Fără Notar sau alte deplasări!

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Ești interesat de închidere sau deschidere punct de lucru 100% ONLINE? Completează formularul!

Mentiuni punct de lucru PFA, I.I.

250Lei
 • Comision Dianex
 • Model Certificat Autorizare
 • Completam toate documentele necesare pentru depunerea la O.N.R.C.
 • Depunem documentele la Registrul Comertului
 • COSTURI SUPLIMENTARE
 • 7,68 lei cost suplimentar daca se optează pentru transmiterea prin poștă

Mentiuni punct de lucru SRL

300Lei
 • Comision Dianex
 • Model Certificat Autorizare
 • Completam toate documentele necesare pentru depunerea la O.N.R.C.
 • Depunem documentele la Registrul Comertului
 • COSTURI SUPLIMENTARE
 • 7,68 lei cost suplimentar daca se optează pentru transmiterea prin poștă

Deschidere Punct de Lucru. Etape, Acte, Costuri, Autorizații

Înregistrarea unui punct de lucru la Registrul Comerțului

Documente necesare deschidere punct de lucru la Registrul Comerțului

Etape și proceduri de înregistare

Obligații ulterioare deschidere punct de lucru

Acte necesare:

 • certificatul de înregistrare – copie;
 • C.I./B.I. persoana fizică autorizată – copie;
 • documentul de spațiu pentru sediul secundar respectiv:
  • contract de comodat – original
  • contract închiriere – copie
  • contract de subînchiriere (acesta trebuie să fie însoțit de contractul de închiriere inițial cu mențiunea ca poate subînchiria spațiul) – ambele în copie
  • act proprietate – copie
  • contract asociere în participațiune – copie
 • acordul asociației de proprietari/locatari în cazul în care punctul de lucru se deschide într-un apartament;
 • document care atestă schimbarea destinației din spațiu de locuit în spațiu comercial în cazul în care sediul secundar se deschide într-un apartament;
 • curs lucrator comercial pentru activitățile în care se comercializeaza produse alimentare;

Acte necesare:

 • certificatul de înregistrare – copie;
 • C.I./B.I. titular – copie;
 • certificatul constatator de la sediul secundar care se închide

Acte necesare:

 • Certificat de inregistrare – copie
 • Actul constitutiv actualizat – copie
 • Document de spatiu pentru punctul respectiv:
  • contract de comodat – original
  • contract de inchiriat – copie;
  • contract de subinchiriere (acesta trebuie sa fie insotit de contractul de inchiriere initial cu mentiunea ca poate subinchiria spatiul) – in copie;
  • act proprietate – copie;
  • contract asociere in participatiune – copie.

Termen: intre 3 si 10 zile lucratoare de la depunderea dosarului

Acte necesare:

 • C.I./B.I. reprezentant – copie
 • certificat inregistrare – copie
 • certificat constatator punct de lucru radiat – original
 • act constitutiv – copie

Termen: intre 3 si 7 zile lucratoare de la depunerea dosarului la ONRC

Obligatii ulterioare înființare sediu secundar

Ulterior deschiderii unui punct de lucru se va depune la ANAF din localitatea unde firma are sediul, declaratia 061 

Obligatii ulterioare inchidere sediu secundar

Ulterior radieri unui punct de lucru se va depune la ANAF din localitatea unde firma are sediul, declaratia 061