Configurari preliminarii
Operatii noi de efectuat in timpul lunii
Generarea efectiva a declaratiei 394

In noua declaratie 394 se cuprind operatiile taxabile din documentele de achizitie sau vanzare efectuate de persoanele inregistrate in scopuri de TVA cu persoane inregistrate sau nu in scopuri de TVA din Romania, UE sau din afara UE cu cateva mici exceptii.

Achiztii:

 • Factura (cu sau fara bon fiscal) de la persoane inregistrate TVA(RO,UE si #UE): categoria de document ce trebuie sa aiba Clasificare394=”Factura”. Tara furnizorului trebuie sa fie stabilita corect pentru ca sunt departajate categoriile: inregistrat in Romania / stabilit in stat membru UE / sau in afara UE. Furnizorul trebuie sa fie Platitor TVA sau TVAI;
 • Factura cu taxare inversa (ca mai sus), in plus Tip TVA= “Taxare inversa”, articolele componente trebuie sa aiba specificat ceva la Clasificare 394 in nomenclatorul de articole;
 • Factura, borderou de achizitii, contract, carnet agricol de la persoane neinregistrate TVA (pot fi si din afara RO): categoria de document trebuie sa aiba Clasificare394=”Factura/ Borderou/ Contract sau Carnet”, furnizorul trebuie sa fie neplatitor TVA, cota TVA trebuie sa fie =0, articolele componente trebuie sa aiba specificat ceva la Clasificare 394 in nomenclatorul de articole;
 • Factura continand operatii cu regim special de scutire *) – categoria de document trebuie sa aiba Clasificare394=”Factura”. In document se selecteaza Optiune394= “FctRegimSpecial”, cota TVA trebuie sa fie=0;
 • Factura simplificata -(!!! Factura simplificata este un document pe care scrie “Factura simplificata”) – categoria de document trebuie sa aiba Clasificare394=”Factura Simplificata”;
 • Bon fiscal cu CUI (daca nu s-a emis factura) – categoria de document trebuie sa aiba Clasificare394=”Bon”Livrari
  – Factura (cu sau fara bon fiscal) – categoria de document trebuie sa aiba Clasificare394=”Factura”
  – Factura cu taxare inversa
  – Factura continand operatii cu regim special de scutire *)
  – Bon fiscal emis prin “Iesiri prin Casa de MArcat” – categoria de document a bonului trebuie sa aiba Clasificare394=”Bon”
  – Bonuri fiscale inregistrate ca Monetare prin Trezorerie – trebuie specificat in plus “Nr.bonuri” iar daca activitatea care a dus la emiterea bonului este prevazuta in lista **) atunci se completeaza si “codul CAEN” si “livrari/prestari”
  – Bonuri,Chitante pentru activitati exceptate AMEF -se inregistreaza ca Monetare prin Trezorerie, se bifeaza “operatie nonAMEF”, nu se completeaza “Nr.bonuri”

Alte valori ce trebuiesc declarate
– Facturi alocate in perioada de raportare (I 2.1)-  Se completeaza plaja de facturi alocate prin decizie interna fara operatii intracomunitare,extracomuniare si neimpozabile in RO. Deducem de aici ca ar fi trebuit sa avem plaje separate de facturi pentru aceste categorii. (Exceptie!!! pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rãmasã neutilizatã din plaja de facturi alocatã la începutul anului prin decizie internã.). Se introduc direct in PDF sau in pagina “Sect I2” a ferestrei D394/2016
– Facturi emise (I2.2) -numarul si intervalele de facturi pe serii – sunt completate automat de program pe baza facturilor existente in modulul clienti si iesiri prin casa de marcat
– Facturi stornate -seria si numarul – aici sunt completate automat facturile de client negative
– Facturi anulate -seria si numarul- sunt completate automat de program daca in momentul “Actualizarii” declaratiei este selectat “genereaza si facturi anulate”.(in caz contrar se pastreaza situatia dinaintea actualizarii)
Ele sunt: 1- numerele de facturi lipsa pentru fiecare serie in parte intre cel mai mic si cel mai mare din facturile emise in perioada de raportare 2-facturile avand clientul “Anulat” 3-facturile marcate “anulat”
– Autofacturi -seria si numarul- se completeaza automat pe baza facurilor emise catre un client avand acelasi CUI cu SC declaranta
– Facturi emise de beneficiar in numele furnizorului -seria si numarul – sunt completate automat pe baza facturilor care au selecatata optiunea: “EmisInNumeleFurnizorului”
– Facturi emise de beneficiar in numele persoanei impozabile(I2.3) -numarul total si intervalele pe serii- sunt completate automat pe baza facturilor care au selecatata optiunea: “EmisDeBeneficiar”
– Facturi emise de terti in numele persoanei impozabile(I2.4)  -numarul total si intervalele pe serii- sunt completate automat pe baza facturilor care au selecatata optiunea: “EmisDeTerti ”
– In cazul in care aveti activitati cuprinse in lista **)  atunci daca este activitatea principala o completati la Configurare /SC date generale /Cod CAEN. Activitaile secundare se completeaza in nomenclatorul de produse (campul cod CAEN) si/sau la operarea monetarelor

Nu se vor declara in noul 394 urmatoarele:
– achizitii sau vanzari prin Avize, Proforme si alte documente netaxabile
– documentele ce se declara prin D390
– achizitii pe factura cu cota 0%  de la persoane inregistrate TVA si care nu au un regim special de scutire *)
– livrari pe factura cu cota 0% pentru operatii cu  regim special de scutire *)
– achizitii pe Bon fara CUI

*)- regim special de scutire: agentii de turism , bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie
**) – coduri CAEN activitati speciale : 1071,4520,4730,47761,47762,4932,55101,55102,56103,5630,812,9313,9602,9603

Bonurile emise prin Casa sunt considerate facturi daca au fost transformate in Factura si daca Clasificarea 394 a categoriei de document este “Factura”

In tabelul urmator se arata repartizarea sumelor in declaratie in functie de : Clasificarea394 a categoriei de document , Clasificarea394 a articolului si  Optiunea394 din document:

Configurari necesare Capitolul dn declaratie Obs
Categ.Documente
Clasificare 394
Furnizori
,Clienti
tip tva
Produse
Clasificare 394
Doc. de furnizori sau clienti : Optiune394 Tip partener
C (TVA
, RO)
D (#
TVA)
E (TVA
UE)
F (TVA
#UE)
Achizitii
Facturi normale Factura <>Tx.inv. numai pentru Laptopuri, Tablete, Telefoane , Procesoare Altele A,AI A,AI A,AI AI daca furnizorul este cu TVAI
Facturi Taxare inversa Factura Tx.inversa da Altele C C C
Facturi exceptii Factura <>Tx.inv. da ScutireRegimSpecial AS AS AS Articolele trebuie sa aiba %TVA=0 si val.TVA=0
Facturi ,Borderou, Contract,
Carnet
Facturi, Borderou achizitii,
Carnet produse agricole
Contract
<>Tx.inv. da Altele N Articolele trebuie sa aiba %TVA=0 si val.TVA=0
Ctg.TVA poate fi “netaxabil”
Facturi simplificate Factura simplificata <>Tx.inv. Altele I1.3, I1.4
Bonuri fiscale Bon Fiscal Altele I 1.5
Livrari
Facturi normale Factura <>Tx.inv. numai pentru Laptopuri, Tablete, Telefoane , Procesoare Altele L L L L livr catre PF<10000 se raporteaza cumulat
facturile se pot emite si prin Iesiri Casa Marcat
Facturi Taxare inversa Factura Tx.inversa da Altele V
Facturi Scutite Factura <>Tx.inv. ScutireRegimSpecial LS LS LS LS Articolele trebuie sa aiba %TVA=0 si val.TVA=0
livr catre PF<10000 se raporteaza cumulat
Facturi simplificate Factura simplificata <>Tx.inv. Bon,FSfara CUI
sau Altele
I 1.2
Bonuri fiscale 1-Bon Fiscal
2-Bon Fiscal
3-Orice
1-Bon,FSfaraCUI sau Altele
2-Nu e cazul
3-Nu e cazul
G I1 1- emise prin Clienti
2- Iesiri prin Casa MaArcat
3- Monetare prin casa fara bifa #AMEF

Valori ce trebuiesc verificate / completate manual in PDF

– plaja de facturi alocate in sectiunea I 2.1 (Exceptie!!! pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rãmasã neutilizatã din plaja de facturi alocatã la începutul anului prin decizie internã.)
– autofacturile(sectiunea I 2.2) sunt puse automat in declaratie pentru facturile avand furnizor sau client cu acelasi CUI cu SC
– facturile anulate(sectiunea I 2.2) – sunt puse automat in declaratie numerele lipsa ale fiecarei serii de facturi emise (intre cel mai mic si cel mai mare numar din fiecare luna) si facturile emise al caror tert incepe cu cuvantul ‘anulat’
– numarul caselor de marcat se poate completa in fereastra declaratiei, pagina Date identificare, campul Nr.AMEF sau direct in PDF  la sectiunea G I1
– sectiunile I 2.3 si 2.4 facturi emise in numele persoanei impozabile
– sectiunile I3, I6 si I7

Configurari preliminarii

Inaintea inceperii lucrului la noua declaratie 394 trebuie sa facem urmatoarele operatii:

1) in Categorii de documente (Administrare / Nomenclatoarte)
Pentru toate categoriile de document ce se folosesc in modulele de furnizori , clienti si iesiri prin Casa de Marcat trebuie sa selectam “Clasificare 394”
-optiunea “nu apare in 394” se foloseste pentru Avize si alte actegorii ce nu trebuiesc cuprinse in declaratie
-optiunuile: Borderou, Carnet.., Contracte se folosesc pentru achizitii de la furnizori neplatitori TVA
-optiunea “Factura simplificata” va determina aparitia documentului in una din sectiunile I1.1 , I1.2 , I1.3 sau I1.4
-optiunea “Bon fiscal” va  determina aparitia documentului in sectiunea G I1 in cazul  “Iesirilor prin casa de marcat” sau in sectiunea I1.5 in cazul achizitiilor prin bon fiscal (cu CUI)
-optiunea “Incasari exceptate AMEF” va  determina aparitia documentului in sectiunea G I1 in cazul  “Iesirilor prin casa de marcat”
Atentie ! optiunea “apare in declaratia 394” nu mai are niciun efect in noua declaratie
Lipsa acestei Clasificarii in cazurile in care este obligatorie va fi semnalata ca eroare in etapa de generare a PDFului inteligent
Optiunile se stabilesc o singura data in prima luna de lucru si apoi pe masura ce apar categorii de documente noi

2) in nomenclatorul de Produse

Pentru produsele ce se folosesc in documentele de achizitii de la furnizori neplatitori de TVA , in facturile cu taxare inversa si in facturile cu terti din RO in anumite cazuri, trebuie completata “Clasificare 394”
Sunt importante si trebuiesc configurate urmatoarele categorii de bunuri:
– telefoane mobile, microprocesoare, tablete si laptopuri  (se declara in cazul achizitiilor sau livrarilor cu terti din Romania)
– cereale ºi plante tehnice, deºeuri feroase ºi  neferoase, masã lemnoasã, terenuri, construcții, alte bunuri ºi servicii (pentru achizitii de la persoane neinregistrate TVA)
– toate categoriile selectabile in cazul achizitiilor sau livrarilor cu taxare inversa
Clasificarea 394 se stabileste o singura data  in prima luna de lucru si apoi pe masura ce apar produse noi
Lipsa Clasificarii in cazurile in care este obligatorie va fi semnalata ca eroare in etapa de generare a PDFului inteligent

In cazul in care avem activitati ce se incadreaza in unul din codurile CAEN : 1071,4520,4730,47761,47762,4932,55101,55102,56103,5630,812,9313,9602,9603, vom crea in nomenclatorul de produse articole dedicate care vor avea acest cod completat in campul Cod caen 394
Valorile articolelor din documentele de furnizori,clienti si  iesiri prin CasaMarcat  avand cod CAEN394 vor fi centralizate in sectiunea I7 a declaratiei

Operatii suplimentare ce trebuiesc facute in timpul lunii

1- La documentele de furnizori si clienti ce se opereaza in perioada de intocmire a noii declaratii 394 trebuie sa acordam atentie urmatoarelor elemente:
– selectorul: Optiune 394   seminificatia este explicata mai jos
– categoriei de document si mai precis valoarea campului Clasificare 394 pentru aceatsa categorie
– campul Clasificare 394 al produselor documentului in cazul taxarii inverse sau achizitiei de la persoane neinregistrate TVA
– campul CodCAEN394 al produselor documentului in cazul activitatilor  cuprinse de codurile CAEN: 1071,4520,4730,47761,47762,4932,55101,55102,56103,5630,812,9313,9602,9603
– inaintea generarii declaratiei 394 trebuie generata declaratia 390 (facturile din 390 nu trebuie sa apara in 394)
Semnificatia optiunilor selectorului Optiune 394 este urmatoarea:

– Bon,FS fara CUI – are sens in cazul achizitiilor si livrarilor pe documente de tip “Factura simplificata” sau “Bon Fiscal si Incasari AMEF” (sectiunea I 1.1 … 1.5 si GI1)
– Fct Regim special – in cazul achizitiilor sau livrarilor: pentru operatiunile derulate în regim special pentru agentiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati. Se poate folosi pentru livrari catre clienti din tara ,UE sau non UE, iar pentru achizitii numai pentru furnizori din Romania Cota Tva si valoarea TVA trebuie sa fie =0 pentru toate articolele documentului ce are aceasta optiune
– Stornare – se selecteaza in cazul facturilor emise cu sume negative reprezentand stornari (sectiunea I 2.1)
– Altele (sau necompletat) – nici unul din cazurile de mai sus

2- La monetarele introduse prin trezorerie trebuie sa:
– specificam in plus valoarea  Nr.bonuri AMEF  in cazul monetarelor  emise prin case de marcat (nu bifam operatie #AMEF )
– bifam operatie #AMEF in cazul operatiilor exceptate de la obligatia utilizarii caselor de marcat  (in acest caz Nr.bonuri nu trebuie completat)

3 Generarea declaratiei

Noua declaratie 394 se gaseste pe butonul TVA , pagina 394/2016 (modelul vechi al declaratiei exista in continuare pe pagina 394)
Operatiile ce se fac sunt aceleasi ca in 394 anterior :
-butonul Adauga pentru a crea o declaratie noua si stabilirea lunii si anului declaratiei
– butonul Actualizeaza pentru a aduce valorile din evidenta primara
– verificarea,corectarea valorilor: click pe  butonul Modifica , se efectueaza corectiile necesare , click pe Salveaza
– obtinerea PDFului : click pe Descarca daca e cazul , click pe butonul PDF
In ceea ce proveste corectiile inaintea generarii PDFului sunt disponibile urmatoarele:
– modificarea inregistrarilor care (nu) se declara – coloana NU declar din pagina Declaratie. Salvarea modificarilor se face pe butonul Salveaza
– adaugare/modificare/stergere: plaja de facturi alocate sau emise,  facturi Stornate , Anulate , Autofacturate , in pagina Sect “I2” , salvarea de asemeni pe butonul Salveaza
datele generale ale SC , in pagina Sectiunea 1 , salvarea de asemeni pe butonul Salveaza