Daca îți găzduiești sediul la noi iți poti face firma doar cu buletinul

73

     Societatea cu răspundere limitată (SRL), este o întreprindere cu personalitate juridica, constituită de unul sau mai mulți asociați în vederea exercitării de activități economice. Principalul avantaj al acestei societăți este , faptul ca răspunderea pentru eventualele prejudicii este limitată la patrimoniul societății. Infiintarea unei societatii presupune parcurgerea mai multor etape.

     O primă etapă este aceea de a stabili denumirea viitorului SRL. Vă sfătuim să alegeți variante de denumire cât mai complexe deoarece rezervarea se face la nivel național, iar probabilitatea asemănarilor dintre denumiri este una destul de mare.

     Ca o societate să existe din punct de vedere legal trebuie să prezinte dovada dreptului de folosință pentru spațiul unde urmează să se stabilească sediul social alături de contractul de închiriere (vizat de ANAF) sau de contractul de comodat. În cazul în care întâmpinați dificultăți în găsirea unei locații pentru stabilirea sediului social al firmei pe care doriți să o înființați, cabinetul nostru vine in sprijinul dumneavoastră, prin posibilitatea de găzduire a sediului social, în schimbul unui onorariu accesibil. Vă putem asigura găzduire sediului social pe o perioada limitată minim 6 luni, maxim 1 an. Găzduirea sediului social la un avocat vă scutește de mai multe formalități precum obținerea Acordului asociației de proprietari sau a vecinilor.

     Actul constitutiv este documentul care exprima acordul de asociere al unor persoane fizice și/sau juridice de a constitui un SRL si condițiile în care funcționeaza asocierea. O persoana fizica sau juridica poate detine calitatea de asociat unic intr-o singura firma. Pentru redactarea acetuia este indicat să apelați la persoane specializate în domeniu.
     Actul consitutiv trebuie să conțină în mod obligatoriu :
• obiect principal de activitate
• obiecte secundare de activitate (dacă există)
• denumire societate
• numele asociațiilor și aportul la capitalul social al fiecăruia
• numele admnistratorului și perioada pentru care va deține aceasta calitate

     Asociații și administratorul vor da declarații pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținrea acestor calități.
     Administratorul se va deplasa personal la un Notar pentru a da specimenul de semnătura, care va fi depus la dosarul pentru înființarea firmei.
     Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societății, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 Lei. Capitalul social se poate retrage din contul de capital social, dupa înființarea firmei. Contul de capital social nu este contul care urmeaza să fie folosit de către firma în activitatea curenta, urmând ca dupa ridicarea documentelor de înființare de la biroul nostru, administratorul firmei, sa deschida un cont curent pentru viitoarele tranzacții bancare.

     De redactarea tuturor documentelor pentru întocmirea dosarului pentru înregistrarea societății la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

Scris de : Dianex