Ploiesti, str. Plugarilor 2-4 (langa spital Mediurg)

0721 321 348

Ploiesti
Str. Plugarilor nr.2-4
Mobil: 0721 321 348

Nomenclatorul de Comenzi

Cuprins Tutoriale

Emitere facturi
Expedierea facturilor emise din comenzi catre clienti
Listarea facturilor emise din comenzi
 

Emitere facturi din comenzi

Nomenclatorul de Comenzi contine totalitatea comenzilor interne (de fabricatie) si externe (catre furnizori , de la clienti).
Nomenclatorul poate fi folosit pentru filtrarea listelor  si  pentru generarea facturilor catre clienti

Comenzile se pot stabili in documente de gestiune la nivelul articolului

Denumire camp Explicatii
Nr. Numarul comenzii
Cod Codul comenzii folosit in filtrari
Interval Intervalul de valabilitate al comenzii. In ambele date se considera contractul ca fiind in derulare
Tip - interna - comanda de productie
- aprovizionare - comanda de aprovizionare de la furnizori
- livrare -comanda de livrare la client
Tert Furnizorul sau clientul in cazul comenzilor de aprovizionare sau livrare
Stare  
Detalii contract
Articol Denumire articol. Camp obligatoriu si unic pe comanda
Se preia in documnetul de gestiune generat
Gestiune Se preia in documnetul de gestiune generat
Proces tehnologic Folosit in generarea documentelor de productie
Cantitate Trebuie sa fie diferit de 0. Articolele cu cantitati egale cu 0 vor fi sterse
Pret Pret fara tva de facturare
Detalii facturare campuri folosite la generarea facturilor catre clienti
Se factureaza de la data Data primei facturi ce se va emite
Interval facturare nr. de zile sau luni la care se va emite o noua factura pornindu-se de la valoarea campului: Se factureaza de la data
Daca aceasta valoarea este 0 , nu se emite factura
Perioada facturare zile / luni - unitatea temprala la care se refera campul: Interval facturare

Emiterea facturilor catre clienti

Denumire camp Explicatii
Categoria document a facturii. Categoria de document a documentelor ce vor fi emise din comenzi (nu trebuie sa fie neaparat factura)
Seria si nu.primei facturi Seria si numarul primei facturi (sau alta categ.de document) Numarul va fi incrementat automat
Avem la dispozitie si butonul din dreapta Refresh care va completa automat aceste campuri
Data emitere Data de emitere a tuturor facturilor emise intr-o sesiune de lucru
Delegat ,Livrator Delegatul si persoana care livreaza pentru facturile emise intr-o sesiune de lucru
Grila cu articole din comenzi
Facturi de emis in intervalul Prin cele doua date se filtreaza articolele a caror date de facturare teoretice  sunt cuprinse in interval
Arata si comenzile facturate In grila sunt cuprinse se articole deja facturate (ce nu vor putea fi refacturate)
Se emite se bifeaza daca dorim facturarea articolului
Nr.comanda Seria si nr.comenzii
Data emitere cf.comanda Data de facturare teoretica
Factura emisa Daca pentru respectivul articol s-a emis factura, seria si numarul ei apar in aceasta coloana
Articolul nu va putea fi refacturat
Data factura Data facturii emise pentru respectivul articol
Client Clientul comenzii
Articol Articolul din comanda
Cantitate, Pret Cantitatea si pretul din comanda

Se pot emite facturi catre clienti pentru acele articole din contractele de livrare neanulate care au Intervalul de facturare >0 si nu sunt deja facturate
Facturarea articolelor din comenzi se bazeaza pe datele de facturare teoretice ce se calculeaza ca:  data Se factureaza la data + multiplii Intervalului de facturare
Deci fiecare articol al unei comenzi va avea o multime de date de facturare teoretice cuprinse strict  in intervalul de existenta a comenzii.
Iata  doua exemple:

Emiterea facturilor se face in tabul Facturare. Modul de lucru este urmatorul:
- se filtreaza intervalul
- se marcheaza articolele dorite (putem utiliza click dreapta pe zona de titlu a coloanei pentru a marca/demarca toate inregistrarile)
- se completaza zona de sus a ferestrei cu datele de facturare (toate facturile ce se vor emite vor avea aceasi data emitere, serie , categorie document, delegat si persoane de livrare)
- se apasa butonul Emite facturi

Se va genera cate o factura distincta  pentru fiecare comanda (deci daca am selectat mai multe articole din aceeasi comanda, acestea vor constitui o singura factura) din articolele filtrate si  selectate  intr-o sesiune de lucru indiferent de data de facturare teoretica

Expedierea facturilor emise din comenzi catre clienti

Reprezinta o facilitate de expediere pe Email a facturilor  provenite din comenzi

Listarea facturilor emise din comenzi

Reprezinta o facilitate de listare continua a tuturor facturilor provenite din comenzi emise intr-o luna