Parti Contractante

DIANEXACCOUNTING SRL,  avand sediul in Ploieşti, Jud. PRAHOVA, inregistrata la ONRC sub nr. J29/1491/2017, C.I.F. 37786676 reprezentatat de Ioan Madalin Alin in calitate de Administrator, denumit in continuare PRESTATOR.

si

EXPEDITOR COMANDA ONLINE, denumit in continuare BENEFICIAR

Obiectul contractului

Art.1. Prestatorul sau oricare dintre colaboratorii alesi de acesta, va presta servicii referitoare la: completarea formularelor si documentelor pentru înregistrarea unei mentiuni la Registrul Comertului Prestatorul sau oricare dintre colaboratorii alesi de acesta va reprezenta beneficiarul in fata institutiilor publice sau private si sa semneze in numele si pe seama sa, semnatura acestuia/acestora fiindu-i opozabila beneficiarului, orice document necesar înregistrarii mențiunii la Registrul Comertului.

Durata contractului

Art.2. Valabilitatea contractului incepe la data platii proformei care il insoteste si are valabilitate pana la data predarii documentelor intocmite

Valoarea contractului este stabilită prin comanda mentiunii

Tariful pentru prestatiile ce fac obiectul prezentului contract se regasește în comanda trimisa de prestator catre beneficiar prin email. EXACCOUNTING SRL.

In afara de costurile de mai sus pot aparea si alte costuri cu: declaratii la notar si la ONRC. Acestea se achita suplimentar de beneficiar, fiind independente de activitatea Dianexaccounting SRL.

In situatia refacerii documentatiei sau/si a modificarilor solicitate de functionarii ONRC din motive neimputabile prestatorului, obiectul contractului este considerat ca fiind prestat, beneficiarul va achita un tarif suplimentar de 100 lei / modificare. In situatia depunerilor/deplasarilor suplimentare la ONRC, pentru depunerea documentatiei refacute din motive neimputabile prestatorului, beneficiarul va achita un tarif suplimentar de 100 lei / (depunere/deplasare).

In situatia in care beneficiarul doreste modificarea/completarea documentelor deja intocmite de catre prestator pe baza documentelor si informatiilor primite de la beneficiar, prestatorul va percepe un tarif suplimentar de 100 lei / (completare/modificare)

Pentru varianta de lucru COMPLET, prestatorul va plati in numele Beneficiarului, la O.N.R.C., toate taxele/serviciile necesare inregistrării mentiuni, acestea fiind suportate de Beneficiar.

In situatia in care, din motive neimputabile prestatorului, beneficiarul renunta la serviciile acestuia, sau dosarul este respins de functionarii ONRC, prestatorul este indreptatit la retinerea integrala a comisionului incasat, restituind in integralitate sumele incasate de la beneficiar reprezentant taxe ONRC.

Modalitatea de plata

Art.3. Plata se va face integral in numerar, la data semnarii contractului, sau prin virament bancar in contul Dianexaccounting SRL, deschis la ING, IBAN RO28INGB0000999908090013, in termen de 2 zile de la semnarea contractului.

Obligatiile partilor

Art.4. :

 1. Prestatorul asigura consultanta telefonica beneficiarului in programul de lucru al prestatorului timp de 30 de zile de la acceptarea conditiilor contractuale. Cosultanta se limiteaza la maxim 10 convorbiri telefonice cu durata cumulata de maxim 120 de minute.
 2. Beneficiarul va verifica corectitudinea datelor inscrise in documentele tehnoredactate de catre prestator si nu are vreo pretentie ulterioara fata de acesta in cazul in care in cuprinsul documentelor au fost inserate date/informatii eronate.
 3. Beneficiarul declara irevocabil ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de catre prestator si de catre colaboratorii acestuia : CABINET DE AVOCAT ILIESCU FLORENTINA RALUCA (CUI:23597871) si Dianex Serv SRL (CUI:17765628)
 4. Prestatorul nu este in nici un moment responsabil pentru eventualele modificari survenite la Registrul Comertului, legate de pretul si documentatia ceruta;
 5. Prestatorul nu este responsabil si nu va plati in nici un fel eventualele erori provocate de Registrul Comertului.
 6. Prestatorul va tehnoredacta documentele necesare infiintarii firmei pe baza datelor puse la dispozitie de beneficiar.
 7. Prestatorul poate renunta la efectuarea inregistrării, situașie în care va returna în integralitate a sumei încasate.
 8. Beneficiarul va pune la dispozitie prestatorului toata documentatia necesara, cat si informatiile corecte si complete, pentru ca acesta sa-si desfasoare activitatea de prestatie pe toata perioada contractului la un nivel corespunzator si la termenele cerute;
 9. Beneficiarul va platii tariful si taxele ONRC;

Alte clauze

Art.5. Prestatorul nu raspunde pentru actele si faptele comise de beneficiar ce contravin prevederilor legale in vigoare.
Art.6. Corespondenta purtata de beneficiar si prestator se va face prin intermediul postei electronice si constituie parte a prezentului contract.
Art.7. Rezilierea prezentului contract poate fi ceruta de catre parti, cu conditia, insa ca parte ce o solicita sa o notifice in scris celeilalte parti inainte de expirarea contractului. Daca rezilierea contractului nu se produce din vina exclusiva a prestatorului, sumele incasate de acesta, de la Beneficiar, nu vor fi returnate, cu exceptia taxeloe ONRC.
Art.8. Forta majora constatata conform legii apara de raspundere partea ce o invoca.
Art.9. Prestatorul ofera serviciile stipulate in prezentul cntract in programul de lucru Luni-Vineri (zile lucratoare) intre orele 08.00 – 17.00.
Art.10. Prestatorul nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, cum ar fi funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă. Îndreptarea respectivelor erori nu intră în atribuțiile prestatorului.

Caracterul confidential al contractului

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

 1. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alta scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
 2. dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicatae in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai pentru acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

Litigiile

Art.11. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Mun Ploiesti.

Prezentul contract s-a incheiat online prin intermediul site www.dianex.ro. si este valabil fara semnatură.