Certificat Constatator Online Eliberat de Registrul Comerțului2021-11-25T08:23:23+02:00

Certificat Constatator Online eliberat de ONRC 24 ore / 7 zile

 • Urgent, Fără taxă de Urgență! De regulă ONRC eliberează certificatul în 5-10 minute.
 • Notificări prin SMS și email pentru stadiul comenzii.
 • Plată cu Card sau O.P.

 • Suport telefonic – 0721 321 348
 • Certificat Original Eliberat de Registrul Comerțului 24 ore / 7 zile. Foarte rapid! De regulă ONRC eliberează certificatul în 5-10 minute.
 • Suport telefonic – 0721 321 348
 • Completează formularul, plătește cu cardul sau O.P. și vei primi certificatul pe email!
Vezi feedback-ul clienților noștri!

Peste 10.000 Certificate Obținute
16 ani certificat constatator clienti multumiti Experiență

Peste 10.000 Certificate Obținute
16 ani certificat constatator clienti multumiti Experiență

Furnizare Informații

Lei4900

Certificat Constatator

Lei7790

Completează formularul, plătește cu cardul sau O.P. și vei primi certificatul pe email!

Validează CUI-ul

Doresc certificat pentru această firmă!
Introdu alt CUI
0.00 lei

Poate te interesează:

Certificat Constatator cu Istoric pentru Firme
Certificat Constatator Persoană Fizică

Etape Comandă Certificat Constatator Online de la ONRC (Registrul Comerțului)

 1. Pași de Urmat

Pentru obținerea unui certificat constatator online de la Registrul Comerțului se parcurg următorii pași:

 1. În formularul de comandă se completează CUI-ul firmei pentru care se dorește certificatul. (ATENȚIE! Se pot elibera certificate doar firmelor care sunt înregistrate la Registrul Comerțului.). Pentru CMI, ONG, Asociații, Fundații sau Liber Profesioniști înregistrați doar la ANAF, NU se poate obține certificat constatator.
 2. După introducerea CUI, se apasă butonul Validează CUI-ul din formular. În acest mod datele firmei sunt importate de pe serverul ANAF.
 3. Selectați tipul de document dorit:
  • Certificat constatator de bază
  • Certificat constatator fonduri IMM
  • Certificat constatator pentru insolvența
  • Furnizare de informații
 4. Introduceți informațiile de comunicare (adresa de email, număr telefon).

 1. Completare Cerere Certificat Constatator

Prin intermediul platformei Dianex.ro se pot completa un număr nelimitat de cereri pentru obținerea de certificate constatatoare / furnizare de informații.

În situația în care doriți mai multe certificate se va completa formularul de comandă pentru fiecare document în parte.

Obținem certificate constatatoare de la toate oficiile registrului comerțului din tară.

 1. Facturare

Factura privind comisionul Dianex.ro și taxa ONRC platită de noi la Registrul Comerțului pentru dvs. se poate emite pe numele firmei pentru care s-a efectuat certificatul constatator, pentru o altă firmă sau persoană fizica.

Ioan Alexandra Diana PFA, emitentul facturii, este neînregistrat în scopuri de TVA.

Factura se va comunica pe email în format electronic, împreună cu certificatul / furnizarea comandat.

 1. Plata certificatului

Vă propunem 2 variante de plată a serviciului:

 1. Card Bancar – prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA Payments SRL
 2. Virament Bancar (O.P.)

Dianex.ro nu are acces direct sau indirect la datele cardului folosit pentru plata serviciului.

În cazul plății prin virament bancar vă rugăm să ne comunicați dovada de plată pe email.

De ce să comanzi online pe www.dianex.ro

Întrebări frecvente despre eliberarea certificatelor constatatoare

Certificatul Constatator eliberat de Registrul Comerțului în baza legii 26/1990 este documentul care prezintă informațiile la zi privind: asociații și administratorii firmei, sediul social și punctele de lucru, activitățile autorizate, starea firmei: activă, radiată, suspendată, insolvență, cenzorii și auditorii financiari, indicatori situații financiare anuale, condamnări penale și alte informații.

Pentru o firmă radiată de la Registrul Comerțului se poate obține Certificat Constatator în mod ONLINE. La firmele RADIATE sunt afișate doar capitolele privind informații de identificare, motivul radierii si repartizarea activelor.

Certificatele constatatoare și furnizările de informații emise de ONRC eliberate prin intermediul site www.dianex.ro, sunt pentru firme sau activități independente. Pentru certificate eliberate pe numele unei persoane fizice se va folosi semnătură electronică.

Legea nu instituie în mod expres un termen de valabilitate pentru certificatele constatatoare eliberate în temeiul art.4 alin. (2) din Legea 26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

Un atare termen nu poate fi reținut, având în vedere celeritatea efectuării înregistrarilor în registrul comerțului.

Termenul de valabilitate poate fi impus de autoritățile /instituțiile publice sau persoanele juridice care solicită prezentarea certificatului constatator.

Certificatele constatatoare și extrasele pentru furnizare de informații eliberate de Registrul Comerțului sunt generate doar în limba română, conform art.3  punct.4 din HG.902/2012.Pentru traducerea documentelor emise de ONRC în limba engleză, este necesar sa apelați la un traducător autorizat pentru limba în care se dorește traducerea.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare, ”înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”

Totodată, art. 6 din Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 prevede că ”Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile”.

Aşadar, semnătura electronică asigura autenticitatea provenienţei expeditorului documentului, precum şi integritatea datelor transmise prin documentul respectiv.

Semnătura electronică este pentru documentele electronice ceea ce este o semnătură olografă pentru documentele tipărite.

Semnătura reprezintă un eşantion de date care demonstrează că o anumită persoană a scris sau a fost de acord cu documentul căruia i s-a ataşat semnătura.

Certificatul de la Registrul Comerțului se poate obține simplu și rapid prin varianta pusă la dispoziție de www.dianex.ro sau prin varianta oficială pe site onrc.ro

Ce este un Certificat Constatator eliberat de ONRC?

Este un document eliberat de Registrul Comerțului, care prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;
 • Administratorii;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.
certificat constatator online
Comanda Certificat Constatator Online
Comanda Certificat Constatator Online cu telefonul mobil
Go to Top