Cercetare Accident de Muncă

Cercetare Accident de Muncă

cercetare accidente munca

cercetare accidente munca

Cercetare Accidente Munca ONLINE pentru toate judetele. Prin deplasare la sediul Dvs in Prahova.

Accident care produce incapacitate temporara de muncă (ITM) – accident care produce incapacitate temporara de munca de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;
Accident care produce invaliditate (INV) – accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;
Accident mortal (D) – accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, in baza unui act medico-legal;
Accident colectiv – accidentul in care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, in acelasi timp si din aceleasi cauze, in cadrul aceluiasi eveniment;
Accident de munca de circulatie – accident survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
Accident de muncă de traseu: a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul; b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul; c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii;

Cerere oferta SSM (protectia muncii)

Selectati activitatea principala desfasurata (cea cu cea mai mare pondere in activitate). Daca activitatea dvs. principala nu se regaseste in lista, selectati "Alta, nu este regasita mai sus"
De exemplu: director, secretara, contabil, sofer, sudor, etc. . Nu este important cati salariati sunt angajati pe acel post.

Cercetare accident munca

 • Vom lua declaratii victimelor si persoanelor implicate;
 • Intocmim nota de constatare;

 • Facem poze si schita locului unde a avut loc accidentul;

 • Colaboram cu Organele de Cercetare (Politia, ISU, Procuratura);

 • Intocmim documentele premergatoare depunerii Procesului verbal de Cercetare;

 • Indrumam angajatorul asupra documentelor pe care trebuie sa le pregateasca pentru intocmirea dosarului de accident;

 • Intocmim si depunem procesul verbal de cercetare;

 • Dupa obtinerea referatului de avizare de la ITM, intocmim si depunem FIAM;

 • Intocmim dosarul pentru Casa de Asigurari Sociale;

Indrumare pentru cercetare accident de munca

Conform HG.1425/2006, art.116, alin (3), cercetarea accidentelor de munca se pot efectua de catre salariatii angajatorului, astfel:

 1. Lucratorul desemnat pentru activitatile SSM, salariat
 2. Reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protectie

In acest caz oferim, materiale, consultanta si indrumare pentru efectuarea cercetarii de catre salariatii dvs.

Termene importante in cercetare accident de munca

 • Imediat se anunta (telefonic si prin email) accidentul sau evenimentul la ITM;

 • 10 zile lucratoare de la data accidentului se finalizeaza Procesul verbal de Cercetare;

 • 5 zile lucratoare de la data finalizarii cercetarii se va depune Dosarul la ITM pentru avizare;

 • 3 zile lucratoare de la data avizarii de catre ITM al dosarului de cercetare, se depune FIAM la ITM;

Utile cercetare accident de munca

In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite. In cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.

Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, să preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie in conditiile legii.

In situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul. Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii. In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului. Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul.