dianex

Impozitul pentru cladirile cu destinatie mixta

14 martie 2016|

In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential (locuit), cu impozitul determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential.

Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:

  1. in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza similar impozitului pentru cladirile rezidentiale;
  2. in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza similar impozitului pentru cladirile nerezidentiale.

Exemplu de calculul impozitului pe cladiri rezidentiala:

a) pentru o garsoniera in suprafata construita de 30 mp, situat in zona A in cadrul localitatii, cota aplicata asupra valorii impozabile -0,1% (aceeasi ca în anul 2015):

2015: 30mp*935 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=70 lei.

2016: 30mp*1000 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=75 lei.

b) pentru un apartament cu 2 camere in suprafata construita de 40 mp, situat in zona A in cadrul localitatii, cota aplicata asupra valorii impozabile -0,1% (aceeasi ca în anul 2015):

2015: 40mp*935 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=94 lei.

2016: 40mp*1000 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=100 lei.

c) pentru un apartament cu 2 camere in suprafata construita de 50 mp, situat in zona A in cadrul localitatii, cota aplicata asupra valorii impozabile -0,1%:

2015: 50mp*935 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=117 lei.

2016: 50mp*1000 (norma din lege)*2,5 (coeficient de corectie)*0,1%(cota de impozitare)=125 lei.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin înmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4 (fata de 1,2 pâna în anul 2015).

sursa: spfl.ro

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile NU sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza similar impozitului pentru cladirile rezidentiale (de locuit) daca proprietarul da o declaratia pe proprie raspundere prin care se atesta faptul ca „nici una din cheltuielile cu utilitatile nu sunt înregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica ”. Prin sintagma ” cheltuieli cu utilitatile ” se întelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare.

Articole despre Contabilitate Firmă

Go to Top