Casele de marcat au in general 2 meniuri de programare:

  1. Meniul de programare a utilizatorului – pentru programarea articolelor, pretului si a ceasului;
  2. Meniul de service – pentru programarea cotelor de TVA, antetului din bon, numele utilizatorilor, resetarea case de marcat;

Programarea in meniul utilizatorului o poate face orice persoana care utilizeaza casa de marcat. Aceasta programare NU trebuie sa fie personal autorizata de Ministerul de Finante.

     Programarea in meniul de service se face doar indeplinind cumulativ urmatoarele conditii:

  1. Persoana care programeaza trebuie sa fie autorizata de Ministerul de Finante pentru acel model de casa fiscala;
  2. Orice interventie in meniul de service se consemneaza in cartea de interventie;
  3. Orice interventie in meniul de service se consemneaza in dosarul tehnic al aparatului fiscal;

Consemnarea in cartea de interventie se face doar de catre persoane autorizate pentru acel model de aparat fiscal.

Sunt multi administratori de firma care prefera sa plateasca mici atentii unor persoane „pricepute”, fara consemnarile obligatorii de la punctele (a) si (b).

Prevederi legale (OUG 28/1999):

Art.5 -(3)”Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatării aparatului, denumita carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile acreditate pentru service raspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate. In cazul revanzarii aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de interventii insoteste aparatul.” – sanctiune 9.000 lei

Art.4-alin.12- lit.f)”sa permita interventia tehnica numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operatiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se intelege persoana inregistrata in baza de date a Ministerului Finantelor Publice privind distribuitorii autorizati, unitatile acreditate pentru comercializare si/sau service si tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;” – sanctiune 9.000 lei