dianex

Lipsa Inventar – Tratament contabil si implicatii fiscale

23 ianuarie 2016|Etichete: , |
lipsa inventar

Sunt situații când un gestionar se trezește într-o dimineață și își spune că de azi nu se mai duce la muncă, lăsând gestiunea la voia întâmplării. Bineînțeles că de regulă, acest gen de salariați nu pleacă cu mâna goală din acea gestiune, lăsând în urmă o lipsă în inventar.

Organizezi o contabilitate PFA sau o evidență contabilă pentru SRL-uri, procedura este aceași.

Ce este de facut in aceasta situatie!

În primul rând, administratorul formează o comisie de inventariere și abia după aceea, în prezența comisiei, pătrunde în spațiul în care se află gestiunea respectivă. În acest sens, întocmește o hotărâre privind constituirea și componența gestiunii.

Conform normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861 din 9 octombrie 2009: “39. Pentru toate plusurile, lipsurile și deprecierile constatate la bunuri, precum și pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripție a creanțelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicații scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanțelor.” În baza explicațiilor primite de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor și analizei documentelor de inventariere, comisia de inventariere stabilește dacă lipsa la inventar este:

  1. Neimputabilă;
  2. Imputabilă și persoanelor cărora li se impută

Lipsa de inventar NEIMPUTABILĂ

De aici concluzionam urmatoarele: in cazul unui minus la inventar neimputabil, se ajusteaza negativ tva-ul deductibil aplicat la valoarea de intrare a produselor, iar cheltuiala cu scoaterea produselor din gestiune precum si valoarea tva-ului ajustat sunt nedeductibile.

Conform punctului 79 din normele de aplicare ale Codului Fiscal: „(6) În baza art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabilă realizează o ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare negativă a taxei deductibile în situații precum: a) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. 304 alin. (2) din Codul fiscal.”

Conform art. 25 din Codul Fiscal: „(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII.”

Din acest context, putem trage următoarele concluzii: în cazul unui minus la inventar neimputabil, se ajustează negativ TVA-ul deductibil aplicat la valoarea de intrare a produselor, iar cheltuiala cu scoaterea produselor din gestiune, precum și valoarea TVA-ului ajustat, sunt nedeductibile.

A. Evidența produselor la preț de intrare:

Activitățile de producție; Servicii; Comerț en-gros;

Exemplu: Firma X SRL, constituită în baza legii 31/1990, înregistrată în scopuri de TVA și plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, cu obiect de activitate producția de farfurii, efectuează inventarul de sfârșit de an. Comisia de inventariere, în baza listelor de inventar și declarației gestionarului, stabilește un minus la inventarul materiilor prime în valoare de 60.000 lei. Această sumă nu se impută!

Monografie contabilă:

601 = 301 60.000 lei 635 = 4426 12.000 lei (TVA 20%)

Valorile conturilor de cheltuieli 601 și 635 sunt nedeductibile! În jurnalul de cumpărări, sumele de 60.000 lei și 12.000 lei se vor trece în coloana „Ajustări conform Art.304”.

În decontul 300 de TVA, se va completa rândul 30 „Regularizări taxă dedusă”: Valoare = minus 60.000 lei        TVA = minus 12.000 lei

B. Evidența produselor la preț cu amănuntul (magazine):

Exemplu: Firma X SRL, constituită în baza legii 31/1990, înregistrată în scopuri de TVA și plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, cu obiect de activitate comerț cu amănuntul de farfurii, efectuează inventarul de sfârșit de an. Comisia de inventariere, în baza listelor de inventar și declarației gestionarului, stabilește un minus la inventarul mărfurilor cu amănuntul în valoare de 60.000 lei (valoarea de vânzare). Această sumă nu se impută!

În urma calculului coeficientului K, se determină următoarele:

Valoare TVA neexigibil (20%) – 60.000 x 20/120 = 10.000 lei Valoare diferență preț = 9.500 lei Valoare cheltuială marfă = 40.500 lei

Monografie contabilă:

4428 = 371 10.000 lei 378 = 371 9.500 lei 607 = 371 40.500 lei 635 = 4426 8.100 lei – ajustarea de TVA deductibil (40.500 x 20%)

Valorile conturilor de cheltuieli 607 și 635 sunt nedeductibile!

În jurnalul de cumpărări, sumele de 40.500 lei și 8.100 lei se vor trece în coloana „Ajustări conform Art.304”. În decontul 300 de TVA, se va completa rândul 30 „Regularizări taxă dedusă”:

Valoare = minus 40.500 lei        TVA = minus 8.100 lei

Articole despre Contabilitate Firmă

Go to Top