dianex

Ghid Expertiză Contabilă Judiciară în cauze penale

12 octombrie 2017|
ghid expertiza judiciara

Acum ceva timp cand am facut prima mea expertiza contabila judiciara tare bine mi-au prins sfaturile colegilor cu experienta in elaborarea expertizelor judiciare. Din pacate nu tot ce este scris in Codul de Procedura Penala sau Civila si in Standardul Profesional 35 privind expertizele contabile, se intampla intocmai in sala de judecata sau in fata organelor de cercetare penala.

DAR DIN DAR SE FACE HAR „.

Experti contabili numiti de instanta de judecata.

Totul incepe cu primirea unei scrisori de la Instanta care te-a numit prin incheierea de sedinta. Teoretic adresa de numire trebuie sa contina:

 1. denumirea și datele de contact ale organului cu atribuții jurisdicționale care a dispus numirea;
 2. numărul și obiectul dosarului în care a fost dispusă efectuarea expertizei tehnice judiciare;
 3. numele sau, după caz, denumirea părților din dosar și datele de contact ale acestora: domiciliul sau, după caz, sediul acestora, precum și numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail, dacă acestea sunt cunoscute;
 4. numărul și data încheierii sau ordonanței prin care a fost numit expertul;
 5. obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie să răspundă expertul;
 6. termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiză;
 7. suma stabilită cu titlu de onorariu provizoriu;
 8. suma stabilită cu titlu de cheltuieli provizorii;
 9. mențiunea că sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu și cheltuieli provizorii, au fost plătite în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.

Nu este intotdeauna asa! Din experienta va spun ca sunt multe elemente dintre cele enumerate mai sus care nu sunt cuprinse in adresa de numire primita. Se poate intampla chiar ca in adresa sa ti se comunice ca nu au fost stabilite obiectivele dar ele deja sa fi fost fixate prin incheierea de sedinta.

De aceea este foarte important sa ajungi la arhiva instantei care te-a numit si sa studiezi dosarul. Poti avea surpriza sa ti se puna in fata un metru cub de dosare. Nu trebuie sa te sperii. Pentru inceput este important sa studiezi toate incheierile de sedinta din cauza. Le poti poza fara probleme dupa ce ai completat si depus o cerere in acest sens. O aplicatie tip scaner instalata pe telefon te poate ajuta de minune.

Util ar fi sa mai studiezi eventuale alte expertize dispuse in cauza impreuna cu obiectiunile la acestea (daca exista) si rechizitoriul procurorului.

Este foarte important sa-ti faci foarte bine temele inainte de a te prezenta in fata instantei (daca ai fost convocat) deoarece trebuie sa poti:

 • solicita anumite clarificari la obiective daca nu sunt clare;
 • exprima anumite cereri in legatura cu obiectivele;
 • estimezi timpul necesar efectuarii expertizei;
 • si mai ales sa soliciti o marire a onorariului provizoriu, care de regula este stabilit de instanta foarte mic.

Desigur aceste cereri le poti face si in scris, dar eu recomand cu caldura prezenta in sala de sedinta. Solicitarile in scris le poti trimite pe email pe adresa instantei care te-a numit sau sa o depui in forma fizica la registratura.

Ai inteles despre ce este vorba in cauza si poate consideri ca te depaseste sau poate te intimidezi de numele uneia dintre parti. Din pacate nu poti solicita recuzarea pentru efectuarea acestei expertize fara motive medicale sau de incompatibilitate. Desigur poti incerca „marea cu degetul” si sa faci o cerere motivata pentru a fi recuzat. Insa, sansele de acceptare sunt mici si nedepunerea expertizei la termen poate atrage amenda judiciara.

Dupa ce ai luat la cunostinta in detaliu despre continutul dosarului si ai identificat documentele care iti vor fi necesare pentru efectuarea expertizei poti face convocarea partilor.

Convocarea partilor – Se face doar cu incuvintarea organelor judiciare

Partile din procesul penal sunt inculpatul, partea civila și partea responsabilă civilmente. Doar acestea se vor convoca! Convocare se va face la adresa stabilita de Expertul Contabil numit si va fi expediata la adresele regasite in dosar pentru fiecare parte prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire (pentru a se evita posibilitatea unui eventual abuz al destinatarilor cu privire la continutul plicului, de exemplu: „plicul este gol”), in care li se vor indica ziua, ora şi locul unde se va face lucrarea. Citatia, sub sancţiunea nulităţii, trebuie comunicată părţilor cu cel puţin 5 zile inaintea termenului de covocare.

ATENTIE! Convocarile nu se trimit la avocatii partilor sau alte persoane

Convocarea partilor se va intocmi si se va trimite individual catre fiecare parte. Intalnirea cu partile la data convocarii se va incheia cu intocmirea unui proces verbal de convocare, in numarul necesar de exemplare pentru a inmana cate unul fiecarei parti si un exemplar pentru expert. In acest proces verbal se vor specifica rezumatul discutiei, eventualele precizari ale partilor si alte elemente importante (a prezentat sau nu dovada platii, a adus sau nu documentele solicitate, termenul pana la care se obliga partea sa completeze documentele necesare si modul de depunere, etc)

Partii in sarcina caruia s-a stabilit obligatia platii expertizei i se va solicita prin convocare si dovada platii onorariului provizoriu stabilit de instanta. Daca partea obligata la plata onorariului provizoriu nu prezinta dovada platii catre Biroul Local de Expertiza se stabileste prin procesul verbal de convocare o data limita la care dovada platii va fi prezentata expertului.

In situatia in care nici la data stabilita, aceasta plata nu s-a efectuat, expertul v-a face o solicitare scrisa catre instanta de amanare a termenului pentru depunerea expertizei, motivand neplata onorariului provizoriu. In cea mai mare a cazurilor aceasta cerere este acceptata de catre Instanta invederandu-se partii sa faca plata pana la un termen stabilit.

Daca nici la acel termen plata nu a fost efectuata, veti depune o noua cerere pentru amanarea depunerii expertizei motivand neplata onorariului provizoriu.

Daca expertiza a fost solicitata de catre partea care are obligatia de plata, instanta v-a aplica sanctiunea decaderii din proba. Daca expertiza a fost solicitata de catre organele judiciare (procurorul sau instanta de judecata) ti se v-a impune efectuarea expertizei chiar daca nu ai fost platit.

Daca nu ai intrat in posesia tuturor documentelor necesare expertizei vei solicita in scris catre instanta de judecata care a dispus expertiza, amanarea termenului pentru depunere si sa invedereze partii care trebuie sa depuna documentele necesare, sa le depuna. In procesele penale documentele necesare pot fi puse la dispoziţia experţilor judiciari de catre instanta, prin impunerea de masuri coercitive (percheziţia domiciliului, sechestru).

ATENTIE! In procesele penale, expertul contabil poate lua legatura cu partile numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de instanta de judecata. In lipsa acestor conditii NU LUATI LEGATURA CU PARTILE. Aveti nevoie de lamuriri sau documente, le solicitati prin intermediul expertilor consilier (daca exista) sau prin intermediul instantei de judecata.

Expertul Contabil Consilier Parte

La solicitarea uneia dintre parti, instanta poate numi un expert judiciar consilier parte care sa lucreze impreuna cu expertul judiciar numit la elaborarea expertizei.

In cazurile penale nu sunt acceptate expertize cu opinie separate ale expertilor consilieri, distincte de expertiza elaborata de expertul numit. Opiniile separate (daca acestea exista) ale expertului consilier se vor include in expertiza intocmita de expertul numit, semnandu-se fiecare pagina a expertizei de catre ambii experti, inclusiv pe anexe.

Expertul consilier parte poate lua participa la convocarea partilor si poate aduce anumite lamuriri cu privire la documentele depuse la dosar. Daca expertul consilier nu participa la convocare, expertul numit are obligatia sa-l convoace pe expertul consilier pentru a stabili modul si programul de lucru. Convocare nu este obligatoriu sa se face prin scrisoare recomandata sau printr-o alta forma legala. Este suficient sa se transmita prim email sau SMS data, locul si ora intalnirii.

Din fericire, marea majoritate a expertilor consilieri parte isi stiu foarte bine rolul si nu se confunda cu avocatul partii. Stiu ca suntem colegi si, chiar daca exista opinii diferite, interesul ambilor (expertul numit si expertul parte) este de a face o lucrare corecta care sa nu stirbeasca in vreun fel profesia din care fac parte.

Depunerea expertizei

Expertiza se depune la Biroul Local de Expertize dupa ce a obtinuta viza de calitate de la CECCAR. Pentru obtinerea vizei de calitate, se vor prezenta toti expertii contabili care au participat la efectuarea expertizei pentru a semna si depune declaratia de independenta. La Biroul Local de Expertize se vor depune cu cel putin 10 zile inainte de termenul de judecata:

 • un numar de exemplare a expertizei contabile egal cu numarul celor interesati in cauza;
 • factura intocmita pentru onorariu provizoriu „EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA DOSAR NR. …….. CURTEA DE APEL / Tribunalul……..”. Factura trebuie sa poarte stampila expertului contabil;
 • o copie a incheierii in care ai fost numit si ti s-a stabilit onorariul provizoriu (nu este obligatoriu, dar ajuta);
 • Nota evaluarea onorariului de expertiza contabila semnata si stampilata de catre expert;
 • Decont justificativ pentru onorariu provizoriu;

Articole despre Contabilitate Firmă

Go to Top