case de marcat Daisy Expert X

Intrare in meniul vanzare:
Se apasa tasta MODE pana apare Vanzare —— pe ecran , se introduce cod operator (implicit este 1), apoi tasta CLK

Exemplu vanzare:
Se introduce cantitatea (Ex. 2,45), dupa aceea se apasa tasta QTY, se introduce pretul (Ex. 15,55), se apasa tasta CLK, se introduce codul articolului (Ex. 5) si se apasa tasta PLU. Daca pe acelasi bon mai dorim sa adaugam alte articole, vom relua procedura de la inceput. Pentru finalizarea bonului se apasa ST (pentru a se verifica valoarea bonului) – TL (pentru finalizarea bonului)

Vanzare cu cardul:

  • Toata suma incasata pe card : se face vanzarea produselor – ST – PAY
  • Suma partiala pe card : se face vanzarea – nu se apasa ST– se introduce suma incasata pe card – PAY – TLrestul de suma se va trece automat pe numerar.

Vanzare cu tichete:

  • Se face vanzarea – nu se apasa ST– se introduce suma incasata prin tichete – simultan se apasa ALT PAY – TL, restul de suma se va trece automat pe numerar.

Vanzare cu utilizarea instrumentelor de plata:

Se adauga pe bon produsele dorite, se apasa tasta ST, se introduce suma incasata, se apasa simultan tasta ALT+ST, se introduce  numarul instrumentului de (0 = Card, 3 = Tichete Masa, 4 = Bonuri / Tichete valorice, 5 = Voucher, 6 = Credit, 7 = Metode moderne de plata, 8 = Alte metode) – ST – TL

Vanzare cu cod fiscal client pe bon

Se adauga pe bon produsele dorite pana la sfarsit (se incheie cu ST), se introduce – ST, cod fiscal client tasta ST, si se finalizeaza cu tasta TL si TL

Anulare bon – case de marcat Daisy Expert X

Daca NU a iesit hartie, se anuleaza cu tasta C
Daca a iesit hartie ,dar nu sa apasat tasta TL se anuleaza cu tasta VD, ST si TL

Raport X (de verificare)

Se apasa tasta MODE pana apare Raport X, se introduce parola 8888 , tasta CLK , tasta TL.

Raport Z (la 24h)

Se apasa tasta MODE pana apare Raport Z, se introduce parola 9999 , tasta CLK , tasta TL.

Raport pe articole

Din RAPORT X sau Z parola 9999 CLK se apasa tasta PLU,se va emite automat raportul pe toate articole,daca se doreste raportul pe un singur articol inainte de tasta PLU se tasteaza numarul articolului dorit.

Introducere bani de rest:
-din meniul vanzare se tasteaza suma dorita pentru rest si se apasa simultan tastele ALT si +%

Scoatere bani de rest:
-din meniul vanzare se tasteaza suma data ca rest si se apasa simultan tastele ALT si -%

Introducere articole:

Din meniul Programare parola 9999 CLK se introduce numarul articolului EX:1 se apasa tasta PLU apare Pret -ST-Departament se apasa tasta 1 ST Nume(se introduce numele articolului,cu ajutorul tabelului din manualul de utilizare) –ST-cod bare-ST- stoc- ST, va trece automat la urmatorul articol.

Atentie!! Pentru modificarea unui articol existent in casa de marcat se va scoate Raportul Zilnic