dianex

Cheltuielile deductibile pe care le poate scădea un PFA / I.I.

31 ianuarie 2024|Tags: |
Cheltuielile deductibile PFA

Cheltuielile deductibile, care pot fi scăzute din profit, reprezintă acele costuri pe care o companie sau o persoană juridică le poate lua în considerare pentru a reduce impozitul datorat. Aceste cheltuieli includ diverse categorii, precum cheltuieli operaționale, cheltuieli cu personalul, costuri administrative și altele. Prin deducerea acestor cheltuieli din veniturile totale, se determină baza impozabilă asupra căreia se aplică cota de impozit pentru contabilitate PFA în sistem real.

Ce costuri pot fi scăzute din impozit?

Există mai multe condiții ce trebuie îndeplinite pentru a considera cheltuielile ca fiind deductibile (Codul Fiscal art. 68, alin (4)):

a) Trebuie să fie efectuate pentru activitatea PFA/I.I.-ului și să fie justificate prin documente;

Sunt considerate cheltuieli pentru activitatea PFA / I.I.-ului:

 • cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor.
 • amortizarea mijloacelor fixe folosite in interesul PFA/I.I.-ului. Ex. Pentru un autoturism care nu poate justifica utilizarea in intersul activitati, cheltuiala cu amortizarea nu este deductibila. Caz. Un PFA/I.I. care ofera servicii online nu poate justifica utilizare autoturismului.
 • cheltuieli pentru investițiile în mijloace fixe destinate cabinetelor medicale.
 • cheltuieli cu primele de asigurare efectuate pentru:
  1. Active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii, utilizate pentru activitatea PFA / I.I.-ului;
  2. Activele folosite ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;
  3. Bunurile utilizate în cadrul contractelor de închiriere sau de leasing, în conformitate cu clauzele contractuale;
  4. Asigurarea de risc profesional;
 • cheltuieli pentru salariații delegați/detașați în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare;
 • contribuții de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii. Ex: CAS și CASS plătite de PFA / I.I.

b) Trebuie să fie incluse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite. Ex: Factura de utilități sau servicii emisă pe data de 15.12.2023, dar plătită de PFA / I.I. pe data de 20.01.2024, va intra în calculul profitului pentru anul 2024.

c) Trebuie să fie însoțite de documente justificative. Ex: Bon fiscal cu valoare mai mică de 100 Euro care are inscris CUI-ul PFA/I.I.-ului. Factura fiscală. ATENȚIE. Începând cu data de 01.07.2024 se vor înregistra doar facturile primite prin sistemul E-Factura.

d) Trebuie să respecte regulile privind deducerea , conform prevederilor art. 28 alin. (20);

Exemple de cheltuieli deductibile:

 • Cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, materiale, și materii necesare activității;
 • Cheltuieli cu achiziția de servicii – serviciile de contabilitate, de exemplu;
 • Cheltuieli privind chiria spațiului în care se desfășoară activitatea;
 • Cheltuieli cu primele de asigurare profesională;
 • Cheltuieli privind comisioanele bancare;
 • Cheltuieli cu taxele de telecomunicații;
 • Cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente;
 • Cheltuieli cu reclama și publicitatea;
 • Cheltuieli cu combustibilul, întreținerea și reparațiile auto, primele de asigurare, în limita a 50%, conform contractului de comodat auto;
 • Cheltuieli la fondurile de pensii facultative, în limita a 400 euro anual;
 • Primele de asigurare de sănătate, în limita a 400 euro anual;
 • Cotizațiile plătite asociațiilor profesionale, în limita a 4.000 euro anual;
 • Abonamentele pentru utilizarea facilităților sportive, în limita a 100 euro anual;
 • Cheltuieli cu amortizarea pentru bunuri cu valoarea de peste 2.500 lei, conform normelor legale în vigoare;
 • Cheltuieli cu transportul de bunuri și de persoane;
 • Cheltuieli cu funcționarea și întreținerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, în scopul desfășurării activității economice.
Go to Top