Totul despre Persoana Fizica Autorizata

Totul despre Persoana Fizica Autorizata

     In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Organizarea PFA

     Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzătorul PFA, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii. NU exista un numar limitat de salariati pe care o Persoana Fizica Autorizata sa-i angajeze! 

     Sotia/sotul titularului persoanei fizice autorizate poate sa desfasoare activitati economice in cadrul PFA-ului fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insuşi ca titular al PFA sau fara a fi salariata/salariat, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare, in conditiile legii

Poate va intereseaza: Certificat Constatator Online

     PFA-ul isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoană fizica si titular al unei intreprinderi individuale. PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.  

     PFA răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. (2) Creditorii îsi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant. Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

     PFA-ul isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in următoarele cazuri:

 • prin deces;
 • prin vointa acesteia;
 • în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabilitate PFA

     Persoanele fizice Autorizate nu au obligatia sa angajeze/contracteze un contabil!

     Exista 2 forme de stabilire a venitului net (profit):

1. In sistem Real

     PFA-urile care determina venitul net in sistem real, au obligatia sa organizeze contabilitatea in partida simpla, conform Ordin 170/2015. Acestia vor determina venitul net ca diferenta intre (venitul brut) si (cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol). La acest venit net se va platii impozit pe venit de 16%.

     Registrele contabile obligatorii sunt: Registrul de incasari si plati si Registrul Inventar. Acestea NU trebuie inregistrate la ANAF, iar daca se vor completa in format electronic, se vor lista anual sau la cererea organelor de control.

     Principalele obligatii:

 • sa efectueze inventarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii;
 • sa intocmeasca documente justificative pentru orice operatiune economico-financiara;
 • sa intocmeasca si sa depuna (dupa caz) declaratiile 070, 112,  200, 220, 300, 390, 392, 394;
 • sa inregistreze prin REVISAL orice contract individual de munca pentru proprii salariati;
 • sa calculeze anual venitul net conform codului fiscal si sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala;
 • sa stabileasca prin proceduri interne numerotarea documentelor emise de catre acesta (facturi, NIR-uri, bonuri consum, etc)

2. Prin norme de venit

     Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia naţională - CAEN. Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurată de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmulţit cu 12.

     Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente, venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activitati.

     Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv

     Principalele obligatii:

 • sa intocmeasca si sa depuna (dupa caz) declaratiile 070, 112, 200, 220, 300, 390, 392, 394;
 • sa completeze doar coloana de incasari din Registrul de Evidenta Fiscala;
 • sa stabileasca prin proceduri interne numerotarea documentelor emise de catre acesta (facturi, NIR-uri, bonuri consum, etc);
 • sa inregistreze prin REVISAL orice contract individual de munca pentru proprii salariati;

Protectia Muncii PFA

     O Persoana Fizica Autorizata, conform Legii 319/2006, are obligatii privind Sanatatea si Securitatea in Munca din momentul in care devine angajator (are salariati). Obligatiile fiind aceleasi ca la un SRL. In functie de numarul de salariati si de activitatea pe care o desfasoara, intreprinzatorul PFA poate sa organizeze singur activitatile de SSM cu conditia sa fie absolventul unui curs de minim 40 ore de inspector SSM.

Case de Marcat PFA

     Conform OUG 28/1999, art.2 lit.f fac exceptie de la obligatia utilizarii casei de marcat "activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale";

Conform normelor de aplicare a OUG 28/1999 "Intra sub incidenta prevederilor art. 2 lit. f) din ordonanta de urgenta:

 1. profesiile libere sub toate formele de organizare, care nu implica crearea unei societati comerciale, desfasurate de catre notari, avocati, experti autorizati, medici, experti contabili, contabili autorizati, arhitecti, precum si de alte persoane fizice care presteaza servicii cu caracter profesional în domeniul stiintific, literar, artistic si educativ;
 2. activitatile economice desfasurate in mod independent, inclusiv prin practicarea unei meserii, de catre persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane."

Deci, PFA-urile NU au obligatia utilizarii caselor de marcat.

Autorizari PFA

     In functie de activitatile desfasurate de catre PFA, in afara autorizarii obtinute de la ONRC (certificatul constatator) mai sunt necesare urmatoarele activitati dupa caz:

Dianex

Scris de : Dianex

Firma de consultanta in afaceri cu o experienta de peste 12 ani. La noi gasiti: consultanta afaceri, servicii infiintare firme, contabilitate, protectia muncii. resurse umane, software si case de marcat.


Ultimele Postari

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ultimele comentarii

Dianex
19-03-2018

Buna ziua. Pentru a scoate un bon la plata cu cardul, trebuie setata o tasta in casa de marcat. Acest lucru presupune accesar

balcovei catalin
19-03-2018

cum scot un bon la plata cu cardul?

Dianex
13-03-2018

Buna ziua! Asiguram sediu social doar in Ploiesti

Alexandra
13-03-2018

Buna ziua! Suntem companie cu sediul social in orașul Vaslui. Dar avem nevoie de un nou sediu social, la fel in orașul Vasl

Dianex
06-03-2018

Asiguram 2 tipuri de consultanta: 150 lei https://www.dianex.ro/consultanta-afaceri#consultanta-obligatii-antreprenori si