice sau private. Responsabilitatea este a administratorilor/titularilor unitatilor respective si a societatilor de paza si protectie. Conform prevederilor legale, acestia trebuie sa se asigure ca bunurile, drepturile de proprietate si persoanele sunt protejate impotriva tuturor riscurilor posibile.

Aceste masuri de siguranta se adopta in baza unei analize de risc la securitatea fizica, conform instructiunilor emise de Ministerul Administratiei si Internelor.

Autorizație Mediu

Conform  prevederilor din ordinul 1798/2007 se eliberează de către Agenția de Protecția Mediului din județul în care se află magazinul.

Se obține numai pentru hipermarketuri, complexuri comerciale și supermarketuri cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (CAEN 4711). OG nr.99/2000 definește noțiunile:

 • complexuri comerciale – perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinația de structuri de vânzare cu suprafețe medii ori mari, în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună, inclusiv spații de parcare și circulație comune, precum și utilități adecvate. Suprafața unui parc comercial este rezultată din suma suprafețelor construite a clădirilor cu destinația de structuri de vânzare cu suprafețe medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafețele spațiilor de parcare și circulație comune, precum și suprafețele celorlalte elemente de infrastructură comune;
 • supermarketuri – structură de vânzare cu suprafață medie sau mare între 1.000 m² și 2.500 m², utilizată pentru comerț specializat ori nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici autoservirea și plata mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieșire
 • hipermarketuri – structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafața de peste 2.500 m², utilizată pentru comerț specializat și/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezența tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat amplasate la ieșirea din fluxul de autoservire, sector de alimentație publică reprezentat prin una sau mai multe săli de consumație, amplasarea în zonele periferice ale orașului, în centrele comerciale ori în parcurile comerciale.

Autorizație de securitate la incendiu

Se obține în baza Legii 307/2006 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul în care se află magazinul.

Este obligatoriu pentru spațiile care intră sub incidența prevederilor cuprinse în H.G. 571/2016. Cele mai des întâlnite exemple sunt: când un magazin are o suprafață desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp sau 200 mp dacă spațiul se află amenajat într-o clădire de locuit colectivă (bloc), sau  se află situat într-un spațiu situat la subsol, demisol, pod și are o suprafață desfășurată mai mare de 100 mp.

Costuri estimative necesare la deschiderea unui magazin mixt

Pe baza experientei clientilor nostri vom calcula un buget care este departe de a fi exact, insa pe baza lui se pot face niste estimari care sa va ajute.

Estimam chiria pentru un spatiu de 70 de mp la 2.000 lei/luna.

Vom presupune ca in magazin vor lucra titularul PFA-ului si un salariat platit cu salariul minim pe economie

Costuri estimative necesare la deschiderea magazinului

 • 199 lei – intocmirea dosarului pentru infiintarea PFA-ului
 • 1.600 – sistem monitorizare antiefractie
 • 700 – analiza de risc la securitatea fizica
 • 200 lei – Curs Lucrator Comercial, necesar la infiintarea unui PFA/ I.I. sau I.F. care va desfasura activitati de comert cu produse alimentare;
 • 150 lei – 2 x 75 lei / lucrator /an – fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii;
 • 60 lei – Registru Jurnal Incasari si Plati, Registru Inventar, Facturier si Chitantier, Raport Gestiune, Nota Intrare Receptie;
 • 150 lei – Deratizarea spatiului comercial, necesar obtinerii autorizatiei DSV.
 • 250 lei – Taxa autorizare Directia Sanitar Veterinara;
 • 100 lei – Taxa aviz functionare Primarie;
 • 2.000 lei – amenajare si igienizare spatiu;
 • 900 lei – Casa de Marcat. Am pus cea mai ieftina casa de marcat comercializata de Dianex, dar pentru un magazin mixt recomandam o casa cu mai multe articole si mai robusta;
 • 480 lei – Cantar electronic;
 • 2.000 lei garantie inchiriere spatiu;
 • 300 lei – Documentatie SSM si PSI obligatorie inca din prima zi cand exista salariati
 • 150 lei – Trusa Sanitara prim ajutor;
 • 70 lei – Stingator P6;

Rezultă un buget de aproximativ 9.400 lei necesari doar pentru partea birocratica si de organizare fără să avem pretenția ca am cuprins tot.

Costurile enumerate mai sus sunt estimative si au plecat de la ideea ca sunt foarte multe spatii comerciale de inchiriat care au deja toate dotarile necesare (tejghele, rafturi, etc). In situatia in care se inchiriaza un spatiu gol, cheltuielile pot ajunge la minim 20.000 lei doar pentru amenajarea si dotarea magazinului (fara marfa).

Sigur ca aceste costuri sunt minime, crescand in functie de marimea magazinului, de calitatea echipamentelor achizitionate dar si de dotarea spatiului inchiriat.

Conform unei statistici realizate de firma Dianex la 10 dintre clientii nostrii care desfasoara activitati de comert cu amanuntul in magazine mixte, vanzarea zilnica este in medie de 3 – 6 % din stocul de marfa cu un adaos mediu de 22%.

Ca exemplu: pentru un stoc de marfa in valoare de 50.000 lei (valoare de vanzare a marfii) , vanzarea medie este de aproximativ 1.500 lei – 3.000 lei. La un adaos de aproximativ 22% rezulta un profit brut zilnic de aproximativ 330 lei – 660 lei.

Exemplul de mai sus este un exemplu ideal, deoarece sunt magazine care vand in medie si 4-600 lei / zi din care 2-300 lei doar tigari, paine si alte marfuri cu un adaos foarte mic.

Ca si concluzie, pot spune ca deschiderea unui magazin mixt de catre persoane care nu au experienta in comert, un buget minim de 10.000 de euro si nici competente antreprenoriale va avea un final cert. Falimentul urmat de radiere PFA – ului.

Scris de: