Pentru PFA, I.I. si I.F.

Ron25768Incluse in pret:

Pentru SRL

Ron30768Incluse in pret:

mobilpay

Asistenta telefonica:
0721 321 348
Luni – Vineri : 08.00 – 20.00

Cel care va figura in cererea catre Registrul Comertului

Certificatul constatator pentru autorizare activitati se obtine in 3 zile de la livrarea documentelor necesare si este necesar atunci cand:

  1. se deschide un nou punct de lucru
  2. se autorizeaza noi activitati la punctul de lucru sau sediu existent
  3. se autorizeaza sau modifică activități cu caracter ambulant
certificat constatator autorizare

Certificat eliberat in baza Legii 359/2004

Odata cu inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a cererii de inregistrare sau ca cererii de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care să rezulte, dupa caz, ca:

a)persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
b)persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaraţia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificărilor intervenite.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15 din Lege 359/2004, eliberează solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
b)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile