Ploiesti, str. Plugarilor 2-4 (langa spital Mediurg)

0721 321 348

Ploiesti
Str. Plugarilor nr.2-4
Mobil: 0721 321 348

Cuprins Tutoriale
Deductibilitatea (HG nr.670 din 04/07/2012)
Discounturi si reduceri
Listarea NIR
Niruri, (re)numerotare
Avansuri de la furnizori
Anulare documente
Accize
Stornare documente
Repartizarea taxelor vamale
Retur la furnizor
Situatia platilor
Nota contabila
Renumerotare NIRuri

Avansuri

Modulul este destinat introducerii documentelor de intrare de la furnizori
In fereastra principala (grila) sunt aratate documentele emise catre clienti  pentru intervalul stabilit in zona de filtre

Semnificatia functiilor suplimentare  :

Functii suplimentare Explicatii
Generare consum Functia permite generarea unui bon de consum pe baza unei facturi de la furnizor
Documentul de consum se genereaza in luna de lucru, numai pentru articolele stocabile. Documentul de furnizor poate fi din alta luna (se extinde perioada in filtre)
Validare/devalidare La click stanga se valideaza sau se devalideaza un document
La click dreapta se deschide un meniu de unde se poate alege validarea sau devalidarea tuturor documentelor filtrate (care apar in grila)
Listeaza Listele specifice documentelor de la furnizori
Daca documentul este validat , cu click dreapta se poate lista NIRul
Stocuri Se deschide ferestra Liste stocuri

Semnificatia campurilor din fereastra editare document:

Denumire camp Explicatii
Antet document
Document Categoria documentului. Alegerea categoriei determina regimul de taxare al TVA si daca articolele vor genera sau nu stoc
Seria,nr Seria si numarul documentului trebuie sa fie unice pentru tranzactia "furnizori" .Numarul este obligatoriu
In cazul bonurilor (de benzina) se poate folosi o numerotare interna ,tastind o serie aleasa pentru acest tip de documente si apoi butonul de numere noi care va aduce automat primul numar liber
Data Data documentului trebuie sa se afla in luna de lucru
Tert Cimp obligatriu. Tzara tertului nu impune moneda in care va fi calculata factura
Ctg.TVA Categoria TVA a documentului (cazuri de scutiri , taxare inversa , etc). Provine din caracterizarea TVA implicita a categoriei de document. Se schimba automat o data cu schimbarea acestei categorii, dar poate fi modificat ulterior
Categoria TVA stabileste daca documentul va fi calculat cu TVA sau nu si coloanele din jurnalele de TVA in care vor apare valorile
Netaxabil trebuie folosit in cazul Avizelor sau altor categorii de documente care nu au TVA si nu apar in jurnalele de TVA
Moneda Moneda in care se va calcula factura. Moneda in care va fi facuta plata nu trebuie sa fie obligatoriu acceasi cu moneda facturii. Moneda nu trebuie sa fie corelata cu tzara furnizorului
Curs Cursul facturii pentru moneda de mai sus si in data emiterii documentului
Cursul BNR poate fi preluat automat daca aveti legatura internet cu ajutorul butonului aflat in stanga campului
Anulat Daca se selecteaza , documentul nu se poate valida
Subsol document
Reducere tip Se poate opta pentru :
-Inclusa in pret - atunci se poate introduce % sau valoare reducere distinct pe fiecare articol al documentului in parte
- Reducere comerciale - valoarea reducerii se stabileste prin modificarea pretului articolului stabilit pentru acest tip de reducere (vezi  nomenclatorul de articole optiunea "reducere" )
- Reducere financiare - valoarea reducerii se stabileste prin modificarea pretului articolului stabilit pentru acest tip de reducere(vezi  nomenclatorul de articole optiunea "reducere" )
Reducere % Daca se tasteaza valoare si tipul de reducere este "inclus in pret", se distribuie acest % tuturor articolelor din document
Daca se tasteaza valoare si tipul de reducere este altul decit "inclus in pret", se calculeaza valoarea reducerii cu acest %
   
DETALII
Cantitate Pentru retururi se trece valoare negativa in acest camp
Pret fara TVA Pret unitar in lei fara reducere, taxe si fara TVA din factura furnizorului
Toate preturile trebuie sa fie pozitive
Pentru contarea valorii=cantitate * acest pret  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : VALOARE LA PRET FARA REDUCERE ,TAXE SI TVA
Pret valuta Pret unitar in valuta
   
NIR

numarul  de NIR daca tranzactia reprezinta intrare in gestiune. Este completat automat de program si poate fi editat manual numai daca la configurare, Nir se pune automat nu este selectat
Regulie numerotarii automate sunt aratate mai jos

   
Transport valuta Poate proveni din repartizarea din fct. de transport sau introducere manuala. Editabil doar pentru documentele in valuta.
Valoare este totala pe articol  (nu unitara)
Transport lei

Valoare este totala pe articol (nu unitara) si intra in componenta pretului
Poate proveni din repartizarea din fct. de transport sau introducere manuala. Nu se calculeaza automat din valoarea in valuta pentru pentru ca sun situatii cand se calculeaza la alt curs decat al facturii de bunuri/servicii
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" :  VALOARE TRANSPORT

Taxa vamala Valoare este totala pe articol (nu unitara) si  intra in componenta pretului.
Editabil doar pentru documentele cu terti nonUE.
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : TAXE VAMALE
Comision vamal Valoare este totala pe articol (nu unitara) si  intra in componenta pretului.
Editabil doar pentru documentele cu terti nonUE.
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : COMISIOANE VAMALE
Accize % Procentul ce se aplica valorii fara tva si fara reducere pentru calculul valorii accizelor pe articol. Se preia automat din nomenclatorul de articole daca e precizat acolo ca procent. Se poate introduce manual
Accize Valoare totala  in lei .Se calculeaza din nomenclatorul de articole daca este data ca valoare(unitara), se poate calcula pe baza % din nomenclatorul de articole (daca in nomenclator se da %) , sau se poate introduce manual ca procent sau valoare totala
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : ACCIZE
Alte taxe Valoare este totala in lei (nu unitara) si  intra in componenta pretului.
Campul se poate folosi si pentru valoarea TVA receptionat de la SC platitoare de TVA in cazul in care SC noastra nu e platitoare de TVA
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : ALTE TAXE
Reducere % - procentul de reducere ce se acorda articolului  , editabila numai daca reducerea e de tipul "inclusa in pret"
valoare totala / articol , editabila numai daca reducerea e de tipul "inclusa in pret"
Pret fara TVA Pret fara TVA cu taxe si cu reducere , este calculat din pretul fara taxe si fara TVA la care se adauga : taxa vamala, comisionul vamal, alte taxe si se aplica reducerea daca este cazul
La tastarea pretului in acest cimp, se calculeaza in mod invers pretul fara tva astfel incit pretul cu tva recalculat sa fie valoric cit mai apropia de pretul tastat
Baza TVA Valoare calculata = cantitate * pret fara TVA
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : VALOARE LA PRET FARA TVA
Val.TVA lei Valoare calculata din "baza TVA"
In cazul in care valoarea TVA nu este calculata automat , verificati pe butonul "Info", pagina TVA , daca este vre-o conditie care determina necalcularea
Pentru contarea acestei valori  se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : TVA DEDUCTIBILA
Val.TVA valuta  
Adaos magazin Numai pentru gestiunile cu amanuntul  cu  exceptia returului  din gestiuni amanunt cantitativ valorice.  Procent ce se aplica pretului fãrã TVA pentru calculul pretului de magazin (cu amanuntul)
Pret amanunt intrare Pret cu adaos si TVA in gestiunile cu amãnuntul cu  exceptia returului  din gestiuni amanunt cantitativ valorice (cind acest pret provine de descarcarea stocului)
Pretul cu amanuntul pe articol, poate fi memorat si prestabilit in facturile urmatoare daca la Configurare/Furnizori este selectata o lista la : "Lista de pret : ultimul pret cu amanuntul receptionat"
In cazul retururilor din magazin (cantitate<0) ,desi acest pret este editabil , trebuie sa existe stoc la acest pret si in cantitate suficienta pentru a se putea valida documenul
Deductibil deductibilitate in sensul  HG nr.670 din 04/07/2012. Vezi detalii
Comanda se alege comanda de furnizor daca este cazul
Greutate  
C.Cost,
Pers. Auto
Elemente de costing

TVA document

Documentul este purtator sau nu de TVA in functie de caracterizarea TVA a documentului , de calitatea platitor/neplatitor TVA a SC (vezi  "platitor TVA"  de la Configurare /Societate /TVA)
Caracterizarea TVA a furnizorului, determina doar optiunea Ctg.TVA din ferestra documentului la momentul alegerii/schimbarii furnizorului, dar aceasta optiune poate fi apoi schimbata manual.
Verificati pe butonul "Info", pagina TVA , daca este vre-o conditie care determina necalcularea TVA

Listele NIR

Articolele ale caror categorie articol are selectata optiunea: Genereaza NIR sau Genereaza NIR+Bon consum vor genera documentul NIR si vor fi primi un numar NIR in mod manual sau automat
Numarul de Nir este completat automat in timpul editarii documentului (crescator si unic pe gestiune si pe an) dar lasat editabil daca optiunea Configurare / Furnizori / NIR este numerotat automat nu este selectata, sau daca optiunea este selectata , nu mai este editabil si este completata automat in momentul salvarii
Sunt prevazute 3 formate de liste NIR : unul pentru articole receptionate in gestiuni de tip depozit si pentru articole nestocabile, unul pentru articole receptionate in gestiuni de tip amanunt, si unul pentru articolele avind caracteristica NIR a categoriei de articol pusa pe genereaza NIR+Bon consum si care sunt receptioante in gestiuni de tip depozit
Numele gestionarului ce apare pe NIR , este numele trecut in cimpul gesionar al gestiunii fiecarui articol
Numele membrilor comisiei de receptie poate proveni fie din denumirile completate in nomenclatorul de gestiuni , fie din Configurare , sectiunea SC date generale, nu completati ambele !

Discounturi si reduceri

Reducerile acordate pe aceeasi factura (reducerile comerciale) pot fi incluse in pret, caz in care valorile articolelor receptionate vor fi afectate de valoarea reducerii .
NIRul si NC se vor intocmi la valorile continand reducerea. Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul "reducere" valoarea "Inclus in pret"

Reduceri comerciale (acordate ulterior conform clauzelor contractuale) . Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul "reducere" valoarea "Reducere comerciala". NC recomandata 401-609 cu valoare pozitiva si 4426-401 cu valoare negativa. Atentie, 609 este cont de Pasiv si 709 este cont de Activ
Pentru NC trebuie sa avem un articol special avind optiunea "reducere" pe "comerciala" si o categorie de articol de asemeni folosita numai in acest scop

Reduceri financiare (acordate cu scop nefinanciar). Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul "reducere" valoarea "Reducere fianciara". NC recomandata este : 401-767 cu valoare pozitiva si 4426-401 cu valoare negativa
Pentru NC trebuie sa avem un articol special avind optiunea "reducere" pe "financiara" si o categorie de articol de asemeni folosita numai in acest scop

Atentie ! Incepand cu ianuarie 2016 , OMF 1802 care spune:
76._
(1)Reducerile comerciale acordate de furnizor ºi înscrise pe factura de achiziþie ajusteazã în sensul reducerii costul de achiziþie al bunurilor. Atunci când achiziþia de produse ºi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreunã, reducerile comerciale primite ulterior facturãrii ajusteazã, de asemenea, costul de achiziþie al bunurilor.
(2)Reducerile comerciale primite ulterior facturãrii corecteazã costul stocurilor la care se referã, dacã acestea mai sunt în gestiune. Dacã stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenþiazã distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de terþi.
(3)Atunci când vânzarea de produse si acordarea reducerii comerciale sunt tratate împreunã, reducerile comerciale acordate ulterior facturãrii ajusteazã veniturile din vânzare.
(4)Reducerile comerciale acordate ulterior facturãrii, indiferent de perioada la care se referã, se evidenþiazã distinct în contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terþi.
(5)Reducerile comerciale legate de prestãrile de servicii, primite ulterior facturãrii, respectiv acordate ulterior facturãrii, indiferent de perioada la care se referã, se evidenþiazã distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terþi.
(6)În cazul în care reducerile comerciale reprezintã evenimente ulterioare datei bilanþului care conduc la ajustarea situaþiilor financiare anuale, acestea se înregistreazã la data bilanþului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienþi - facturi de întocmit", ºi se reflectã în situaþiile financiare ale exerciþiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeazã a fi primite, înregistrate la data bilanþului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corecteazã costul stocurilor la care se referã, dacã acestea mai sunt în gestiune.
(7)Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
a)rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate ºi se practicã asupra preþului de vânzare;
b)remizele - se primesc în cazul vânzãrilor superioare volumului convenit sau dacã cumpãrãtorul are un statut preferenþial; ºi
c)risturnele - sunt reduceri de preþ calculate asupra ansamblului tranzacþiilor efectuate cu acelaºi terþ, în decursul unei perioade determinate.
77._
(1)Reducerile financiare sunt sub formã de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
(2)Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintã venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referã (contul 767 "Venituri din sconturi obþinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintã cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referã (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

Avansuri

Este aratata in continuare una din metodele de tratare a avansului primit de la furnizor ,anume cand se emite factura de avans la o data cu plata avansului

Crt Operatia suma DB CR Sd.409 Sd.401 Sd.4426 Observatii
1 Plata avansului 1240 401 5121   1240 0 Se primesc banii
2 Emitere factura de avans 1000
240
409
4426
401
401
1000
1000
240
0
0
240
Se emite factura de avans,trebuie sa avem un articol si o categorie articol dedicata acestui scop. "Contul reprezentativ" al categoriei trebuie sa fie 409. Daca operattile sunt in valuta se foloseste cursul platii de la pct.1
3 Compensarea platii cu factura (pct 1 cu 2) 1240 401 401 1000 0 240 se compenseaza factura de avans cu plata de la punctul 1 (ca sa nu ramine neincasata)
sau prin operatia de la pct.1 se plateste direct factura  de la pct.2 daca a fost emisa
  Factura definitiva             Daca avansul este in valuta, op.4 si 5 se fac in facturi diferite ptr ca au cusuri diferite si apoi e necesara compensarea pct.6
4 -storno avans (la cursul avansului) 1000
240
409
4426
401
401
0
0
1000
1240
0
0
se storneaza operatiile din factura de avans, daca operattile sunt in valuta se foloseste cursul platii de la pct.1
se foloseste acelasi articol ca la factura de avans
5 -achizitie bunuri 1000
240
...
4426
401
401
0
0
240
0
0
240
se inregistreaza achizitia de bunuri
6 Compensare avans cu storno avans (pct.4 cu 5) 1240 409 409 0 0 240 nu e nevoie daca operatiile 4 si 5 se fac pe aceeasi factura (la avansurile in lei)

Daca nu se emite factura de avans , putem proceda astfel (fara modul de compensare) :

crt Operatia suma NC
1 Plata avansului 100 409-5311
2 Vine factura de bunuri 100 ... - 401
3 Platim factura 100 401-5311
4 Stornam avansul -100 409-5311

Pentru NC a avansului pe factura trebuie sa avem o contare dedicata 409-401 asa cum se arata in figura ,iar categoria articolului nu trebuie sa aiba conturile completate

CLICK pentru a mari imaginea

A sa vedea si Avansuri

Accize

Acciza este preluata din nomenclatorul de articole in momentul selectiei , ca procent sau ca valoare dupa cum este prevazut acolo
Valoarea calculata in aceasta fereastra este in lei prin aplicarea procentului accizei la valoarea articolului inclusiv transport , taxa si comision vamal
Procentul sau valoarea acestei taxe pot fi corectate manual indiferent de cum este prevazut in nomenclator
NC pentru valoarea accizelor este data de articolul "accize" din grila de contari

Repartizarea transportului, taxei si comisionului in vama

In cazul documentelor de la terti nonUE, putem repartiza in pret transportul in valuta si lei, taxa vamala si comisionul vamal
Aceste valori pot fi introduse manula pentru fiecare articol in parte sau pot fi repartizate pe grupe de articole
Pentru a face repartizarea procedam astfel:
-  mergem in pagina Repartizare si bifam articolele pe care vrem sa facem prima repartizare
- completam sumele ce trebuiesc repartizate in campurrile: Tranport vlt., Transport lei, Taxe vamale lei si Comision vamal lei
- alegem modalitatea de repartizarea : proportional cu cantitatile sau cu valorile in valuta
-
apasam butonul Repartizeaza
Pentru repartizarea sumelor pe alta grupa reluam setul de operatii
Repartizarea se face bineinteles dupa introducerea tuturor articolelor

Nedeductibilitate partiala si totala

Pentru articolele care au valoarea "deductibil 50%" pentru caracteristica "deductibil" se aplica prevederile HG nr.670 din 04/07/2012
Pentru nota contabila nu trebuie modificat nimic in "contari" , schema de tratament a nedeductibilitatii este fixata in program si nu poate fi schimbata
Concret ,pentru o factura in valoare de 100+24 lei , vom avea urmatoarea NC:

Crt Suma DB CR Explicatii Sold 401 Sold 4426 Sold 6xx Sold 6xx.ND
1 100 lei 6xx. 401 nota initiala 100 0 100 0
2 24 lei 4426 401 nota initiala 124 24    
3 -50 6xx. 401 stornez 1/2 din baza din contul deductibil 74 24 50 0
4 50 6xx.ND 401 1/2 din baza pe contul NEdeductibil 124 24 50 50
5 6 lei 6xx 4426 1/4 din TVA nedeductibila din contul deductibil 124 18 56 50
6 6 lei 6xx.ND 4426 1/4 din TVA nedeductibila din contul NEdeductibil 124 12 56 56
cu galben sunt marcate valorile ce se modifica pentru operatia respectiva

daca factura este cu TVA la incasare:

Crt Suma DB CR Explicatii Sold 401 Sold 4428.DD Sold 4426 Sold 6xx Sold 6xx.ND
1 100 lei 6xx. 401 nota initiala 100 0 0 100 0
2 24 lei 4428.DD 401 nota initiala 124 24 0    
3 -50 6xx. 401 stornez 1/2 din baza din contul deductibil 74   0 50 0
4 50 6xx.ND 401 1/2 din baza pe contul NEdeductibil 124   0 50 50
5 6 lei 6xx 4426 1/4 din TVA nedeductibila din contul deductibil 124   -6 56 50
6 6 lei 6xx.ND 4426 1/4 din TVA nedeductibila din contul NEdeductibil 124   -12 56 56
7 -12 lei 4428.DD 401 numai pentru facturile cu TVA la incasare, storno 1/2 din TVA neexigibila 112 12 -12 56 56
8 12 lei 4426 401 numai pentru facturile cu TVA la incasare, mut 1/2 din TVA pe deductibila 124 12 0 56 56
cu galben sunt marcate valorile ce se modifica pentru operatia respectiva


Anularea unei facturi

Se poate realiza prin selectarea bifei din zona antetului documentului
Un document anulat nu poate fi validat

Stornarea unui document

Se procedeaza astfel :

  • aflindu-ne in luna in care vrem sa creeam documentul de stornare, se defiltreaza luna in care se afla documentul ce trebuie stornat , se pozitioneaza pe el
  • se actioneaza  butonului "Stornare" , se va genera copia documentul de stornat ca un document nou avind data in luna de lucru si cantitatile negative;
  • se completeaza cimpurile necesare in documentul nou creeat si se salveaza

Returul la furnizor

Pentru operarea retururilor la furnizor se procedeaza in acelasi fel ca pentru o factura de livrare , dar cantitatea trebuie sa fie negativa. Nu sunt acceptate preturi negative
Se pot inregistra in acelasi document si vanzari si retururi .
Returul din gestiuni depozit :  pretul fara TVA este editabil si va fi pretul de iesire din gestiune .
Returul din gestiuni amanunt :  pretulAmanunt este editabil si va fi pretul de iesire din gestiune .
Pentru validarea articolelor returnate trebuie sa existe stoc suficient in gestiunea din care se face returul exact la acelasi pret cu pretul de retur (pretul  fara tva daca returul se face din depozit sau  pret cu amanuntul daca returul se face din acest gen de gestiune)
Returul din stoc se poate face si pe baza selectarii documentului de livrare (intrare) cu ajutorul butonului Selectare stoc returnat. Documentele de livrare trebuie sa fie validate pentru a apare in aceasta facilitate
Se claculeaza si stoc (livrat-returnat) pe articol si document vizibil in coloana Stoc. Stocul se calculeaza numai pe baza documentlor validate

In cazul returilor de marfuri  din gestiuni de tip magazin in care se foloseste casa de marcat, procedura legala este urmatoarea :
HG.479/2003, ART. 37
(1) În cazul returului de marfã utilizatorul întocmeºte un dosar care va cuprinde:
a) nota de recepþie ºi constatare de diferenþe cod 14-3-1A, întocmitã în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectivã;
b) dispoziþia de platã-încasare cãtre casierie cod 14-4-4;
c) factura sau factura fiscalã în roºu, dupã caz.

Verificarea ,  renumerotarea si listarea multipla a NIRurilor

Putem verifica, renumerota si lista numerotarea NIRurilor in afara documentelor prin functiile puse la dispozitie in aceasta pagina. Acest lucru este necesar atunci cand se fac stergeri ale documentelor sau operarii necronologice
Documentul NIR este generat in aceasta aplicatie de orice articol (stocabil sau nu)  al  unei tranzactii care produce o intrare si a carui categorie are selectata optiunea de Generare NIR
In aceasta aplicatie NIRul are aceeasi data cu a documentului din care provine iar cantitatea articolelor este egala cu cea a documentului generator
Regulile de numerotare automata sunt :
    - fiecare gestiune este numerotata distinct, si incepe cu numarul 1 de la 1 ianuarie a fiecarui an.
    - numerotarea se face document cu document in ordinea introducerii , indiferent de tranzactie

Functia verifica:
- continuitatea numerotarii documentelor privite cronologic pe toate gestiunile
- sa nu existe numere diferite in acelasi document pentru o gestiune
- sa nu exista acelasi numar pe aceeasi gestiune dar pe documente diferite

Functia Numeroteaza, repune numerele de NIR conform regulilor aratate in documentele aflate in intervalul filtrat .
Numerotarea documentelor se va face incepind cu numarul imediat urmator celui ce este trecut in grila  "nr.NIR de inceput"
Numerele de nir pot fi puse manual pe 0 (daca se numeroteaza de la inceputul anului ) , pot fi puse manual cu numerele dorite, sau se poate folosi butonul care aduce numerele de nir corect  pornind de la numerele documentelor existente, anterioare intervalului dat
Documentele ce se numeroteaza nu trebuie sa fie validate si nu trebuie sa se afle in luni validate(blocate)

Listarea multipla a NIRurilor

Situatia platilor

Situatia platilor pentru fiecare factura  poate fi urmarita in pagina Plati / Documente
Un rand reperezinta un cont de furnizor al unui document (un document poate avea mai multe conturi de furnizor)
In partea de jos se pot vedea detaliile platilor pentru o factura

Generarea Notei Contabile ,Contari

Pentru generarea notelor contabile, avem la dispozitie urmatoarele Categorii de contari care vor determina din ce camp al fiecarui articol se va prelua valoarea in NC:

Categorie contare Explicatii
ACCIZE Campul Accize
ALTE TAXE Campul Alte taxe
COMISIOANE VAMALE Campul Comision vama
DIFERENTE DE PRET IN MAGAZIN LA MARFA INTRATA =Valoare de intare in magazin - TVA neexigibila la aceeasi valoare - Cantitate *Pret fara TVA
Unde Valoare de intare in magazin= Cantitate * Pret amanunt intrare
TAXE VAMALE Campul Taxe vama
TVA DEDUCTIBILA Campul Val.TVA lei
TVA NEEXIGIBILA LA MARFA INTRATA TVA neexigibila calculata la Cantitate * Pret amanunt intrare
VALOARE LA PRET FARA REDUCERE ,TAXE SI TVA = Cantitate * pret fara TVA
VALOARE LA PRET FARA TVA = Cantitate * Pret cu reducere
VALOARE TRANSPORT Campul Transport lei

 

O schema posibila si foarte generala de contari este urmatoarea: