dianex

Autorizatie privind Securitatea la Incendiu

8 noiembrie 2015|Etichete: |

Conform Hotararii nr. 1739 din 6 decembrie 2006:

Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun pentru avizarea si/sau autorizatia de securitate la incendiu:

a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca „inalte” sau „foarte inalte”, indiferent de aria construita ori de destinatie;

Cladire inalta – constructie civila (publica) supraterana, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la peste 28 m fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie ale pompierilor pe cel putin doua laturi ale cladirii. Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau triplex se ia in considerare numai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale cladirii.

  Nu sunt considerate cladiri inalte :

  • constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni;
  • cladirile civile (publice) la care deasupra nivelului limita se afla un singur nivel ce ocupa maximum 50% din aria construita a cladirii si cuprinde numai incaperi pentru masini ale ascensoarelor, spatii tehnice aferente constructiei, circulatii functionale;
  • cladirile civile (publice) nominalizate in normativ.

Cladire foarte inalta – constructie civila (publica) la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la inaltimea de 45 m, sau mai mult, masurata conform cladirilor inalte.

b) incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca „sali aglomerate”, amplasate in cladiri independente sau in cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie; „Sala aglomerata – incapere sau grup de incaperi, pe acelasi nivel sau niveluri diferite, care comunica direct intre ele prin goluri neprotejate la foc, in care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 si in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane; cand sunt situate la parter se considera sali aglomerate daca se pot intruni simultan cel putin 200 de persoane”

c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrate conform legii, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;

I Categoria de importanta A – Constructii de importanta exceptionala

  1. Constructii cu functiuni deosebit de importante, a caror neindeplinire implica riscuri majore pentru societate si natura, pe zone foarte extinse. Exemple: reactoare nucleare, baraje inalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate in aval.
  2. Constructii cu caracter de unicat, cu valoare deosebita de patrimoniu. Exemple: ansambluri si cladiri de cult sau alte monumente de arhitectura propuse pentru a fi inscrise in patrimoniul cultural mondial.

II. Categoria de importanta B – Constructii de importanta deosebita

  1. Constructii cu functii importante, a caror neindeplinire implics riscuri majore pentru societate si natura, pe zone limitate. Exemple: constructii din industria chimica; cai ferate, sosele, poduri, porturi si aeroporturi de interes national; baraje pentru acumulari mari de apa; constructii social-culturale cu aglomerari mari de oameni; statii de emisie de radio si televiziune.
  2. Constructii cu valoare deosebita de patrimoniu sau care adapostesc asemenea valori. Exemple: monumente de arhitectura, situri istorice, muzee, arhive si biblioteci de importanta nationala.

d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie;

e) cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 400 m2;

f) spatii amenajate in cladiri de locuit colective avand destinatia de comert cu aria desfasurata mai mare de 50 m2 ori de productie si/sau depozitare indiferent de suprafata;

g) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 m2;

h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;

i) constructii pentru structuri de primire turistica cu mai mult de 3 camere sau 6 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, apartamente de inchiriat si camere de inchiriat, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora;

j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;

k) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de birouri, financiar-bancara de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;

l) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de ingrijire a sanatatii, cu paturi stationare, indiferent de suprafata sau dispensare si policlinici cu suprafata desfasurata mai mare de 400 m2;

m) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia pentru invatamant, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrani, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;

n) cladiri sau spatii, avand destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;

o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;

p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;

p1) cladiri cu destinatie tip centru de agrement, cu piscine interioare şi exterioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, sali de aerobic, fitness, biliard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu vestiarele aferente si altele similare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2.

r) constructii sau amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune ori avand destinatia comerciala cu aria desfasurata/suprafata mai mare sau egala cu 2.500 m2;

s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuala de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totala de maximum 30.000 l volum de apa aferente laboratoarelor – sanitare, scolare si alte asemenea, cladirilor cu activitati de productie si fluxuri tehnologice, instalatiilor de incalzire centrala si locala, pentru prepararea apei calde de consum si a hranei;

s1) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 m3 pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 m3 echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 m3;

s2) statii de depozitare si distributie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV).

t) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii si/sau intretinerii si repararii a peste 10 autoturisme;

t1) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale;

u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 m2, cu exceptia silozurilor metalice, serelor, solarelor, rasadnitelor si ciupercariilor.

v) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia pentru cultura cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;

w) cladiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de inaltime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajeaza sau se realizeaza mansarde sau supraetajari;

x) lucrari noi, modificari si modernizari ale instalatiilor de stingere, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta prezentei hotarari;

y) puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 1.250 kg GPL;

z) depozite medii si mari pentru butelii transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu exceptia GPL.

Articole despre Consultanță În Afaceri

Go to Top