dianex

Declarație Beneficiar Real pentru PFA, I.I. sau I.F.

declaratie beneficiar real

Reglementare declarație beneficiar real

Declarația de beneficiar real este reglementată de Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În articolul 56 aliniatul (1) este prevăzut:

Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților

Art.187 din codul civil prevede:

Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Observam că o entitate pentru a dobândi calitatea de persoană juridică trebuie să îndeplineasca cumulativ 3 conditii:

  1. să aibă organizare de sine stătatoare – adică o structură, entitate independentă de persoana fizică. Nu este cazul, PFA-ul functioneaza dependent de persoana fizică;
  2. să aibă un patrimoniu propriu – prin stabilirea unui patrimoniu de afectatiune se poate îndeplini această condiție;
  3. să aibă un scop licit și moral – această condiție este îndeplinită deoarece PFA-ul are scopul de a desfășura o activitate economică cu îndeplinirea prevedrilor legale;

Condiția 1. nu poate fi indeplinită în nici o situație, acesta fiind elementul esential care ne conduce la concluzia că PFA-ul nu are personalitate juridică.

Declarație Beneficiar Real pentru PFA, I.I. sau I.F.

Specializați și echipați pentru servicii 100% Online.
Depune Declarație Beneficiar Real Online

PFA trebuie să depună declaraţia de stabilire a beneficiarului real?

Răspuns scurt: NU trebuie să depună declarația la Registrul Comerțului.

Răspuns detaliat: Cum PFA-ăl nu are personalitate juridică și nu îndeplinește condiția art. 56 alin.1 din legea 129 care stipulează obligația depunerii.

În aceași situație sunt și celelalte entități care desfășoară activități independente : Întreprinderea Individuală,Întreprinderea Familială și liber profesioniștii (CMI-urile, notarii, avocații, contabilii, etc.)

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top