Ai o intrebare? Suna!

0721 321 348

Ploiesti
Str. Leului nr.7
Tel / Fax : 0344 807 370

Valenii de Munte
Bld. Nicolae Iorga nr.57
Tel / Fax : 0244 704 265
Mizil
Str. Blajului nr.5A
Tel / Fax : 0244 700 318

Conditii modificate pentru scutirea de impozit pe venit pentru programatori

Conditii modificate pentru scutirea de impozit pe venit pentru programatori

            Odata cu aparitia Ordinului 409/2017, incepand cu 01.07.2017, se modifica si conditiile in care se beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor:

 1. Salariatii trebuie sa fie angajati la operatori economici care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati economice clasificate astfel: cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209
 2. Posturile pe care sunt angajati corespund urmatoarelor ocupatii:
  • Administrator baze de date - Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice in managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite
  • Analist - Activitati de realizare a analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor
  • Inginer de sistem in informatica - Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta
  • Inginer de sistem software - Activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare, precum si a aplicatiilor existente ori proiectate la necesitatile reale sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de raspuns)
  • Manager de proiect informatic - Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date necesare, programare, analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum si fazele si termenele de executie a proiectelor.
  • Programator - Activitati de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificati predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile;
  • Proiectant de sisteme informatice - Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, in vederea producerii si implementarii unor solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite ori unor necesitati organizationale
  • Programator de sistem informatic - Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta
 3. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 4. Salariati detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute la punctul 2;
 5. Angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializari au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat lacursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit;
 6. Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal cu scopul de a beneficia de facilitatati fiscale, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei de a realiza venituri de minim 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutire , pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator;
 7. Documentele justificative care se au in vedere incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, sunt:
  • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
  • organigrama angajatorului;
  • fisa postului;
  • copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea "conform cu originalul" a suplimentului la diploma, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
  • copia cu mentiunea "conform cu originalul" a contractului individual de munca;
  • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
  • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator;
  • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
 8. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului de minim 10.000 euro.
Madalin Ioan

Scris de : Madalin Ioan

Inginer, Expert Contabil, Fondator Dianex, Formator Dezvoltare Compentente Antreprenoriale, Absolvent al workshop-ului de pregatire antreprenoriala UNCTAD/EMPRETEC, Antreprenor din anul 1996.


Inscriere Newsletter

Vom trimite informatii utile pentru afacerile dvs.!

Ultimele comentarii

Dianex
22-06-2018

Infiintarea unui SRL cu asociat unic costa 450 de lei. Taxele ONRC sunt incluse in pret. Mai sunt necesari 200 de lei pentru

Ghica corneliu georgian
21-06-2018

Cat costa un srl

Claudiu
21-06-2018

Bună ziua am si eu o întrebare , vreau să cumpăr o casă unde să-mi deschid un magazin alimentar la oraș de ce acte am

Dianex
16-06-2018

Cladirea exista, sau urmeaza sa o construiti?

SÎRBU ILEANA
16-06-2018

Buna ziua , noi am.dori sa deschidem un magazin alimentar la noi in.curte , ce acte sunt necesare si care sunt demersurile ,M