Excluderea sau Retragerea Asociaților din firmă

Excluderea sau Retragerea Asociaților din firmă

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

Ești interesat de Excludere sau Retragere Asociat?
Completează formularul!

Excluderea sau Retragerea Asociaților

450Lei
 • Completăm toate documentele necesare pentru depunerea la O.R.C.
 • Depunem online dosarul la Registrul Comerțului
 • Consultanță suspendare
 • COSTURI SUPLIMENTARE
 • Aproximativ – 190 lei taxa O.R.C.

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0729 812 125 Luni – Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0729 812 125
Luni – Vineri : 08.00-17.00

excludere asociat

Poate fi exclus din societatea în nume colectiv sau cu răspundere limitată:

 1. asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 2. asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 3. asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 și 82 L 31/1991;
 4. asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat.

Asociatul în societatea în nume colectiv sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate:

 1. în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
 2. cu acordul tuturor celorlalți asociați;
 3. în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Documente necesare pentru Excluderea sau Retragerea Asociaților din firmă

 • Certificatul de inregistrare – Model Certificat Înregistrare
 • Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii/suspendarea activităţii (pentru sediu, si dupa caz pentru ambulant si/sau puncte de lucru) – Model Certificat Constatator
 • Act Constitutiv Actualizat
 • Copie C.I. administrator SRL / SNC pe care sa fie scris ”Conform cu originalul” și semnat de administrator.
 • Hotărârea judecătorească definitivă de excludere sau, după caz, de retragere, în copie legalizată de instanţă.
 • Hotarârea adunării generale de manifestare a acordului pentru retragere.