dianex

Contribuții plătite pentru un PFA cu normă de venit. 4 exemple de calcul pentru anul 2023

25 mai 2023|Etichete: , |
calcul taxe pfa

Din punct de vedere al impozitului pe venit, se va plăti 10% din valoarea normei ajustate la perioada de funcționare începute de la data înființării.
În ceea ce privește contribuțiile (C.A.S. și C.A.S.S.) calculele vor ține cont de valoarea normei ajustate.

Ai trecut de etapa de înființare PFA și dorești să afli mai mult despre anumite elemente de contabilitate PFA cu normă de venit sau vrei sa înțelegi modul de calcul al taxelor PFA? Citește informațiile de mai jos și vei găsi toate răspunsurile.

Din punct de vedere al CAS (Contribuția de Asigurări Sociale), conform codului fiscal, art. 151, alin (10) –  Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligați să depună declarația prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului și să declare venitul ales pentru care datorează contribuția.

Din punct de vedere al CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate), conform codului fiscal, art. 174 alin. (10), Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel puţin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Începând cu anul 2021 baza de calcul a CASS nu se mai ajustează în funcție de perioada de activitate.

Presupunem ca avem un PFA înființat în anul 2023 cu singura activitate 6202- Activități de consultanta in tehnologia informatiei.
Sediul PFA-ului din exemplul nostru este stabilit în București Sectorul 3, deci norma anului 2023 va fi de 40.000 lei

Perioada pentru care se calculează plafonul este 31.01.2023 – 31.12.2023 = 335 zile. Perioada de calcul pentru CAS va fi de 12 luni.

Norma ajustată = 40.000 lei * 335 zile funcționare / 365 zile (anul calendaristic) = 36.712 lei

Impozit venit = 3.671 lei (36.712 lei x 10% impozit venit)

Plafonul salarii minime recalculat pentru C.A.S. = 12 luni funcționare * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 36.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mare decât plafonul recalculat pentru CAS, astfel, pentru aces caz se datorează CAS în valoare de 9.000 lei (36.000 lei x 25% contribuția CAS)

Plafonul salarii minime pentru C.A.S.S. = 12 luni (anul calendaristic) * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 36.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mare decât plafonul CASS, astfel, pentru aces caz se datorează CASS în valoare de 3.600 lei (36.000 lei x 10% contribuția CASS)

Perioada pentru care se calculează plafonul este 15.05.2023 – 31.12.2023 = 231 zile. Perioada de calcul pentru CAS va fi de 8 luni.

Norma ajustată = 40.000 lei * 231 zile funcționare / 365 zile (anul calendaristic) = 25.315 lei

Impozit venit = 2.532 lei (25.315 lei x 10% impozit venit)

Plafonul salarii minime recalculat pentru C.A.S. = 8 luni funcționare * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 24.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mare decât plafonul recalculat pentru CAS, astfel, pentru aces caz se datorează CAS în valoare de 6.000 lei (24.000 lei x 25% contribuția CAS)

Plafonul salarii minime pentru C.A.S.S. = 6 luni * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 18.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mică decât plafonul CASS, astfel, pentru aces caz se datorează CASS în valoare de 1.800 lei (18.000 lei x 10% contribuția CASS)

Perioada pentru care se calculează plafonul este 01.08.2023 – 31.12.2023 = 153 zile. Perioada de calcul pentru CAS va fi de 5 luni.

Norma ajustată = 40.000 lei * 153 zile funcționare / 365 zile (anul calendaristic) = 16.767 lei

Impozit venit = 1.677 lei (16.767 lei x 10% impozit venit)

Plafonul salarii minime recalculat pentru C.A.S. = 5 luni funcționare * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 15.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mare decât plafonul recalculat pentru CAS, astfel, pentru aces caz se datorează CAS în valoare de 3.750 lei (15.000 lei x 25% contribuția CAS)

Plafonul salarii minime pentru C.A.S.S. = 6 luni * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 18.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mică decât plafonul CASS, astfel, pentru aces caz NU se datorează CASS

Perioada pentru care se calculează plafonul este 10.11.2023 – 31.12.2023 = 52 zile. Perioada de calcul pentru CAS va fi de 2 luni.

Norma ajustată = 40.000 lei * 52 zile funcționare / 365 zile (anul calendaristic) = 5.699 lei

Impozit venit = 570 lei (5.699 lei x 10% impozit venit)

Plafonul salarii minime recalculat pentru C.A.S. = 2 luni funcționare * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 6.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mică decât plafonul recalculat pentru CAS, astfel, pentru aces caz NU se datorează CAS

Plafonul salarii minime pentru C.A.S.S. = 6 luni  * 3.000 lei (salariu minim pentru anul 2023) = 18.000 lei

Observăm ca norma ajustată are valoarea mai mică decât plafonul CASS, astfel, pentru aces caz NU se datorează CASS

Dacă dorești să calculezi exact ce taxe ai de plată, folosește calculatorul de taxe PFA.

Articole despre Contabilitate PFA

Go to Top