Expertize judiciare

     In toate situatiile Expertii Contabili sunt numiti de care Instanta de Judecata. Insa partile isi pot angaja Experti Contabili Consilieri care sa participe din partea lor la efectuarea expertizei alaturi de Expertii Contabili numiti de catre Instanta.

     Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare

     Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba in litigiile dintre parti. Acestea pot fi solicitate de catre Instanta de judecata si Partile din proces.  

     Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, in:

  1. expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;
  2. expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;
  3. expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
  4. expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
  5. alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cãtre clienţi.