dianex

Certificat Situație de Urgență. Modul de obținere și documentele necesare

26 martie 2020|

Certificat situatie de urgența (CSU), document eliberat firmelor din România, afectate de criza generată de răspândirea coronavirus COVID-19, pentru a putea beneficia de sprijin de la stat.

Certificat situatie de urgență (CSU) – cine trebuie să-l obțină.

Certificatul de situație de urgență (CSU) va fi eliberat online, gratuit, de Ministerul Economiei, firmelor aflate în cel putin una ditre situatii:

 • au suspendat activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.
 • au suspendat activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise (spre exemplu: cinematografe, sali de spectacol, etc.
 • au suspendare activitate firma, în cabinetele de medicină dentară.
 • au suspendat temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
 • au înregistra diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Conform comunicatelor transmise de Guvernul Romaniei „Certificatul stării de urgență va fi necesar începând cu luna aprilie 2020, întrucât starea de urgență a fost decretată în luna martie”.

Potrivit Ministerului Finanțelor Publice, firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține o serie de ajutoare și facilități, dar vor avea nevoie de certificate de stare de urgență (CSU) emise de Ministerul Economiei.

Într-un comunicat transmis joi, MFP a precizat „Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice si de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare”.

Tipuri Certificat Situatie de Urgenta

Conform ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:

 1. certificat situatii de urgenta TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat  pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate.
 2. certificat situatii de urgenta TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Certificatele emise se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.

Condiții de solicitare și utilizare Certificate pentru Situatii de Urgenta

Certificatele se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Documente necesare pentru obtinerea Certificatului Constatator pentru situatii de urgenta:

În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platforma obtinerea certificate următoarele informaţii şi documente:

 1. datele de identificare;
 2. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

În situaţia în care reprezentantul legal al solicitantului nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens. „Bucurie” mare pentru profesionistii contabili care, pe langa declaratiile A4200, A4109, au mai gasit ceva de facut, sa depuna declaratiile pentru obtinerea certificatelor care atesta situatia de urgenta.

Prin împuternicitul desemnat pentru depunerea declaratiilor , CRED ca se înțelege persoana căreia administratorul firmei i-a facut împuternicire notarială si a înregistrat la ANAF. Rămâne un punct care trebuie clarificat.

Liber Profesionistii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului (avocati, cabinetele medicale si de contabilitate, notarii, etc) furnizează urmatoarele documente:

 1. datele de identificare;
 2. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat;
 3. documente privind autorizarea activităţii de organismele profesionale care reglementeaza profesia

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România.

Articole despre Consultanță în Afaceri

Go to Top