Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Nu aveți timp pentru drumuri la Registrul Comerțului?
Nici o problemă, ne ocupăm noi indiferent de județul în care vă aflați.

Vezi feedback-ul clienților noștri!

Comandă Adăugare/Autorizare Cod CAEN
Plata cu Card sau O.P.

0.00 lei

Adăugare Cod CAEN Firmă

225Lei
 • Clientul depune dosarele la Registrul Comerțului

 • Completăm toate documentele necesare pentru Adăugare CAEN

 • Costuri Suplimentare:
  122 lei – Taxă O.R.C. (Dacă activitățile autorizate nu sunt în actul constitutiv)
  200 lei – Dacă activitățile autorizate nu sunt în actul constitutiv
  Opțional – 7,68 lei taxa O.R.C.

Adăugare Cod CAEN Firmă

300Lei
 • Dianex depune dosarele la Registrul Comerțului

 • Completăm și depunem toate documentele necesare pentru Adăugare CAEN

 • Costuri Suplimentare:
  122 lei – Taxă O.R.C. (Dacă activitățile autorizate nu sunt în actul constitutiv)
  200 lei – Dacă activitățile autorizate nu sunt în actul constitutiv
  Opțional – 7,68 lei taxa O.R.C.

Dacă dorești adăugare/autorizare cod CAEN la Registrul Comerțului pentru PFA sau I.I., comandă aici.

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni   Vineri : 08.00-17.00

Ai întrebări despre actele necesare și pași de urmat?
Sună! 0721 321 348
Luni-Vineri : 08.00-17.00

Acte Necesare Autorizare și Adăugare Cod CAEN Firmă

 • Copie C.I. Administrator

 • Copie C.I. Asociați firmă (dacă activitățile CAEN nu se regăsesc în actul constitutiv)

Certificat eliberat in baza Legii 359/2004 eliberat după Adăugare Cod CAEN Firmă

Odata cu inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a cererii de inregistrare sau a cererii de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, odată cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care să rezulte, dupa caz, ca:

a)persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
b)persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate în declaraţia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificărilor intervenite.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevăzute la art. 15 din Lege 359/2004, eliberează solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
b)s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile.

Adăugare Cod CAEN Firmă