Imobilizari

  • se poate lucra cu imobilizari corporale si necorporale , structura fiind modificabila date de indentificare , coduri de clasificare , date privind achizitia si iesirea din evidenta;
  • regimurile de amortizre cu care se poate lucra : liniar, degresiv fara uzura, degresiv cu uzura , accelerata amortizarile se opereaza pe fisa de amortizari lunare, ce poate fi calculata automat sau introdusa manual;
  • valoarea lunara poate fi repartizata pe centru de cost operatii disponibile : intrari, iesiri , modificari ale valorii de inventar , miscari;
  • liste : registrul numerelor de inventar , fise ale mijlocului fix liste cu amortizari pe grupe sau locuri de folosinta.