Odata cu aparitia O.U.G. 52/2015 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, obligatia administratorului prevazuta la art 19 lit.b de a asigura “identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor ” se modifica astfel:

sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite

In aceste conditii, nu exista obligatia legala a administratorului de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu.

Criteriile de identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor vor fi stabilite prin ordin M.A.I.