Serviciile prestate, la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul site dianex.ro se efectuează doar la solicitarea individuală a consumatorului serviciului sau a unui reprezentant al consumatorului.

Reglementările prezentului Contract se aplică strict consumatorilor așa cum sunt definiți de art.2 alin.1  Ordonanța de urgență nr. 34/2014 – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Acest document (denumit în continuare „Contact), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile în care oferim servicii la distanță. Acest document reprezintă un contract legal – un contract între consumatorii persoane fizice și Dianex. Vă rugăm să citiți și Politica de confidențialitate și Politica de cookies utilizate ca parte integrantă a documentului Contract, înainte de a începe navigarea pe site sau utilizarea acestuia.

Dacă nu sunteți de acord cu acest Contract, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.dianex.ro.

Definitii

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Profesionist – Oricare dintre firmele cu denumirea comerciala Dianex: Dianex Serv SRL, Dianexaccounting SRL, Dianex Consultanta Firme SRL, Ioan Alexandra Diana PFA.

Contract de prestări de servicii – orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească prețul acestuia

Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Contract în afara spaţiilor comerciale – Orice contract dintre un profesionist şi un consumator, întruna din următoarele situaţii:

 1. încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului;
 2. încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a);
 3. încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
 4. încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii

Spaţiu comercial – Orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

 1. unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în permanenţă;
 2. unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate

Conținut digital – acele date care sunt produse și livrate în formă digitală;

Contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obține produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanță sau al unui contract în afara spațiilor comerciale, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terță, pe baza unui acord între partea terță respectivă și profesionist.

Identitatea profesionistului, denumirea comercială

Pentru o mai simplă înțelegere, profesionistul este denumit Dianex. Dianex este denumirea comercială folosită pentru firmele:

 1. DIANEX SERV SRL, cu sediul in Ploiesti, Prahova, Str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1492/2005, Cod Unic de Identificare Fiscala RO17765628, capital social 15000 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348
 2. DIANEXACCOUNTING SRL, cu sediul in Ploiesti, Prahova, Str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1491/2017, Cod Unic de Identificare Fiscala 37786676, capital social 200 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348
 3. DIANEX CONSULTANTA FIRME S.R.L. cu sediul in Ploiesti, Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comertului din Prahova sub nr. J29/1634/2020, Cod Unic de Identificare Fiscala 43049628, capital social 200 lei, având următoarele date de contact: contact@dianex.ro,  mobil: 0721 321 348
 4. IOAN ALEXANDRA DIANA Persoana Fizica Autorizata Sediu social: Str. Armoniei 9, Adjudu Vechi, Adjud, Vrancea CUI 42941741 Nr. ONRC F39/316/2020, având următoarele date de contact: contact@alexwritescode.eu, mobil: 0743189639
Cum să ne contactați

Acest Site este operat de Dianex Serv S.R.L., cu sediul social în  Ploiești, str. Timiș nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J29/1492/2005, având CUI RO 17765628.

Dacă aveți orice întrebare sau comentariu cu privire la site-ul nostru, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați prin:

 • e-mail: contact@dianex.ro, sau
 • poștă: la adresa str. Timiș nr.1, etaj 1, Ploiești, jud. Prahova, România.

Servicii Înființare Firme la Registrul Comerțului

1. Principalele caracteristici ale serviciilor oferite prin prezentul contract

Dianex, în calitatea sa de persoană juridică, contractează cu consumatorul, în cadrul prezentului contract, o obligație de mijloace (adică obligația de a-și folosi toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare inregistrarii firmelor la O.R.C.) și nu o obligatie de rezultat (adică obligatia primirii onorariului în funcție de solutionarea favorabila sau , nu a dosarului de inregistrare depus la O.R.C.).

Dianex presteaza serviciile privind intocmirea documentelor de inregistrare a firmelor la O.R.C. prin 2 variante de lucru. Consumatorul este liber sa aleaga varianta de lucru dorita.

Obiectul Contractului – reprezinta obligatia Dianex de a intocmi documentele si de a asigura consultanta necesare inregistrarii de firme la Registrul Comertului (O.R.C.). Obiectul contractului se poate executa doar pe baza informatiilor si documentelor conforme puse la dispozitie de consumator. Dianex nu garanteaza solutionarea favorabila de catre functionarii O.R.C., a dosarului de inregistrare a firmei noi.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii pe email a documentelor necesare inregistrarii firmei la O.R.C.. Documentele sunt transmise pentru luare la cunostinta si semnarea lor de catre consumator. Dianex nu poate garanta soluționarea favorabila a dosarului de inregistrare la O.R.C.

Varianta Economic – Dianex întocmeste, pe baza actelor și informațiilor primite de la consumator, documentele necesare înregistrarii de firme (PFA, I.I., I.F. SRL, SNC) la Registrul Comertului si le livreaza consumatorului prin email sau consumatorul le ridică de la sediul Dianex. Consumatorul ia la cunostinta de conținutul documentelor (verifica datele personale introduse: CNP, adresa domiciliu, sediu, etc), întocmite de profesionist și le depune la Registru Comertului din județul unde este stabilit sediul profesional. Dupa înregistrarea firmei la Registrul Comertului, consumatorul ridica de la ghiseul Registrul Comertului actele firmei înregistrate.

Varianta Complet – Dianex întocmeste, pe baza actelor și informațiilor primite de la consumator, documentele necesare înregistrarii de firme (PFA, I.I., I.F. SRL, SNC) la Registrul Comertului si le livreaza consumatorului prin email sau consumatorul le ridica de la sediul Dianex pentru a le semna. Consumatorul ia la cunostinta de continutul documentelor întocmite de profesionist (verifica datele personale introduse: CNP, adresa domiciliu, sediu, etc) si le semnează. Consumatorul livreaza pe cheltuiala sa, documentele la sediul profesionistului sau prin intermediul postei electronice la adresa de email contact@dianex.ro. Profesionistul depune prin intermediul Cabinetului de Avocatură Iliescu Raluca Florentina, documentele necesare înregistrarii de firme, online pe portalul ONRC.
Dupa inregistrarea firmei la Registrul Comertului clientul ridica actele de la sediul sau sau le va primi prin serviciu Postei Romane. Taxele pentru serviciu postal sunt suportate de catre client.

Pentru ambele variante de lucru Dianex asigura consultanta necesara inregistrarii firmelor la Registrul Comertului. Consultanta nu presupune completarea de formulare sau indrumarea consumatorului pentru completarea de formulare , cu exceptia celor necesare inregistrarii firmei la ONRC. Consultanta nu presupune indrumarea consumatorului pentru activitatile de contabilitate, resurse umane si fiscalitate. Consultanta se ofera telefonic. Dianex nu asigura consultanta prin email sau videocall.

Prin consultanta, Dianex prezinta obligatiile firmei inregistrate la Registrul Comertului fara a indruma consumatorul cu privinta la indeplinirea acestor obligatii. De exemplu: Dianex informeaza consumatorul privind obligatia de intocmire a unor declaratii fara sa-l indrume cu privire la completarea acelor declaratii.

 1. Dianex asigură, la solicitarea consumatorului, consultanță telefonică consumatorului în programul de lucru al Dianex, până la data soluționării de către O.N.R.C. a dosarului de înființare PFA / I.I. / SRL – ului și încă 10 de zile calendaristice după soluționarea dosarului la ONRC. Cosultanța se limitează la maxim 5 convorbiri telefonice cu durata cumulată de maxim 60 de minute.
 2. Durata contractului se încheie la 10 zile calendaristice de la la data soluționării de către O.N.R.C. a dosarului de înființare PFA / I.I. / SRL – ului dacă acesta nu este denunțat unilateral de către una dintre părți.
 3. Consumatorul va verifica corectitudinea datelor înscrise în documentele tehnoredactate de către Dianex și nu are vreo pretenție ulterioară față de acesta în cazul în care în cuprinsul documentelor au fost înscrise date/informații eronate.
 4. Dianex va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract în timp util, fara a leza buna desfasurare a activității consumatorului. Dianex nu poate garanta un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului la O.N.R.C.
 5. Dianex nu este în nici un moment responsabil pentru eventualele modificări survenite la Registrul Comerțului, legate de taxe și documentația cerută.
 6. Dianex nu este responsabil și nu va plăti în nici un fel eventualele erori provocate de Registrul Comerțului.
 7. Dianex va tehnoredacta documentele necesare înființării firmei pe baza datelor și documentelor puse la dispoziție de consumator.
 8. Dianex poate în orice moment să refuze îndeplinirea obligațiilor contractuale, caz în care va returna în totalitate sumele încasate de la beneficiar.
 9. Consumatorul va pune la dispoziție prestatorului toată documentația necesară, cât și informațiile corecte și complete, pentru ca acesta să-și desfașoare activitatea de prestație pe toată perioada contractului la un nivel corespunzator și la termenele cerute;
 10. Consumatorul va plătii tariful și taxele O.N.R.C.;
 11. Consumatorul va plăti taxele pentru livrarea sau primirea documentelor prin curier și/sau Poștă;
 12. Consumatorul se face raspunzator de legalitatea tuturor documentelor și informațiile puse la dispoziția Dianex;
 13. Consumatorul declară pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că:
  1. toate documentele furnizate sunt conforme cu originalul;
  2. nu semnează în numele altei persoane și/sau nu reprezintă o altă persoană;
  3. pentru toate documentele puse la dispoziție Dianex are acordul expres al tuturor deținătorilor acelor documente pentru prelucrarea datelor;
  4. a transmis Politica de confidențialitate, anexă la prezentul contract, persoanelor vizate a caror date personale se află în documentele transmise de consumator;

Alte clauze

Art.1. Dianex nu răspunde pentru actele și faptele comise de consumator ce contravin prevederilor legale în vigoare.
Art.2. În cazul în care clientul nu transmite documentele conform instrucțiunilor primite, are un comportament necivilizat sau Dianex nu primește întreaga colaborare a consumatorului, cum ar fi, puncte divergente privind modul de întocmire a documentelor, a necesității privind prezentarea unor acte, a modului în care se soluționează diverse cereri din partea funcționarilor O.R.C., și altele asemenea, Dianex reziliază unilateral prezentul contract, fără nici o pretenție ulterioară din partea consumatorului, returnând în întregime suma primită de la consumator. Notificare privind rezilierea și returnarea banilor încasați (dacă este cazul) se va transmite la adresa de email transmisă de consumator în comandă.
Art.3
. Dianex nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, cum ar fi funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă. Îndreptarea respectivelor erori nu intră în atribuțiile Dianex.
Art.4. Dianex oferă serviciile stipulate în prezentul contract în programul de lucru Luni-Vineri (zile lucratoare) între orele 08.00 – 17.00.
Art.5.  În cazul în care consumatorul solicită actele emise de Registrul Comerțului prin Poștă, transmiterea se face de către funcționari O.R.C., termenul de livrare și primire fiind în afara competențelor Dianex. Dianex nu poate interveni în nici un fel în soluționarea eventualei întârzieri de primire a documentelor, consumatorul contactând în mod direct biroul teritorial O.N.R.C. la care au fost înregistrate documentele.

2. Pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata

Varianta Economic

219 lei – Activitati de întocmire documente pentru înregistrarea PFA la O.R.C.  

219 lei – Activitati de întocmire documente pentru înregistrarea I.I. la O.R.C.  

269 lei – Activitati de întocmire documente pentru înregistrarea SRL cu o persoana la O.R.C.  

319 lei – Activitati de întocmire documente pentru înregistrarea SRL mai multe persoane la O.R.C.  

Varianta Complet

339 lei – Activitati de întocmire si depunere online documente pentru înregistrarea PFA la O.R.C.

339 lei – Activitati de întocmire si depunere online documente pentru înregistrarea I.I. la O.R.C.

429 lei – Activitati de întocmire si depunere online documente pentru înregistrareaSRL cu o persoana la O.R.C.

499 lei – Activitati de întocmire si depunere online documente pentru înregistrareaSRL cu mai multe persoane la O.R.C.

Costuri Suplimentare pentru ambele variante

7.68 lei – taxa postala, daca clientul opteaza ca Registrul Comertului sa livreze actele firmei nou infiintate prin Posta

122 lei – taxa la Registrul Comertului pentru inregistrarea SRL-urilor

75 lei – pentru autorizarea a mai mult de 10 activități CAEN

100 lei – pentru orice modificare solicitata de consumator asupra documentelor intocmite de Dianex si transmise consumatorului

În funcție de cetățenia asociaților pot apărea costuri suplimentare.

In situatia în care functionarii O.R.C solicita documente în format fizic, costul cu livrarea prin curier ale acestor documente este suportat integral de consumator.

Modalitati de plata

Consumatorul poate plati cu cardul sau prin virament bancar

La plata prin virament bancar va folosi proforma primita in urma comenzii

La plata cu cardul va folosi platforma Netopia-Mobilpay. Dianex nu prelucreaza in nici un fel datele cardului. ATENTIE. Dianex nu va solicita niciodată sa introduceti datele cardului pe site dianex.ro

3. Livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Livrarea si executarea serviciului

Serviciul se ofera prin:

 • intermediul formularelor puse la dispozitie pe site www.dianex.ro
 • intermediul postei electronice
 • telefonic pentru consultanta

Actele firmei nou infiintate se vor transmite prin posta de functionarii Registrului Comertului sau se vor ridica de catre consumator direct de la ghiseul ONRC

Data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Din momentul primirii tuturor informatiilor, documentelor conforme solicitate si confirmarea platii, Dianex va face demersurile pentru rezervarea denumirii in maxim 3 zile lucratoare. Pentru varianta ECONOMIC, daca platforma ONRC nu livreaza denumirea, consumatorul va depune documentele necesare la ONRC, pentru rezervarea denumirii. Daca documentele trimise de consumator nu sunt conforme sau incomplete, teremenul de 3 zile incepe din momentul primirii documentelor conforme si complete.

Din momentul rezervarii denumirii firmei si obtinerea de la consumator a tuturor informatiilor si actelor necesare, Dianex intocmeste documentele necesare infiintarii firmei in maxim 3 zile lucratoare si le transmite consumatorului pe email pentru luare la cunostinta si semnare.

Pentru varianta COMPLET, din momentul primirii pe email a documentelor semnate de consumator, daca acestea sunt trimise scanat conform cerintelor ONRC, in 3 zile lucratoare Profesionistul depune online dosarul la Registrul Comertului.

4. Conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere

 1. Cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 2, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

 2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
 3. Perioada de retragere menționată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data completarii si transmiterii formularului de comanda), în cazul contractelor de prestări de servicii.

Prestarea Completă a ServiciilorSe considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii pe email a documentelor necesare inregistrarii firmei la O.R.C.. Documentele sunt transmise pentru luare la cunostinta si semnarea lor de catre consumator. Dianex nu poate garanta soluționarea favorabila a dosarului de inregistrare la O.R.C.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul poate informa Dianex cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate trimite o cerere in acest sens la adresa de email contact@dianex.ro

În conditiile prezentului capitol Dianex rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

5. Condițiile privind serviciile postvânzare

Desi Dianex depune toate diligentele pentru ca dosarele intocmite in vederea inregistrarii firmelor la O.R.C. sa fie solutionate favorabil de functionarii O.R.C, Dianex nu poate garanta solutionare favorabila pentru respectivele dosare. Solutionarea nefavorabila pentru dosarele de inregistrare firme depuse la O.R.C. NU poate constitui motiv de retragere din prezentul contract al consumatorului.

6. Durata de valabilitate a contractului

 1. Dianex asigură, la solicitarea consumatorului, consultanță telefonică consumatorului în programul de lucru al Dianex, până la data soluționării de către O.N.R.C. a dosarului de înființare PFA / I.I. / SRL – ului și încă 10 de zile calendaristice după soluționarea dosarului la ONRC. Consultanța se limitează la maxim 5 convorbiri telefonice cu durata cumulată de maxim 60 de minute. Consultanța nu presupune îndrumarea pentru completarea de formulare sau activități privind ținerea contabilității sau lucrarilor fiscale.
 2. Durata contractului se încheie la 10 zile calendaristice de la data soluționării de către O.R.C. a dosarului de înființare PFA / I.I. / SRL – ului dacă acesta nu este denunțat unilateral de către una dintre părți.

7. Măsuri tehnice de protecție pentru conținuturile digitale

Consumatorul ca transmite online documentele doar securizate cu parola. Parola se va transmite de consumator prin SMS la numarul de telefon comunicat de Dianex

Servicii Intermedieri Certificate Constatatoare / Furnizare Informatii

1. Principalele caracteristici ale serviciilor oferite prin prezentul contract

Prin transmiterea comenzii, clientul imputerniceste Dianex sa solicite la Registrul Comertului Certificat Constatator / Furnizare Informatii,  este de acord ca un reprezentant Dianex sa figureze ca solicitant pe Certificatul Constatator / Furnizare Informatii solicitant si imputerniceste in mod expres pe Dianex sa plateasca in numele sau taxa de la Registrul Comertului.

Obiectul Contractului – reprezinta obligatia Dianex de a intocmi documentele si depune online, actele necesare obtinerii de la Registrul Comertului (O.R.C.) unui Certificat Constatator sau Furnizare de Informatii.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii comenzii in numele consumatorului pe platforma ONRC, prin care se solicita in numele consumatorului Certificatul Constatator / Furnizare de Informatii. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la O.N.R.C.

Comenzile consumatorilor vor intra în lucru dupa confirmarea platii de catre cumparator (in cazul platilor prin VIRAMENT) sau de catre procesatorul de plati Mobilpay (in cazul platilor cu CARDUL). Certificatul Constatator / Furnizarea de Informatii va fi transmis clientului pe emailul inscris in formularul de comanda.

Certificatul Constatator / Furnizarea de Informatii este eliberat cu semnatura electronica de Oficiul National al Registrului Comertului, Dianex nefiind în nici un fel responsabil pentru continutul documentului eliberat.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe cererea de obținere a Certificatului Constatator / Furnizarea de Informații, pentru a putea fi în legatură directă cu Registrul Comerțului în procesul de intermediere a documentelor solicitate.

2. Pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata

Comisionul de intermediere perceput de catre Dianex este de 24,90 lei pentru fiecare solicitare.

In vederea eliberarii Certificatului Constatator / Furnizare de Informatii de catre ONRC, Dianex va plati in numele solicitantului taxa de eliberare in valoare de 45 lei / certificat constatator sau 20 lei / furnizare informatii. Aceste sume se vor factura solicitantului in vederea recuperarii acestora.

Modalitati de plata

Consumatorul poate plati cu cardul sau prin virament bancar

La plata prin virament bancar va folosi proforma primita in urma comenzii

La plata cu cardul va folosi platforma Netopia-Mobilpay. Dianex nu prelucreaza in nici un fel datele cardului. ATENTIE. Dianex nu va solicita niciodată sa introduceti datele cardului pe site dianex.ro

3. Livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Livrarea si executarea serviciului

Serviciul se ofera prin:

 • intermediul formularelor puse la dispozitie pe site www.dianex.ro
 • intermediul postei electronice
 • telefonic pentru consultanta

Data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Avand in vedere ca eliberarea Certificatului Constatator / Furnizarea de Informatii se face electronic prin intermediul serverului Registrului Comertului, Dianex nu poate garanta un timp maxim pana la obtinerea documentului solicitat. Putem garanta ca Certificatul Constatator / Furnizare Informatii intra in lucru (se face solicitarea lui la ONRC) in maxim 60 de minute de la confirmarea platii, in programul Luni – Vineri (zile lucratoare) – 08.00 – 17.00.

4. Conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere

 1. Cu excepția situatiei prevăzute la punctul b, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

 2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
 3. Perioada de retragere menționată la lit. a expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data completarii si transmiterii formularului de comanda), în cazul contractelor de prestări de servicii.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii comenzii in numele consumatorului pe platforma O.N.R.C., prin care se solicita in numele consumatorului Certificatul Constatator / Furnizare de Informatii. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la O.N.R.C. Solutionarea cu intarziere de catre O.N. R.C. a cererilor de Certificat Constatator / Furnizare Informatii NU poate constitui motiv de retragere din prezentul contract a consumatorului.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul poate informa Dianex cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate trimite o cerere in acest sens la adresa de email contact@dianex.ro

Consumatorul declară pe propria răspundere ca s-a informat cu privire la documentul comandat, iar solicitarea facută este conformă cu nevoile sale, Dianex nu poate fi facut răspunzător, si nu va returna sumele incasate, în cazul în care autoritățile/entitățile la care prezentați documentul nu îl acceptă sau consumatorul constata ca a facut o solicitare eronata.

În conditiile prezentului capitol Dianex rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

5. Durata de valabilitate a contractului

 1. Durata contractului se închide la momentul livrarii pe email a Certificatului Constatator / Furnizare Informatii.

6. Măsuri tehnice de protecție pentru conținuturile digitale

Dianex are implementate masuri organizatorice si tehnice de securitate pentru continuturile digitale.

Servicii Intermedieri Extrase Carte Funciară / Extras Plan Cadastral

1. Principalele caracteristici ale serviciilor oferite prin prezentul contract

Prin transmiterea comenzii, clientul imputerniceste Dianex sa solicite la Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara: Extras Carte Funciara / Extras Plan Cadastral si imputerniceste in mod expres pe Dianex sa plateasca in numele sau taxa de la Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Obiectul Contractului – reprezinta obligatia Dianex de a intocmi documentele si depune online, actele necesare obtinerii de la Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I.) unui Extras Carte Funciara / Extras Plan Cadastral

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii comenzii in numele consumatorului pe platforma A.N.C.P.I., prin care se solicita in numele consumatorului Extras Carte Funciara / Extras Plan Cadastral. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la A.N.C.P.I.

Comenzile consumatorilor vor intra în lucru dupa confirmarea platii de catre cumparator (in cazul platilor prin VIRAMENT) sau de catre procesatorul de plati Mobilpay (in cazul platilor cu CARDUL). Extrasul Carte Funciara / Extrasul Plan Cadastral va fi transmis clientului pe emailul inscris in formularul de comanda.

Extrasul Carte Funciara / Extrasul Plan Cadastral este eliberat cu semnatura electronica de Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Dianex nefiind în nici un fel responsabil pentru continutul documentului eliberat.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe cererea de obținere a Extrasului Carte Funciara / Extrasului Plan Cadastral, pentru a putea fi în legatură directă cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara în procesul de intermediere a documentelor solicitate.

2. Pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata

Comisionul de intermediere perceput de catre Dianex este de:

 • 34 lei comision intermediere Extras Plan Cadastral.
 • 29 lei comision intermediere Extras Plan Cadastral.

In vederea eliberarii Extrasului de Carte Funciara / Extraului Plan Cadastral de catre Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Dianex va plati in numele solicitantului taxa de eliberare in valoare de:

 • 15 lei comision intermediere Extras Plan Cadastral.
 • 20 lei comision intermediere Extras Plan Cadastral.

Aceste sume se vor factura solicitantului in vederea recuperarii acestora.

Modalitati de plata

Consumatorul poate plati cu cardul sau prin virament bancar

La plata prin virament bancar va folosi proforma primita in urma comenzii

La plata cu cardul va folosi platforma Netopia-Mobilpay. Dianex nu prelucreaza in nici un fel datele cardului. ATENTIE. Dianex nu va solicita niciodată sa introduceti datele cardului pe site dianex.ro

3. Livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Livrarea si executarea serviciului

Serviciul se ofera prin:

 • intermediul formularelor puse la dispozitie pe site www.dianex.ro
 • intermediul postei electronice
 • telefonic pentru consultanta

Data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Avand in vedere ca eliberarea Extrasului de Carte Funciara / Extrasului de Plan Cadastral se realizeaza de catre Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu putem garanta un termen maxim de eliberare.  Putem garanta ca Extrasul de Carte Funciara / Extrasul de Plan Cadastral intra in lucru (se face solicitarea lui la A.N.C.P.I.) in maxim 60 de minute de la confirmarea platii, in programul Luni – Vineri (zile lucratoare) – 08.00 – 17.00.

4. Conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere

 1. Cu excepția situatiei prevăzute la punctul b, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

 2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
 3. Perioada de retragere menționată la lit. a expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data completarii si transmiterii formularului de comanda), în cazul contractelor de prestări de servicii.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii comenzii in numele consumatorului pe platforma A.N.C.P.I., prin care se solicita in numele consumatorului Extras Carte Funciara / Extras Plan Cadastral. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la A.N.C.P.I. Solutionarea cu intarziere de catre A.N.C.P.I. a cererilor de Extras Carte Funciara / Extras Plan Cadastral NU poate constitui motiv de retragere din prezentul contract a consumatorului.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul poate informa Dianex cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate trimite o cerere in acest sens la adresa de email contact@dianex.ro

Consumatorul declară pe propria răspundere ca s-a informat cu privire la documentul comandat, iar solicitarea facută este conformă cu nevoile sale, Dianex nu poate fi facut răspunzător, si nu va returna sumele incasate, în cazul în care autoritățile/entitățile la care prezentați documentul nu îl acceptă sau consumatorul constata ca a facut o solicitare eronata.

În conditiile prezentului capitol Dianex rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

5. Durata de valabilitate a contractului

 1. Durata contractului se închide la momentul livrarii pe email a Extrasului de Carte Funciara / Extrasului de Plan Cadastral.

6. Măsuri tehnice de protecție pentru conținuturile digitale

Dianex are implementate masuri organizatorice si thnice de securitate pentru continuturile digitale.

Servicii întocmire cerere obtinere cod EORI

1. Principalele caracteristici ale serviciilor oferite prin prezentul contract

Dianex, în calitatea sa de persoană juridică, contractează cu consumatorul, în cadrul prezentului contract, o obligație de mijloace (adică obligația de a-și folosi toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare obținerii codului EORI) și nu o obligatie de rezultat (adică obligatia primirii onorariului în funcție de obținerea sau nu a codului EORI de către consumator).

Prin transmiterea comenzii, clientul imputerniceste Dianex sa completeze cererea privind obtinerea codului EORI RO si/sau EORI GB..

Obiectul Contractului – reprezinta obligatia Dianex de a completa, pe baza documentelor transmise de consumator, cererea privind obtinerea codului EORI. Clientul depune online dosarul pentru obtinerea codului EORI RO pe baza instructiunilor primite de la Dianex

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii cereri completate impreuna cu instructiunile privind obtinerea codului EORI. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la Directia Vamala sau autoritatile Regatului Unit, dupa caz. Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la Directia Vamala pentru obtinerea codului EORI RO. Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la autoritatile Regatului Unit pentru obtinerea codului EORI GB.

In afara documentelor depuse de consumator, Directia Vamala poate solicita documente sau informatii suplimentare, Dianex nefiind culpabil pentru solicitarea acelor documente sau informatii suplimentare.

Comenzile consumatorilor vor intra în lucru dupa primirea tuturor documentelor solicitate prin sormularul de comanda si confirmarea platii de catre cumparator (in cazul platilor prin VIRAMENT) sau de catre procesatorul de plati Mobilpay (in cazul platilor cu CARDUL). Codul EORI RO va fi transmis pe email consumatorului de catre Directia Vamala. Codul EORI GB va fi transmis pe email consumatorului de catre Dianex

Codul EORI RO este eliberat de catre Directia Vamala iar EORI GB de catre autoritatile Regatului Unit, Dianex nefiind în nici un fel responsabil pentru continutul documentului eliberat.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresă de email proprie pe pentru a putea fi în legatură directă cu Directia Vamala / Autoritatile Regatului Unit în procesul de intermediere a documentelor solicitate.

2. Pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata

Comisionul de intocmire documente perceput de catre Dianex este de:

 • 99 lei comision intocmire cerere EORI RO.
 • 200 lei comision intocmire si depunere cerere obtinere EORI GB.

Modalitati de plata

Consumatorul poate plati cu cardul sau prin virament bancar.

La plata prin virament bancar va folosi proforma primita in urma comenzii.

La plata cu cardul va folosi platforma Netopia-Mobilpay. Dianex nu prelucreaza in nici un fel datele cardului. ATENTIE. Dianex nu va solicita niciodată sa introduceti datele cardului pe site dianex.ro

3. Livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Livrarea si executarea serviciului

Serviciul se ofera prin:

 • intermediul formularelor puse la dispozitie pe site www.dianex.ro
 • intermediul postei electronice
 • telefonic pentru consultanta

Data pana la care profesionistul se angajeaza sa presteze serviciile

Avand in vedere ca eliberarea codului EORI RO se realizeaza de catre Directia Vamala, iar codul EORI GB de catre autoritatile Regatului Unit nu putem garanta un termen maxim de eliberare.  Putem garanta ca intocmim si transmitem cererea de eliberare impreuna cu instructiunile de obtinere pentru EORI RO si cererea de eliberare pentru EORI GB in maxim 24 de ore lucratoare de la confirmarea platii.

4. Conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere

 1. Cu excepția situatiei prevăzute la punctul b, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

 2. Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.
 3. Perioada de retragere menționată la lit. a expiră în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (data completarii si transmiterii formularului de comanda), în cazul contractelor de prestări de servicii.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Dianex la momentul transmiterii cereri completate impreuna cu instructiunile privind obtinerea codului EORI. Dianex nu poate garanta un timp de solutionare a cererii la Directia Vamala sau autoritatile Regatului Unit, dupa caz.

Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la Directia Vamala pentru obtinerea codului EORI RO.

Dianex nu poate garanta solutionarea favorabila a cererii depuse la autoritatile Regatului Unit pentru obtinerea codului EORI GB.

Solutionarea cu intarziere sau cu respingere a cererii de catre Directia Vamala sau autoritatile Regatului Unit a cererilor pentru codul EORI, NU poate constitui motiv de retragere din prezentul contract a consumatorului.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul poate informa Dianex cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate trimite o cerere in acest sens la adresa de email contact@dianex.ro.

Consumatorul declară pe propria răspundere ca s-a informat cu privire la documentul comandat, iar solicitarea facută este conformă cu nevoile sale, Dianex nu poate fi facut răspunzător, si nu va returna sumele incasate, în cazul în care autoritățile/entitățile la care prezentați documentul nu îl acceptă sau consumatorul constata ca a facut o solicitare eronata.

În conditiile prezentului capitol Dianex rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

5. Durata de valabilitate a contractului

 1. Durata contractului se închide la momentul livrarii pe email a cererii completate impreuna cu instructiunile de obtinere pentru EORI RO sau la momentul obtinerii numarului EORI GB.

6. Măsuri tehnice de protecție pentru conținuturile digitale

Dianex are implementate masuri organizatorice si thnice de securitate pentru continuturile digitale.

Modalitatea de solutionare a reclamatiilor

a) Modalitătile în care utilizatorul final poate înainta o reclamatie (telefon, fax, e-mail, serviciu postal);
Pentru diverse sesizari sau reclamatii clientul ne poate contacta telefonic, prin email sau prin serviciu postal.
b) Date de contact pentru primirea reclamatiilor;
Numerele de telefon si adresa de email la care ne pot contacta clientii sunt :
· Telefon 0344807370
· prin e-mail la adresa :contact@dianex.ro
c) termenul maxim pentru depunerea reclamatiei;
Termenul maxim pentru depunerea reclamatiei este de 30 de zile de la sesizarea situatiei reclamate
d) termenul maxim de solutionare a reclamatiilor :
Dianex se obliga sa analizeze reclamatiile si cererile consumatorului si sa le rezolve, in maxim 48 de ore lucratoare de la inregistrare, cu mentiunea ca in functie de complexitatea interventiei, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 48 ore.
e) modalitătile si termenul de informare a utilizatorului final cu privire la rezultatul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei sale, precum si, în cazul nesolutionării reclamatiei în termenul maxim, termenul de informare a utilizatorului asupra stadiului de solutionare;
f) în cazul în care litigiul nu este solutionat pe cale amiabilă cu furnizorul de servicii, posibilitatea utilizatorului final de a apela la ANPC sau la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a litigiilor;

Despăgubirile aplicabile și procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite și a celorlalte clauze contractuale

Consumatorul poate solicita în instanta despagubiri daca considera ca nu au fost respectate nivelurile de calitate convenite și a celorlalte clauze contractuale. Acordarea despagubirilor si procedura de acordare se va stabili de catre instanta competenta.

Transmiterea online a documentelor

Protejarea Documentelor Trimise

Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi!

Vă rugăm ca TOATE documentele trimise să fie cu parolă. Parola o comunicați doar prin SMS la numărul de telefon primit de la Dianex în urma comenzii. SMS-ul se va trimite de pe numărul dvs. de telefon trecut în comandă.

Clientul înțelege că pentru orice document, fără respectarea procedurii de transmitere primită în urma comenzii și fără parolă, trasmis online, este singurul răspunzător de eventualele prelucrări neautorizate ale datelor din respectivul document. 

Scanarea și Comunicarea Documentelor

Serviciul ONLINE se bazează în principal pe transmiterea documentelor în format electronic. Formatul acceptat de Registrul Comerțului , Direcția Vămilor, Administrația Financiară pentru fisierele transmise electronic, este PDF. Soluție de conversie JPEG/JPG/PNG în PDF. De accea vă rugăm ca documentele trasmise să fie cu extensia PDF și să fie scanate câte un document în fișier. (Exemplu: dacă copia contractului de proprietate are 4 pagini, aceste 4 pagini trebuie scanate într-un singur fișier)

Fisier Corect Scanat                         Fisier Incorect Fotografiat

Documentele trimise de dvs. pe email vor fi tipărite la imprimantă de funcționarii O.R.C., ANAF, VAMĂ, etc. (după caz) și aceștia nu vor accepta ca documentele arhivate de ei să conțină: colțuri de masă, degete, pixuri, margini colorate, etc.

Vă rog să faceți diferență între fotografiat cu telefonul și scanat cu telefonul. Nu fotografiați cu telefonul documentele transmise !!!!! Aparatul foto al telefonului nu încadrează documentul complet.

Transmiteți documentele doar scanate!!

Dacă nu dispuneți de un scaner desktop, va rugăm sa descărcați și să folosiți pentru scanarea cu telefonul mobil una dintre aplicațiile specializate.
Vă recomandăm:

 • Google Drive Scanner
 • Adobe Scan
 • TinyScanner
 • ‎Genius Scan
 • sau orice altă soluție

Aplicațiile le puteți descărca și instala folosind Google Play sau App Store.