Declarație Beneficiar Real

Declarație Beneficiar Real

100% Online în toate județele

100% Online în toate județele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

Fără Notar și Deplasări
Noi Completăm Toate Documentele

 • Completezi formularul de comandă cu datele de contact și furnizezi câteva informații.

 • Completăm toate documentele și le trimitem online.

 • Semnezi documentele direct în platforma dianex.ro (nu ai nevoie de semnătură electronică)

 • Depunem dosarul online la Registrul Comerțului din toate județele.

 • În 2 – 3 zile lucrătoare mențiunea este înregistrată. Vei primi rezoluția pentru modificare împreună cu actele mențiunii prin email, semnate electronic de funcționarii de la Registrul Comerțului conform legii 265/2022.

Declarație Beneficiar Real

Lei 200 - fără costuri suplimenatare
 • Asigurăm consultanță inițială
 • Îți completăm toate documentele
 • Avocatul nostru te va reprezenta pentru documentele depuse în fața funcționarilor ONRC.
 • Termen depunere declarație beneficiar real
 • SRL, SNC, SA, SCA, SCS – urile au obligația să depună declarația de beneficiar real la oficiul registrului comerţului în raza căreia este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
 • Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
 • SRL, SNC, SA, SCA, SCS – urile au obligația ca la înființare, să depună la Registrul Comerțului din județul unde se stabilește sediul social declarația de beneficiar real.
 • Documentele trimise se vor scana. Pozele nu sunt acceptate de funcționarii ONRC – Model C.I. corect scanat
 • Copie C.I. pentru asociații care dețin minim 25% din părțile sociale ale firmei. Pe copie, administratorul scrie ”Conform cu originalul” și semnează.
 • Copie C.I. pentru administratorul firmei care semnează actele. Pe copie, administratorul scrie ”Conform cu originalul” și semnează.

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare sau pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

Întrebări frecvente despre Declarție Beneficiar Real

Conform legii 129/2019 (1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

PFA, I.I. și I.F.-urile nu au obligația depunerii declarației de beneficiar real.

1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerțului ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 și prezentul punct;

Persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziții echivalente sau similare celor menționate mai jos:

 1. constituitorul/constituitorii;
 2. fiduciarul/fiduciarii;
 3. protectorul/protectorii, dacă există;
 4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiază de construcția juridică sau entitatea juridică nu au fost încă identificate, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează construcția juridică sau entitatea juridică;
 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

Persoana fizică:

 1. beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
 3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.