dianex

Certificat rezidenta fiscala la achizitii de software si servicii

5 noiembrie 2017|
persoana fizica autorizata

Vom analiza obligatia de a solicita si obtine un Certificat de Rezidenta Fiscala la achizitia de licente sau servicii software de la parteneri nerezidenti (orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii)

La pct. 8 alin, (11) lit. a) – c) din Normele metodologice, pentru aplicarea Codului fiscal, se prevede ca:

(11) În sensul art. 271 din Codul fiscal, sunt considerate prestări de servicii următoarele:

 1. furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă rețea electronică și care este în principal automatizată, necesitând intervenție umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică, conform art. 266 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal;
 2. furnizarea de licențe în cadrul unui contract de licență privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse stații de lucru, împreună cu furnizarea de programe software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, conform art. 271 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal;
 3. furnizarea de programe informatice software personalizate, chiar și în cazul în care programul software este furnizat pe dischetă sau pe un alt purtător de date. Programul software personalizat reprezintă orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clienților, conform cerințelor exprimate de aceștia;

(15) Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoțită de licență obișnuită care interzice copierea și distribuirea acestora și care permite doar instalarea lor, constituie livrare de bunuri conform art. 270 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezintă orice software produs ca un bun de folosință generală care conține date preînregistrate, este comercializat ca atare și, după instalare și eventual o perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de către clienți în formatul standard pentru aceleași aplicații și funcții.

Ca si concluzie regasim 2 situatii:

 1. Descarcarea aplicatiilor software, insotite de licenta, direct de pe site furnizorului cu sediul fiscal in UE va fi tratata din punct de vedere fiscal ca o prestare de serviciu. De aici obligatia beneficiarului din Romania de a se inregistra in scopuri de TVA conform articolelor din codul fiscal:
  • 316 pentru persoanele juridice care doresc sa fie inregistrati in scopuri de TVA si in Romania si in U.E.
  • 317 pentru persoanele juridice care doresc sa NU fie inregistrati in scopuri de TVA in Romania dar sa fie inregistrati in scopuri de TVA in U.E.
 2. Achizitia de servicii software de la furnizori cu sediu in UE. Si in acest caz beneficiarul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform articolelor  316 sau 317 din codul fiscal, inainte de a primi serviciile

Persoanele juridice rezidente ai statelor cu care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri trebuie să își dovedească rezidența fiscală printr-un certificat de rezidență emis de către autoritatea fiscală competentă din statul străin sau printr-un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență. Nerezidenții care sunt beneficiarii veniturilor din România depun la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidență fiscală ori a documentului menționat la alin. (1), însoțite de o traducere autorizată în limba română. În situația în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidență fiscală în format electronic sau online, acesta reprezintă originalul certificatului de rezidență fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al beneficiarului veniturilor obținute din România, respectiv pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, după caz

Astfel, la achizitia oricarui serviciu de la firme inregistrate in afara Romaniei cu care tara noastra are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri, trebuie solicitat in original Certificatul de Rezidenta Fiscala din care sa rezulta ca furnizorul serviciilor este rezident in tara din care presteaza serviciile.

In cazul licentelor si serviciilor software distingem 2 situatii:

A – Beneficiarul din Romania al licentei trebuie sa solicite Certificatul de Rezidenta Fiscala

 • daca are loc unui transfer parțial al dreptului de autor asupra unui software, dacă primitorul dobândește dreptul de a utiliza acel software, astfel încât lipsa acestui drept constituie o încălcare a dreptului de autor. Exemple de astfel de tranzacții sunt transferurile de drepturi de a reproduce și distribui către public orice software, precum și transferurile de drept de a modifica și a face public orice software.

Exmple: diversele coduri sursa de program achizitionate pentru a fi prelucrate si distribuite mai departe

 • daca primeste orice tip de serviciu de la un furnizor care nu este inregistrat in Romania

Exemplele cele mai des intalnite de achiziti servicii: promovare pe Adwords, Facebook, achizitia diverselor actualizari pentru software-ul achizitionat

B – Beneficiarul din Romania al licentei NU trebuie sa solicite Certificatul de Rezidenta Fiscala

 • dacă singurul drept transferat este un drept limitat de a copia un program, în scopul de a permite utilizatorului să-l exploateze. Același rezultat se aplică și pentru drepturi de rețea sau site, în care primitorul obține dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv în scopul de a permite exploatarea programului pe mai multe computere sau în rețeaua primitorului.

Exemple: achizitiile licentelor de utilizare: MS Office 365, Teamviewer, solutiile antivirus, etc

Beneficiarii din Romania care nu primesc un Certificat de Rezidenta Fiscala de la furnizroul de servicii sau licente, au obligatia sa retina din pretul solicitat de furnizorul extern , un procent de 16% – impozit pe venitul nerezidentilor , pe care il va declara si vira autoritatilor Romane.

Articole despre Contabilitate PFA

Go to Top