• Predarea memoriei fiscale la Administratia Financiara la care a fost inregistrata (de care aparţine punctul de lucru). Extragerea memoriei fiscale din aparat se efectueaza numai de catre un tehnician de service autorizat pentru aparatul respectiv, in prezenta unui inspector specializat.
  • Anularea numarului de ordine alocat de Directia Generala a Finantelor Publice .

Atentie! La unele Administratii Financiare este necesara efectuarea unei programari pentru predarea memoriei fiscale.

ACTE NECESARE PENTRU PREDAREA MEMORIEI FISCALE:

  • Cartea de Interventii (contine toate inregistrarile efectuate de tehnicianul de service pe toata durata de functionare, precum si toate datele de indentificare ale casei de marcat si datele utilizatorului) si Registrul Special al casei de marcat;
  • Certificatul de inmatriculare al firmei - copie;
  • Certificat de inregistrare in scopuri TVA (CIF) - copie (daca este cazul);
  • Cerere de extragere catre Administratia Financiara de sector (se completeaza la administratie); Descarca
  • Adresa de transmitere catre D.G.F.P. : original + copie; Descarca
  • Proces verbal de preluare memorie: original +3 copii; Descarca
  • Proces verbal de sigilare: original + 2 copii; Descarca
  • Stampila societatii;
  • CI al administratorului societatii sau a persoanei care preda memoria fiscala;

Nota! Casa de marcat trebuie sa fie functionala si sa aiba in interior rola de hartie.