Nomeclatoarele principale

Articole

 • articolele sunt caracterizate prin denumire ,cod intern , cod de bare , caracteristici contabile
 • codul intern poate fi generat pe baza unei ierarhii (configurabile) de clase pentru fiecare articol se pot introduce codurile partenerilor pentru care acest lucru este util (de ex daca la emiterea facturii de client trebuie mentionat si codul articol al clientului)
 • se poate defini stocul de aprovizionare si de comanda se pot defini caracteristici de ambalare

Terti

 • in afara datelor comune (denumire, coduri , adresa ,persoana contact, telefoane) se mai pot inregistra :
 • punctele de lucru si bancile tertului
 • contractele comerciale
 • conditii financiare pentru client : termen de plata, credit total, credit maxim pentru un singur document , discount , lista de preturi preferentiala

Gestiuni

 • pot impune 2 perechi de analitice proprii in notele contabile ale tuturor modulelor
 • drepturile de folosire se definesc pentru fiecare utilizator in parte
 • o gestiune poate avea definita o singura metoda de calcul a stocurilor

Aprovizionare – Furnizori

 • se pot inregistra discounturi,reduceri pe produs sau pe document
 • se pot inregistra taxe in pretul de inregistrare
 • se pot alege centre de cost la momentul inregistrarii documentului (fara spargerea articolului) sau ulterior cu spargerea articolelor documentului
 • se poate lega de contractul comercial pentru urmarirea realizarii contractelor
 • se pot genera serii unice ale documentului pentru situatiile cand documentul nu are o astfel de serie (de ex. bonurile de benzina)
 • se pot evidentia la momentul inregistrarii documentului caracteristicile evidentelor suplimentare : clasa de imobilizari ,grupa mijlocului fix, auto si km a carui cheltuiala se inregistreaza, contractul de leasing
 • pretul de receptie poate fi prestabilit din : liste de preturi, contracte comerciale sau alte metode articolele documentelor de retur pot fi generate din articolele de livrare anterioara (cu calcul stocului livrat-returnat)
 • nota contabila ce se genereaza o data cu documnetul poate lua analitice dupa gestiune, centru de cost , contract de leasing
 • in document mai avem la dispozitie :
  • functii pentru : vizualizare nota contabila, modificare macheta de contare, plata , listare NIR
  • informatii despre : situatia financiara a furnizorului, situatia financiara a documentului , utilizarea stocurilor generate de articolele documentului
 • liste :
  • jurnale de TVA, pe conturi
  • liste de intari in gestiune pe diverse grupari ce pot fi filtrabile pe criterii balante ,
  • fise de furnizori , neincasate , scadentare pe conturi sau nu tinand cont de platile cu CEC-uri sau nu
  • etc

Clienti

 • se pot acorda automat seriile si nr. documentelor din carnetele de documente stabilite pe posturi de lucru
 • se pot inregistra discounturi,reduceri pe produs sau pe document, incluse in pret sau evidentiate separat
 • se poate alege agentul comercial pentru obtinerea listelor pe agenti
 • se poate alege contractul comercial, pentru evidenta contractelor
 • se poate vinde prin preturi prestabilite pe liste de preturi ; numarul listelor de preturi nu este limitat ; listele de pret se pot atribui separat fiecarui utilizator si feicarei tranzactii in parte (client, transfer, casa marcat, consum, etc) conform configurarii
 • creditul clientului poate fi verificat , poate atentiona depasirea unuei valori prestabilite sau poate interzice facturarea la depasirea acestei valori se poate defini de asemeni o limita maxima a valorii unuei singure facturi articolele documentelor de retur
 • pot fi generate din articolele de vanzare anterioare (cu calcul stocului vandut-returnat) si cu mentinerea preturilor de vanzare
 • se pot genera documente din documente (de ex factura la aviz) daca modul de lucru o impune ,
 • se pot emite facturi temporare (care nu opereaza stocurile) urmand ca in momentul aparitiei stocurilor , aceste documente sa fie transformate in facturi definitive (prin consumarea stocurilor necesare)
 • in fereastra documentului avem la dispozitie functii pentru : vizualizare notei contabile , modificare machetei de contare, incasare , listare factura/aviz ;
 • listele pot fi personalizate pe fiecare post in parte informatii despre : situatia financiara a clientuluii, situatia financiara a documentului , provenienta stocurilor folosite in descarcare se pot configura scheme de facturare rapida , adica se preintroduc facturile cu toate elementele (eventual si cu pret si cantitate) , in momentul facturarii se definitiveaza preturile si cantitatile daca e cazul , se genereaza seriile facturilor si se listeaza ; acest mod de lucru se poate face pe facturi temporare sau definitive
 • liste :
  • jurnale de TVA,
  • jurnal pe conturi liste de vanzari pe articole ,
  • agenti clienti filtrate pe diverse criterii balante ,
  • fise de clienti , neincasate ,neincasate pe agenti , scadentare pe conturi sau nu tinand cont de platile cu CEC-uri sau nu
  • etc

Gestiunea stocurilor

 • metodele de calcul a stocurilor in acest program sunt : FIFO sau LIFO la pret de inregistrare fara TVA, FIFO sau LIFO la pret cu amanuntul
 • stocurile sunt actualizate instantaneu de orice document de gestiune inca din momentul tastarii cantitatii (prin mecanismul de rezervare)
 • la descaracrea stocurilor se poate tine cont dupa dorinta , de intarile existente : pina in data documentului de iesire , pina la sfarsitul lunii de lucru sau indiferent de data intrarii
 • operatiile caracteristice sunt : intrari in gestiuni (plusuri la inventar, etc.), iesiri din gestiuni (consumuri, sponsorizari, etc), transferuri intre gestiuni, procese verbale de schimbare de pret
 • Liste : balante de stocuri si fise de magazie intari in gestiuni grupate si filtrate pe diverse criterii iesiri din gestiuni grupate si filtrate pe diverse criterii jurnal ale tranzactiilor de gestiune pe conturi

Trezorerie

 • se poate lucra cu instrumente de plata in lei sau valuta si cu deconturi personale securitatea lucrului cu trezoreria este configurabila la nivel de utilizator,
 • instrument de plata, data de lucru generarea datoriei de plata este configurabila la nivel de tip de document
 • vizibilitatea datoriilor de plata poate fi configurata la : documentele generatoare existente pana in data documentului de plata, pana la sfarsitul exercitiului financiar sau pentru toate documentele generatoare de datorie de plata indiferent de data
 • principlalele operatii sunt : incasari de la clienti , plati furnizori , viramente cu deconturi, viramente cu alte instrumente de plata , monetare , operatii diverse , storno operatii de trezorerie , regularizare valuta
 • se poate lucra cu efecte de plata (CEC-uri, BO) negirate si girate urmarindu-se detaliat parcursul lor pe 3 etape : primire/emitere, banca , incasare/plata sau primire de la client , plata la furnizor , confirmare in cazul celor girate ;
 • sunt disponibile permanent situatii cu starea acestor efecte se pot efectua operatii de compensare : a avansurilor la furnizori , avansuri de la clienti, furnizori-clienti , retur la furnizori, retur de la clienti
 • liste :
  • registre de incasari si plati ,pe conturi
  • centralizatoare de incasari sau plati grupate si ordonate pe diverse criterii
  • detalii deconturi,
  • balana deconturi efecte comerciale : neoperate, primite, depuse in banca, primite si nedepuse, incasate , depuse si neincasate ,
  • etc

Contabilitate financiara

 • se poate lucra cu planuri de conturi multiple , astfel se pot genera pentru acelasi document note paralele (de ex: pentru contabilitatea financiara si pentru cea de gestiune)
 • conturile sunt disponibile intr-un sistem cu istoric pentru a usura aplicarea modificarilor legislative
 • notele contabile sunt generate simultan cu editarea documentelor primare (pentru un singur plan de conturi) este totusi posibila regenerarea notelor pentru un exercitiu neinchis daca acest lucru este necesar
 • jurnalele si balantele contabile sunt disponibile oricand, fara a fi necesare alte operatii suplimentare (validare, inchidere, etc)
 • liste :
  • balante de verificare ,
  • fisa sah ,
  • fisa de cont ,
  • cartea mare ,
  • registru jurnal