dianex

Generalitati contabilitate activitati independente

30 octombrie 2016|

     Persoanele care desfasoara activitati independente, indiferent de forma lor de organizare NU au obligatia angajarii unui contabil sau contractarea unei persoane autorizate CECCAR pentru organizarea si conducerea contabilitatii, avand dreptul sa se ocupe singur de aceste aspecte (art. 10 alin 41 L 82/1991)

     In functie de activitatea desfasurata avem mai multe moduri de a determina venitul net din activitati independente:

  1. pe baza normelor de venit;
  2. în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
  3. din drepturile de proprietate intelectuală;
  4. venituri din cedarea folosintei bunurilor; 

Activitatile independenta a carui venit net se determina pe baza normelor de venit

     Profesiile liberale, detinatorii drepturilor de proprietate intelectuale si cei care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia închiriaza în scop turistic camerele situate în locuințe proprietate personală – intre 1 si 5 camere ) nu pot aplica prevederile normelor de venit.

     Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă (art.69 alin.8 C.fiscal).

 Activitatile independenta a carui venit net se determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

     Activitatile independente care nu se califica pentru determinarea venitului net pe baza normelor de venit si nu obtin venituri din drepturile de proprietate intelectuală sau venituri din cedarea folosintei bunurilor (cu mai putin de 5 contracte), vor avea obligatia respectarii reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă aprobate prin Ordinul 170 din 2005.

     Optional cei care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor (intre 1 si 5 camere) din locuinta proprie pot determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Activitatile independenta a carui venit se obtin din drepturile de proprietate intelectuală

     Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală sau își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului prevăzut de lege și nu au obligații privind conducerea evidenței contabile

Activitatile independenta a carui venit se obtin din cedarea folosintei bunurilor

    Activitatile care nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, plățile anticipate cu titlul de impozit efectuate în cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final.

    Acestia nu au obligatii contabile sau de completarea a Registrului de Evidenta Fiscala.

Articole despre Contabilitate PFA

Go to Top