Unul dintre cele mai vestite si dorite programe de finantare a fost promovat prin OUG 10/2017 – Programul Start-up Nation Romania. Intreprinzatorii de toate varstele si calificarile pot accesa neramburasabil pana la 200.000 lei cu conditia sa opteze pentru infiintarea unui SRL, SRL-D sau Cooperatie dupa data de 30 ianuarie 2017.

Mai jos voi prezenta conditiile si etapele care se regasesc in legislatia actuala, cu precizarea ca Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 a fost aprobata de parlament, dar ramane inca nepromulgata de presedinte (pana la data prezentului articol).

 1. Programul va fi implementat anual in perioada 2017 – 2020;
 2. Firmele interesate de accesarea programului de finantare trebuie sa indeplinesca la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis (Hotararea 1164/2007 aprobata prin Legea 137/2007), conditiile de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de minimis care vor fi aprobate in luna mai 2017, precum si conditiile specifice in cazul finantarii din fonduri europene;
 3. Firmele beneficiare sunt infiintate dupa data de 30.01.2017 de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta firma mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pentru care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere;
 4. Anual vor putea beneficia de suma maxima de 200.000 lei reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile un numar de maxim 10.000 de inteprinderi mici si mijlocii;
 5. In procesul de implementare se va folosi simultan:
  1. decontarea cererilor de plata:
   • dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate sau a facturilor de avans acceptate la plata, beneficiarul va depune la OTIMMC cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia;
   • in maxim 30 de zile de la depunerea cererii de plata impreuna cu documentele justiticative, OTIMMC efectueaza verificarea cererii de plata.
   • dupa efectuarea verificarilor, in limita creditelor bugetare alocate, se vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor aprobate intr-un cont distinct, disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
   • in ziua următoare virarii, OTIMMC transmite beneficiarilor o notificare, intocmita distinct pentru fiecare dintre acestia;
   • sumele primite de beneficiar in baza cererilor de plata nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate;
   • in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre OTIMMC, beneficiarii au obligatia de a depune cererea de rambursare aferenta cererii de plata la OTIMMC, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata.
  2. mecanismul rambursarii cheltuielilor efectuate:
   • rambursarea este procesul prin care cheltuielile efectuate de catre beneficiar, in cadrul proiectului, sunt cumulate si cerute spre decontare OTIMMC;
   • rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului se va derula progresiv, pe parcursul implementarii proiectului. La rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului se vor lua in calcul doar cheltuielile angajate si platite si care sunt sustinute de documente justificative cu valoare probatorie;
   • momentul in care beneficiarul poate solicita rambursarea intermediara difera in functie de durata si de ritmul implementarii activitatilor;
   • in vederea rambursarii cheltuielilor beneficiarul va transmite OTIMMC cererea de rambursare insotita de evidenta cheltuielilor si documentele justificative tehnice si financiare care atesta cheltuielile angajate si platite.

 6. Firma beneficiara are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata și cu norma intreaga a minim unui loc de munca care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia (se va mentine locul de munca chiar daca salariatii care lucreaza se vor schimba) pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementării proiectului.
 7. Inregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
  1. sa se inregistreze si si sa completeze online planul de afaceri;
  2. planul de afaceri corect si integral completat se transmite si se inregistreaza online o singura data in cadrul unei sesiuni de inscriere, aplicatia online nepermitand inscrierea de două ori a aceluiasi solicitant in aceeasi sesiune de inscriere;
  3. aplicaţia online genereaza automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii planului de afaceri si punctajul obtinut;
 8. Evaluarea planului de afaceri se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
  1. pe baza criteriilor prevazute in anexa care face parte din OUG 10/2017, aplicatia on-line genereaza automat punctajul in urma transmiterii planului de afaceri;
  2. verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri se efectueaza in ordinea punctajului generat de aplicatia online, in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis;
  3. solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila obtinuta in cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» o singura data;
 9. Contractarea si finantarea se realizeaza in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis.
 10. Plata se face anual in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Pentru contractele semnate intr-un an in baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare aprobate pentru anii urmatori pana la ultimul contract semnat.
 11. In cazul in care se constata ca beneficiarii nu au respectat obligatia pastrarii locurilor de munca si a investitiei pe perioada prevazuta in schema de ajutor de minimis, ca au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de minimis sau au schimbat destinatia acestuia, ori se constata ca nu au respectat obligatiile prevazute in contractul de finantare, se recupereaza total ajutorul de minimis acordat si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia;