Servicii actualizare date administratori/asociati online in toate judetele tarii. Pentru clientii din judetul Prahova va stam la dispozitie si la sediul nostru din Ploiesti str. Leului nr.7 sau la punctul de lucru din Valenii de Munte, bld. Nicolae Iorga nr.57 , Complex Mestesugaresc, etaj 1, pentru consultanta si servicii complete de afaceri.

S.R.L.

Comision + Taxe ONRC = 150 lei 

Acte necesare :

  • C.I./B.I. - copie semnata;
  • C.U.I. - original;
  • Act constitutiv -actualizat - original;
  • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii administratori/directori/ membrii consiliului de supraveghere/ membrii directoratului/persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor din care sa rezulte ca accepta numirea si ca îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati - original, autentificat la notar;
  • Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineste aceasta calitate -copie certificata;
  • Specimenele de semnatura ale administratorilor/ directorilor/ membrilor directoratului  original, autentificat la notar;
  • Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator/director/membru al directoratului -copie

Termen de realizare : intre 5 si 15 zile.