Vrei să eviți dizolvarea de la Registrul Comertului si sa primesti amenzi de pana la 10.000 lei? Depune Declaratia de Beneficiar Real impusa prin legea 129/2019
Completează formularul de comandă și vei primi pe email dosarul întocmit, gata pentru depunere.
Ai nevoie de ajutor pentru completarea formularului de comandă? Sună și te vom ajuta.

Asistenta telefonica:
0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00 – 17.00

Instructiuni depunere declaratie beneficiar real

Potrivit art. 56 alin. (1) din Legea 129/2019, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului (SRL, SNC, SA, SCA, SCS, ), cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, după cum urmează:

  1. la înmatriculare

Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

  1. anual

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

  1. ori de câte ori intervine o modificare

În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Titularii entitatilor care desfasoara activitati independente (PFA, I.I. , I.F.), profesii liberale (doctori, notari, avocati, contabili, etc) NU AU OBLIGATIA depunerii declaratiei de beneficiar real

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii

Comanda completare Declaratie Beneficiar Real

0.00 lei
completare declaratie beneficiar real