Parti Contractante

DIANEXACCOUNTING SRL,  avand sediul in Ploieşti, Jud. PRAHOVA, inregistrata la ONRC sub nr. J29/1491/2017, C.I.F. 37786676 reprezentatat de Ioan Madalin Alin in calitate de Administrator, denumit in continuare PRESTATOR.

si

 EXPEDITOR COMANDA online pentru infiintarea unui PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Inteprindere Individuală), denumit in continuare BENEFICIAR

Obiectul contractului

Art.1. Prestatorul sau oricare dintre colaboratorii alesi de acesta, va presta servicii referitoare la: completarea formularelor si documentelor pentru inmatricularea la Registrul Comertului a unei Persoane Fizice Autorizate / Inteprindere Individuală. Prestatorul sau oricare dintre colaboratorii alesi de acesta este imputernicit de catre beneficiar pentru a reprezenta beneficiarul in fata institutiilor publice sau private si sa semneze in numele si pe seama sa, semnatura acestuia/acestora fiindu-i opozabila beneficiarului, orice document necesar inregistrarii PFA / I.I.-ului la Registrul Comertului.

Durata contractului

Art.2. Valabilitatea contractului începe la data in care beneficiarul isi exprima acordul cu termenii prezentului contract prin comunicarea copiei cartii de identitate și/sau efectuarea plății. Contractul are valabilitate pana la data ridicarii/primirii documentelor de la ONRC.

Valoarea contractului

Art.3. Tariful pentru prestatiile ce fac obiectul prezentului contract este stabilit in functie de varianta de lucru aleasa de beneficiar. Alegerea variantei de catre client este confirmata prin plata proformei emise de DIANEXACCOUNTING SRL. Cele 2 variante de lucru sunt:

COMPLET
Asiguram telefonic consultanta initiala privind pasii de urmat si documentele necesare, intocmim documentele, depunem dosarul online la ONRC si asiguram telefonic consultanta pentru inregistrarea la ANAF. Actele emise de ONRC vor fi ridicate de beneficiar direct de la ghiseul institutiei sau vor fi primite prin Posta , expeditorul fiind ONRC.

 • Comision infiintare PFA – 299 lei
 • Comision transmitere documente prin Posta (acesta de plateste direct la ONRC prin virament bancar sau cu cardul) – 7,68 lei

ECONOMIC
Asiguram telefonic consultanta initiala privind pasii de urmat si documentele necesare, intocmim documentele necesare pentru depunerea la ONRC si asiguram telefonic consultanta pentru inregistrarea la ANAF. Beneficiarul va depune si ridica dosarul la/de la ONRC. Prestatorul va asigura consultanta cu privire la pasii necesari depunerii dosarului la ONRC.

 • Comision infiintare PFA – 199 lei
 • Comision transmitere documente prin Posta (acesta de plateste direct la ONRC prin virament bancar sau cu cardul) – 7,68 lei

In situatia refacerii documentatiei sau/si a modificarilor solicitate de functionarii ONRC din motive neimputabile prestatorului, obiectul contractului este considerat ca fiind prestat, beneficiarul va achita un tarif suplimentar de 100 lei / modificare. In situatia depunerilor/deplasarilor suplimentare la ONRC, pentru depunerea documentatiei refacute din motive neimputabile prestatorului, beneficiarul va achita un tarif suplimentar de 100 lei / (depunere/deplasare).

In situatia in care beneficiarul doreste modificarea/completarea documentelor deja intocmite de catre prestator pe baza documentelor si informatiilor primite de la beneficiar, prestatorul va percepe un tarif suplimentar de 100 lei / (completare/modificare)

Consumatorul (beneficiarul) are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.
Data încheieri contractului este data la care beneficiarul transmite prestatorului copie carte identitate si/sau achita tariful.

Contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, nu se pot denunta unilateral de client. Executia contractelor incepe in momentul la care beneficiarul transmite prestatorului copie carte identitate si/sau achita tariful.

In situatia in care, din motive neimputabile prestatorului, beneficiarul renunta la serviciile acestuia, dupa ce executia serviciilor comandate a inceput, sau dosarul este respins de functionarii ONRC din motive neimputabile prestatorului, prestatorul este indreptatit la retinerea integrala a pretul incasat.

Modalitatea de plata

Art.4. Plata se va face integral in numerar, prin plata cu cardul, sau prin virament bancar in contul Dianexaccounting SRL, deschis la ING, IBAN RO28INGB0000999908090013.

Obligatiile partilor

Art.5. :

 1. Prestatorul asigura consultanta telefonica beneficiarului in programul de lucru al prestatorului, pana la momentul predarii documentelor PFA / I.I.-ului si inca 10 de zile calendaristice dupa predare. Cosultanta se limiteaza la maxim 5 convorbiri telefonice cu durata cumulata de maxim 60 de minute. Consultanta nu presupune îndrumarea pentru completarea de formulare sau activitati privind tinerea contabilitatii sau lucrarilor fiscale.
 2. Beneficiarul va verifica corectitudinea datelor inscrise in documentele tehnoredactate de catre prestator si nu are vreo pretentie ulterioara fata de acesta in cazul in care in cuprinsul documentelor au fost inserate date/informatii eronate.
 3. Beneficiarul este informat despre prelucrarea datelor personale de catre prestator si de catre colaboratorul acestuia : CABINET DE AVOCAT ILIESCU FLORENTINA RALUCA (CUI:23597871). Datele prelucrate de CABINET DE AVOCAT ILIESCU FLORENTINA RALUCA au ca scop depunerea documentelor la Registrul Comertului in baza temeiului de executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate
 4. Prestatorul va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract in timp util, fara a leza buna desfasurare a activitatii beneficiarului
 5. Prestatorul nu este in nici un moment responsabil pentru eventualele modificari survenite la Registrul Comertului, legate de taxe si documentatia ceruta;
 6. Prestatorul nu este responsabil si nu va plati in nici un fel eventualele erori provocate de Registrul Comertului.
 7. Prestatorul va tehnoredacta documentele necesare infiintarii firmei pe baza datelor puse la dispozitie de beneficiar.
 8. Prestatorul poate în orice moment să refuze indeplinirea obligatiilor contractuale, caz în care va returna în totalitate sumele încasate de la beneficiar.
 9. Beneficiarul va pune la dispozitie prestatorului toata documentatia necesara, cat si informatiile corecte si complete, pentru ca acesta sa-si desfasoare activitatea de prestatie pe toata perioada contractului la un nivel corespunzator si la termenele cerute;
 10. Beneficiarul va platii tariful si taxele ONRC;
 11. Beneficiarul va plati taxele pentru livrarea sau primirea documentelor prin curier si/sau Posta
 12. Beneficiarul se face raspunzator de legalitatea tuturor documentelor si informatiile puse la dispozitia prestatorului;
 13. Beneficiarul declara pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că:
  1. toate documentele furnizate sunt conforme cu originalul;
  2. pentru toate documentele puse la dispozitie prestatorului are acordul expres al tuturor detinatorilor acelor documente;
  3. a transmis informarea GDPR anexa la prezentul contract persoanelor vizate a caror date personale se afla in documentele transmise prestatorului;

Alte clauze

Art.6.Prestatorul nu raspunde pentru actele si faptele comise de beneficiar ce contravin prevederilor legale in vigoare.
Art.7.Corespondenta purtata de beneficiar si prestator se va face prin intermediul postei electronice si/sau prin Curier/Posta si constituie parte a prezentului contract.
Art.8. Rezilierea prezentului contract poate fi ceruta de catre parti, cu conditia, insa ca parte ce o solicita sa o notifice in scris celeilalte parti inainte de expirarea contractului. Daca rezilierea contractului nu se produce din vina exclusiva a prestatorului, sumele incasate de acesta, de la Beneficiar pentru serviciile a coaror executie a inceput, nu vor fi returnate.
Art.9. Ca exceptia de la Art.8, în cazul în care clientul nu transmite documentele conform instrucțiunilor primite, are un comportament necivilizat sau prestatorul nu primește întreaga colaborare a clientului, cum ar fi, puncte divergente privind modul de întocmire a documentelor, a necesității privind prezentarea unor acte, a modului in care se soluționează diverse cereri din partea funcționarilor ONRC, și altele asemenea, prestatorul reziliază unilateral prezentul contract, returnând în întregime suma primită de la acesta. Notificare privind rezilierea și returnarea banilor încasați se va transmite la adresa de emailul transmis de client în comandă
Art.10. Forta majora constatata conform legii apara de raspundere partea ce o invoca.
Art.11.Prestatorul ofera serviciile stipulate in prezentul cntract in programul de lucru Luni-Vineri (zile lucratoare) intre orele 08.00 – 17.00.
Art.12. CONDITIILE PREZENTULUI CONTRACT SE CONSIDERA ACCEPTATE DACA BENEFICIARUL TRANSMITE COMANDA SAU TRIMITE PRIN EMAIL CARTEA DE IDENTITATE SAU DACA ACHITA PREȚUL SERVICIULUI
Art.13. Prestatorul nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, cum ar fi funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă. Îndreptarea respectivelor erori nu intră în atribuțiile prestatorului.

Caracterul confidential al contractului

O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

 1. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alta scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
 2. dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai pentru acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
 3. exceptie fac situatiile in care una dintre parti are un drept legitim de a face cunoscut continutul contractului.

Litigiile

Art.14. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Mun Ploiesti.

Prezentul contract s-a incheiat online prin intermediul site www.dianex.ro si este valabil fara semnatură.

Prezentul contract se complteaza cu termeni si conditii încheiere contracte la distanta